รายการ เทเบิลเทนนิส ทีมหญิง  
รอบแรก    สาย 2     คู่ที่ 9
วันที่ 9 ธันวาคม 2555 เวลา 13:00 .
สนาม
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
 
ลำดับ
นักกีฬา
จังหวัด
1
นครราชสีมา
นครราชสีมา
2
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ