รายงานสรุปผลการแข่งขัน
เชียงใหม่เกมส์
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑

รายการ รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย สาย สาย A รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 7
วันที่
8 ธันวาคม 2555 เวลา 09:00 น.
สนาม
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
เชียงใหม่
27
 
ครึ่งแรก
ประตู
ทรัย
ลูกโทษ
ดรอพคิก
รวม
2
-
1
-
17
ครึ่งหลัง
ประตู
ทรัย
ลูกโทษ
ดรอพคิก
รวม
-
2
-
-
10
 
Remark :
4
กฤษฎา  แสนวาสน์
เชียงใหม่  
29
กฤษณ์  ไชยวงศ์แก้ว
เชียงใหม่  
8
สรวิศ  เอาผล
เชียงใหม่  
17
เวชพิสิฎ  ทรงคำ
เชียงใหม่  
6
เลอสรรค์  ลักขณาวงศ์
เชียงใหม่  
18
รัชพล  เอกดำรงค์
เชียงใหม่  
27
ภีม  เกลอดู
เชียงใหม่  
1
พัชรพงษ์  บุญฟู
เชียงใหม่  
20
พชร  พยาราษฎร์
เชียงใหม่  
9
พงศกร  ประภาวงศ์
เชียงใหม่  
7
ปรัชญ์  จารุจินดา
เชียงใหม่  
14
ปกรณ์  ขันปัญญา
เชียงใหม่  
2
นิติพงษ์  วรศิลป์
เชียงใหม่  
12
ธฤต  แสงสินธุ์ชัย
เชียงใหม่  
13
เสกสรร  คำปันหล้า
เชียงใหม่  
10
อิสรพงศ์  หน่อเรือง
เชียงใหม่  
21
ทบฤทธิ์  เล็กกิจเจริญชัย
เชียงใหม่  
25
ณิศชัย  มณีใส
เชียงใหม่  
16
ชาคริต  จารุวรรณ์
เชียงใหม่  
15
ชัยธวัช  เทพมงคล
เชียงใหม่  
11
ฉัตรดนัย  ไชยโกษฐ
เชียงใหม่  
24
จักรพงษ์  สุขพันธ์
เชียงใหม่  
5
ไกรภพ  ปินตาธรรม
เชียงใหม่  
22
สมุทรปราการ
 
ครึ่งแรก
ประตู
ทรัย
ลูกโทษ
ดรอพคิก
รวม
-
-
1
-
3
ครึ่งหลัง
ประตู
ทรัย
ลูกโทษ
ดรอพคิก
รวม
2
1
-
-
19
 
Remark :
22
ธนพงษ์  สกุลธรรมชาติ
สมุทรปราการ  
2
ณัฐวุฒิ  มาพร
สมุทรปราการ  
25
ธีรวิทย์  แก้วเลื่อน
สมุทรปราการ  
3
วิภาส  รัชตารมย์
สมุทรปราการ  
13
ศักร  คูหาเพ็ชร์
สมุทรปราการ  
12
ธงไชย  จันทศร
สมุทรปราการ  
23
ชัยทัศ  ทับมี
สมุทรปราการ  
9
พฤกษา  ชัยสูงเนิน
สมุทรปราการ  
7
วีระศักดิ์  กุลโนนแดง
สมุทรปราการ  
16
ศักดา  สุทธิประภา
สมุทรปราการ  
6
ปิยะวิทย์  ไชยเหล็ก
สมุทรปราการ  
11
ธงไชย  ไชยเหล็ก
สมุทรปราการ  
21
ธราธิป  ไชยเหล็ก
สมุทรปราการ  
10
ภานุวัฒน์  ประเสริฐกุล
สมุทรปราการ  
18
ศตวรรษ  อินทะรังษี
สมุทรปราการ  
24
อรรถวุฒิ  พรวาปี
สมุทรปราการ  
4
ปริวัตร  หวังชนะ
สมุทรปราการ  
20
วิชิต  ไชยสีมา
สมุทรปราการ  
1
ชัยศักดิ์  ภิรมย์ไกรภักดิ์
สมุทรปราการ  
17
สิทธิศักดิ์  เสมาชัย
สมุทรปราการ  
14
บันเชิงชาย  นันต๊ะคำมา
สมุทรปราการ  
19
สุวัฒน์  มาพิจารณ์
สมุทรปราการ  
25
ธนากร  คุ่ยยกสุย
สมุทรปราการ  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
 
 
Remark :
 
     
 
ชนะ Bye - ชนะ Bye