รายการ เทเบิลเทนนิส ทีมชาย  
รอบแรก    สาย 2     คู่ที่ 12
วันที่ 9 ธันวาคม 2555 เวลา 14:30 .
สนาม
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
 
ลำดับ
นักกีฬา
จังหวัด
1
พิจิตร
พิจิตร
2
ชุมพร
ชุมพร