รายการ รักบี้ฟุตบอล ประเภท 15 คน - ทีมชาย  
รอบแรก    สาย B     คู่ที่ 6
วันที่ 8 ธันวาคม 2555 เวลา 11:00 .
สนาม
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

 
 
ลำดับ
นักกีฬา
จังหวัด
1
10
16
23
3
13
2
14
7
8
4
12
1
18
15
9
22
6
21
11
5
20
17
19
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
2
3
19
1
14
2
10
8
18
21
9
11
22
25
15
6
5
4
7
12
13
17
20
16
นครปฐม
นครปฐม