รายการ ยิงปืน ปืนสั้นอัดลม - บุคคลชาย  
รอบชิงชนะเลิศ    ไม่ระบุ     .None
วันที่ 6 ธันวาคม 2555 เวลา 09:00 .
สนาม
สนามยิงปืน สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

 
 
ลำดับ
นักกีฬา
จังหวัด
1
5073
ลำพูน
ลำพูน
2
3088
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
3
1054
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
4
1001
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
5
2018
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
6
1059
นนทบุรี
นนทบุรี
7
5065
แพร่
แพร่
8
3089
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
9
1056
ชลบุรี
ชลบุรี
10
2001
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
11
1060
นนทบุรี
นนทบุรี
12
5066
แพร่
แพร่
13
4034
สงขลา
สงขลา
14
4024
พังงา
พังงา
15
5003
เชียงราย
เชียงราย
16
4035
สงขลา
สงขลา
17
5001
กำแพงเพชร
กำแพงเพชร
18
1058
นนทบุรี
นนทบุรี
19
4025
พังงา
พังงา
20
3032
มหาสารคาม
มหาสารคาม
21
3090
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
22
4036
สงขลา
สงขลา
23
4001
ตรัง
ตรัง
24
1069
จันทบุรี
จันทบุรี
25
4026
พังงา
พังงา
26
4019
นราธิวาส
นราธิวาส
27
2028
ราชบุรี
ราชบุรี
28
3091
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
29
4033
สงขลา
สงขลา
30
3092
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
31
4021
นราธิวาส
นราธิวาส
32
3017
นครราชสีมา
นครราชสีมา
33
5055
พิษณุโลก
พิษณุโลก
34
2029
ราชบุรี
ราชบุรี
35
1049
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
36
5056
พิษณุโลก
พิษณุโลก
37
4022
นราธิวาส
นราธิวาส
38
2030
ราชบุรี
ราชบุรี
39
2003
นครสวรรค์
นครสวรรค์
40
3040
หนองคาย
หนองคาย
41
3086
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
42
1050
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
43
5057
พิษณุโลก
พิษณุโลก
44
1051
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
45
3041
หนองคาย
หนองคาย
46
4017
นราธิวาส
นราธิวาส
47
2004
นครสวรรค์
นครสวรรค์
48
2049
ลพบุรี
ลพบุรี
49
3042
หนองคาย
หนองคาย
50
2005
นครสวรรค์
นครสวรรค์
51
2016
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
52
5054
พิษณุโลก
พิษณุโลก
53
1052
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
54
5071
ลำพูน
ลำพูน
55
3087
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
56
2017
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
57
1053
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
58
5072
ลำพูน
ลำพูน
59
5064
แพร่
แพร่
60
2002
นครสวรรค์
นครสวรรค์