รายงานสรุปผลการแข่งขัน
เชียงใหม่เกมส์
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑

รายการ รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท คู่ที่ 27
วันที่
19 ธันวาคม 2555 เวลา 09:00 น.
สนาม
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
เชียงใหม่
15
 
ครึ่งแรก
ประตู
ทรัย
ลูกโทษ
ดรอพคิก
รวม
-
1
-
-
5
ครึ่งหลัง
ประตู
ทรัย
ลูกโทษ
ดรอพคิก
รวม
1
-
-
1
10
 
Remark :
8
สรวิศ  เอาผล
เชียงใหม่  
2
เกียรติชัย  นพตากูล
เชียงใหม่  
1
พัชรพงษ์  บุญฟู
เชียงใหม่  
26
จักรพงษ์  สุขพันธ์
เชียงใหม่  
9
ทบฤทธิ์  เล็กกิจเจริญชัย
เชียงใหม่  
16
วิทยา  จำนงค์ทรัพย์
เชียงใหม่  
13
เสกสรร  คำปันหล้า
เชียงใหม่  
7
ปรัชญ์  จารุจินดา
เชียงใหม่  
25
นิติพงษ์  วรศิลป์
เชียงใหม่  
27
พงศกร  ประภาวงศ์
เชียงใหม่  
4
กฤษฎา  แสนวาสน์
เชียงใหม่  
5
เลอสรรค์  ลักขณาวงศ์
เชียงใหม่  
28
ฉัตรดนัย  ไชยโกษฐ
เชียงใหม่  
10
อิสรพงศ์  หน่อเรือง
เชียงใหม่  
17
ภีม  เกลอดู
เชียงใหม่  
12
ธฤต  แสงสินธุ์ชัย
เชียงใหม่  
15
ชัยธวัช  เทพมงคล
เชียงใหม่  
24
ปกรณ์  ขันปัญญา
เชียงใหม่  
21
เวชพิสิฎ  ทรงคำ
เชียงใหม่  
18
ไกรภพ  ปินตาธรรม
เชียงใหม่  
20
พชร  พยาราษฎร์
เชียงใหม่  
6
สันติชัย  หทัยสุวรรณกุล
เชียงใหม่  
29
รัชพล  เอกดำรงค์
เชียงใหม่  
36
สุรินทร์
 
ครึ่งแรก
ประตู
ทรัย
ลูกโทษ
ดรอพคิก
รวม
2
-
1
-
17
ครึ่งหลัง
ประตู
ทรัย
ลูกโทษ
ดรอพคิก
รวม
2
1
-
-
19
 
Remark :
15
อภิชา  อัครวงศ์วัฒนา
สุรินทร์  
23
พงศธร  ช่วยชู
สุรินทร์  
12
ธาตรี  ดีประดวง
สุรินทร์  
4
สถาพร  สุวรรณรัตน์
สุรินทร์  
21
พัชรพงศ์  สมัครสมาน
สุรินทร์  
6
กฤษณ์  จึงพิชาญวณิชย์
สุรินทร์  
24
วณัฐพงศ์  ไพสิฐวรกุล
สุรินทร์  
5
ชนินทร  บรรลือทรัพย์
สุรินทร์  
8
ฉัตรชัย  อรรคนิมาตร
สุรินทร์  
1
ศรัณย์  สุขวาสนะ
สุรินทร์  
18
สุภรัฐ  แสวงสุข
สุรินทร์  
16
อนุชา  ส่งเสียงหล้า
สุรินทร์  
11
ยุทธวีร์  ช่วยชู
สุรินทร์  
14
รัชพล  โอษฐงาม
สุรินทร์  
3
พัชรพงษ์  ดวงตา
สุรินทร์  
10
ชุมพล  สืบสังข์
สุรินทร์  
22
พีรศิษฎ์  ทรงคีรี
สุรินทร์  
20
ตรีเพชร  เฉลาชัย
สุรินทร์  
22
จักรกฤษณ์  นะวะนิล
สุรินทร์  
2
ธีรวัฒน์  เสาร์ชัย
สุรินทร์  
9
เอก  ชัยวิเชียร
สุรินทร์  
7
ดิเรก  เรียงเงิน
สุรินทร์  
26
ธีรพงศ์  นาคดี
สุรินทร์  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
 
 
Remark :
 
     
 
ชนะ Bye - ชนะ Bye