รายการ ยิงปืน ปืนยาวท่านอน - บุคคลหญิง  
รอบชิงชนะเลิศ    ไม่ระบุ     .None
วันที่ 6 ธันวาคม 2555 เวลา 09:00 .
สนาม
สนามยิงปืน สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

 
 
ลำดับ
นักกีฬา
จังหวัด
1
5040
เชียงใหม่
เชียงใหม่
2
2041
ราชบุรี
ราชบุรี
3
4050
สงขลา
สงขลา
4
3113
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
5
1068
สมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม
6
4049
สงขลา
สงขลา
7
3111
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
8
4051
สงขลา
สงขลา
9
3109
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
10
5016
เชียงราย
เชียงราย
11
2026
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
12
3011
ขอนแก่น
ขอนแก่น
13
5079
ลำพูน
ลำพูน
14
4014
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
15
3110
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
16
1032
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
17
5070
ลำปาง
ลำปาง
18
1029
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
19
5042
เชียงใหม่
เชียงใหม่
20
2073
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
21
1026
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
22
5051
เชียงใหม่
เชียงใหม่
23
2072
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
24
2047
ราชบุรี
ราชบุรี
25
3115
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
26
5049
เชียงใหม่
เชียงใหม่
27
3112
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
28
4030
ภูเก็ต
ภูเก็ต
29
2048
ราชบุรี
ราชบุรี
30
1031
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
31
2044
ราชบุรี
ราชบุรี
32
1066
สมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม
33
5050
เชียงใหม่
เชียงใหม่
34
3114
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
35
1033
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
36
1067
สมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม
37
1028
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
38
5039
เชียงใหม่
เชียงใหม่
39
2042
ราชบุรี
ราชบุรี
40
3116
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี