รายงานสรุปผลการแข่งขัน
เชียงใหม่เกมส์
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑

 
 
 
 
 
รายการ วอลเลย์บอล - ทีมหญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท คู่ที่ 54
วันที่
18 ธันวาคม 2555 เวลา 14:30 น.
สนาม
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
 
กรุงเทพมหานคร
0
 
 
 
Remark :
3
วราภรณ์  ภูมิเจริญ
กรุงเทพมหานคร
2
ปัทมา  หมั่นสุวรรณ
กรุงเทพมหานคร
8
รัตนาพร  ผงทอง
กรุงเทพมหานคร
17
จุฑารัตน์  มูลตรีพิลา
กรุงเทพมหานคร
4
สิริพร  สุขเสน
กรุงเทพมหานคร
5
ศิรินทรา  สีสุมา
กรุงเทพมหานคร
10
อารีรัตน์  เสนาะเสียง
กรุงเทพมหานคร
9
สุนิสา  ศรีนวล
กรุงเทพมหานคร
7
นพรัตน์  ทองงาม
กรุงเทพมหานคร
14
พัชรี  แสงเมือง
กรุงเทพมหานคร
13
รัตนา  สนวนรัมย์
กรุงเทพมหานคร
 
 
3
ขอนแก่น
 
 
 
Remark :
7
พัชรีย์  ดีเสมอ
ขอนแก่น
8
ศุลักขณา  พันทอง
ขอนแก่น
5
วรรณริษา  พลไชย
ขอนแก่น
10
เอ็มอร  พานุสิทธิ์
ขอนแก่น
12
ฐาปไพพรรณ  ไชยศรี
ขอนแก่น
6
ธนาภรณ์  พลเรือง
ขอนแก่น
1
สุธิดา  มิ่งมิตวัน
ขอนแก่น
2
วราพรรณ  โมธรรม
ขอนแก่น
9
ทัดดาว  นึกแจ้ง
ขอนแก่น
3
คัทลีย์  ปิ่นสุวรรณ
ขอนแก่น
11
กิตติยากร  ผ่านสำแดง
ขอนแก่น
4
แก้วกัลยา  กมุลทะลา
ขอนแก่น
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
FIVB - International Volleyball Federation
Qual - Qualification score
FP - Firing Position
F1-F10 - Final shot number
Rk - Rank
EWR - Equalled World Record
EOR - Equalled Olympic Record
S-Off - Shoot Off
B - Bullet
M - Miss
ชนะ Bye - ชนะ Bye
ปรับแพ้ - ผิดระเบียบการแข่งขัน
ชนะ - ชนะ