รายงานสรุปผลการแข่งขัน
เชียงใหม่เกมส์
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑

 
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง สาย สาย 1 รอบ รอบแรก
วันที่ เวลา 13:00 น.
สนาม อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
ราชบุรีราชบุรี
0
2
1
3
0
0
6
-
คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
ราชบุรีราชบุรี
0
7
3
3
0
0
13
-
คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
ราชบุรีราชบุรี
0
5
8
7
0
0
20
-


รายชื่อนักกีฬา
กรุงเทพมหานคร ราชบุรี
 อนิศรา  เมืองสุข
คู่ที่ 1  
 อรวรรณ  พาระนัง
คู่ที่ 2  
 กรชนก  สุขหอม
คู่ที่ 3  
 อนิศรา  เมืองสุข
คู่ที่ 4  
 ศิริขวัญ  พาหา
คู่ที่ 1  
 วิวรรธณี  พิณพงษ์
คู่ที่ 2  
 กรกช  สุภาเนติรัตน์
คู่ที่ 3  
 วิวรรธณี  พิณพงษ์
คู่ที่ 4  
 ศิริขวัญ  พาหา
คู่ที่ 5