รายงานสรุปผลการแข่งขัน
เชียงใหม่เกมส์
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑

 
รายการ กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก - หญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
13 ธันวาคม 2555 เวลา 08:40 น.
สนาม
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
 
   
ลู่ที่
นักกีฬา
สถิติ (ประเภทลาน)
Rem.
อันดับ
(Rank)
16
2138
สาวิตรี  ทองฉาว
นครราชสีมา
13.28
13.05
13.60
13.72
14.10
14.10
Gold
1
12
2253
ศิริภรณ์  ใหม่คำ
แพร่
12.84
13.47
13.16
12.90
13.07
13.42
13.47
Silver
2
10
2350
จุฑาภรณ์  กระแสญาณ
สุพรรณบุรี
13.38
12.81
12.79
13.02
13.38
Bronze
3
1
2018
นุชนาถ  รัตนะ
กรุงเทพมหานคร
12.71
12.55
12.90
12.66
12.71
4
8
2228
นาตยา  ด้วงแก้ว
พัทลุง
11.31
11.15
11.70
11.53
11.70
5
15
2014
ทัตพิชา  จันทรวิศรุต
กรุงเทพมหานคร
11.28
10.83
11.08
11.32
10.96
11.20
11.32
6
2
2147
เกลียวพันธ์  ด้วงใหญ่
นครศรีธรรมราช
10.21
10.61
10.43
10.53
10.51
10.61
7
9
2266
อมาวดี  สว่างวงค์
ร้อยเอ็ด
09.76
10.29
09.84
09.89
10.20
10.00
10.29
8
17
2284
นิตยา  ทองดี
ศรีสะเกษ
09.42
09.75
10.18
10.18
9
14
2159
รัชนี  ช่วยคล้าย
นครศรีธรรมราช
09.93
09.91
10.11
10.11
10
6
2005
เพชรชนก  เพ็ชรลุ
กระบี่
09.33
09.70
09.99
09.99
11
7
2107
อารียา  ปัญญาอุทัย
ตาก
09.76
09.79
09.86
09.86
12
13
2093
ชฎาพร  บัวใจ
เชียงราย
09.15
09.45
09.73
09.73
13
11
2342
วัชรี  ศิริเมฆา
สุโขทัย
09.20
09.50
09.50
14
4
2351
ดวงหทัย  กรุดเพ็ชร
สุพรรณบุรี
09.09
08.55
09.47
09.47
15
3
2285
ภัสรา  รักพรม
ศรีสะเกษ
08.18
08.77
08.46
08.77
16
5
2411
ขวัญตา  อุไรพันธ์
อุทัยธานี
DNS
17
 
     
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - ผิดกติการะหว่างการแข่งขัน
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -