รายงานสรุปผลการแข่งขัน
เชียงใหม่เกมส์
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑

รายการ รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย สาย สาย A รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 8
วันที่
8 ธันวาคม 2555 เวลา 11:00 น.
สนาม
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
นครนายก
76
 
ครึ่งแรก
ประตู
ทรัย
ลูกโทษ
ดรอพคิก
รวม
5
1
1
-
43
ครึ่งหลัง
ประตู
ทรัย
ลูกโทษ
ดรอพคิก
รวม
4
1
-
-
33
 
Remark :
12
จิรยุทธ  ฤทธิ์ศิริ
นครนายก  
2
มนตรี  ทวนจีน
นครนายก  
8
สุรศักดิ์  สุตมาตร์
นครนายก  
5
นพพล  อ่อนรอดเริง
นครนายก  
21
สนธิ  สุขม่วง
นครนายก  
13
ประมาณ  ชื่นอารมณ์
นครนายก  
7
ศุภวัฒน์  ทานะมัย
นครนายก  
20
ธนพงษ์  ปั้นแพง
นครนายก  
25
อาทิตย์  นิลทลักษณ์
นครนายก  
6
ศราวุธ  ซันนุ
นครนายก  
1
กิตติศักดิ์  บุญประกอบ
นครนายก  
14
ธนากร  ยศเจริญ
นครนายก  
24
ปฎินัส  ยศเจริญ
นครนายก  
23
บัณฑิต  หอมจันทร์
นครนายก  
16
พงสัญญ์  อร่ามวงศ์สมุทร
นครนายก  
18
อนุรักษ์  อ่อนรอดเริง
นครนายก  
15
อรรถพล  เพ็งภาค
นครนายก  
17
คมสัน  หลำสมหวัง
นครนายก  
22
ฉัตรมงคล  เดชะบุญสนอง
นครนายก  
9
วิวัฒน์  เนื่องจากสังข์
นครนายก  
4
กิตติพงษ์  เสนาะล้ำ
นครนายก  
10
ธนพล  ชมบัว
นครนายก  
3
ณัฎฐกาล  ยุสุวพันธ์
นครนายก  
16
ยะลา
 
ครึ่งแรก
ประตู
ทรัย
ลูกโทษ
ดรอพคิก
รวม
-
1
2
-
11
ครึ่งหลัง
ประตู
ทรัย
ลูกโทษ
ดรอพคิก
รวม
-
1
-
-
5
 
Remark :
24
ณัฐพงษ์  นิยมญาติ
ยะลา  
20
กิติกร  หงษ์ห้อม
ยะลา  
10
ถกลศักดิ์  หังสาจล
ยะลา  
4
อธิชา  ชูแก้ว
ยะลา  
17
ทัศนัย  จูจ้อย
ยะลา  
18
วิสิทธิ์  สุวรรณศีลศักดิ์
ยะลา  
19
สิบทิศ  วรรณสิทธิ์
ยะลา  
15
รุสมีห์  ลอเด็ง
ยะลา  
9
เอกภัทร  บุญรอด
ยะลา  
13
ณัฐ  ณ สงขลา
ยะลา  
22
นิวิษฐ์  ขจรจตุพร
ยะลา  
21
กฤษณะ  อินชุม
ยะลา  
20
ตรัยคุณ  แก้วมณี
ยะลา  
1
กิตติภัฎ  หลงละเลิง
ยะลา  
8
ชัยวัฒน์  ครองธานินทร์
ยะลา  
17
ธนากร  จันรัตนา
ยะลา  
2
สิทธิพรรณ  เอี่ยมอำไพพงศ์
ยะลา  
16
จุฬาชัย  แสงกุล
ยะลา  
7
สรวุฒิ  อนุพัฒน์
ยะลา  
14
ปรเมศร์  ปราบจิตร
ยะลา  
23
มนัสภูมิ  ศาสนศาสตร์
ยะลา  
5
นุชิต  วารี
ยะลา  
30
ณัฐสัญญ์  นามหาชัย
ยะลา  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
 
 
Remark :
 
     
 
ชนะ Bye - ชนะ Bye