รายงานสรุปผลการแข่งขัน
เชียงใหม่เกมส์
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑

 
รายการ ฟุตบอล - ทีมหญิง สาย สาย B รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 20
วันที่
15 ธันวาคม 2555 เวลา 15:00 น.
สนาม
สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
   
 
เชียงใหม่
3
 
   
 
ครึ่งแรก
ภัทราวรรณ ทองเกิ้น 27'
ภัทราวรรณ ทองเกิ้น 39'

ครึ่งหลัง
วรัญญา ไชยขันตรี 62'

Remark :
10
วรัญญา  ไชยขันตรี
เชียงใหม่
13
ภัทราวรรณ  ทองเกิ้น
เชียงใหม่
7
พรพรรณ  กันแก้ว
เชียงใหม่
2
พรทิพย์  ปามี
เชียงใหม่
5
บุญนำ  จันทวีป
เชียงใหม่
14
อนุสรา  มหาพันธ์
เชียงใหม่
1
สุกัญญา  เพ็งเต็ม
เชียงใหม่
17
ชุติมา  ขาวสอาด
เชียงใหม่
11
จันทรา  หนูน้อย
เชียงใหม่
8
กิตติกาญจน์  สิงห์กัณฑ์
เชียงใหม่
16
กรรณิกา  มหาวรรณ
เชียงใหม่
   
 
2
นครศรีธรรมราช
 
   
 
ครึ่งแรก
อนงค์นาฎ บุญทัน 9'
ขนิษฐา ลูกเมือง 16'

ใบเหลือง-แดง
สุรัญญา ศรีเมือง 54'

Remark :
1
เกวรินทร์  ตั้งเรืองเกียรติ
นครศรีธรรมราช
14
ชุติมา  ชลสินธุ์
นครศรีธรรมราช
9
โศจิรัตน์  ประดิษฐษร
นครศรีธรรมราช
7
ศรัญญา  โชติกะ
นครศรีธรรมราช
5
ขนิษฐา  แก้วเพชร
นครศรีธรรมราช
6
สุรัญญา  ศรีเมือง
นครศรีธรรมราช
12
สุดารัตน์  มังคละเสถียร
นครศรีธรรมราช
10
ขนิษฐา  ลูกเมือง
นครศรีธรรมราช
4
สุนิสา  บุญสนอง
นครศรีธรรมราช
8
อนงค์นาฎ  บุญทัน
นครศรีธรรมราช
3
พัฐสุดา  ภู่เพชร
นครศรีธรรมราช
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม