รายการ เทเบิลเทนนิส ทีมหญิง  
รอบแรก    สาย 2     คู่ที่ 10
วันที่ 9 ธันวาคม 2555 เวลา 13:00 .
สนาม
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
 
ลำดับ
นักกีฬา
จังหวัด
1
ระนอง
ระนอง
2
เชียงใหม่
เชียงใหม่