ประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2555 ปันจักสีลัต  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
ปันจักสีลัต
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
2
09:00
ปันจักสีลัต
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
3
09:00
ปันจักสีลัต
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
4
09:00
ปันจักสีลัต
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
5
09:00
ปันจักสีลัต
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
6
09:00
ปันจักสีลัต
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
7
09:00
ปันจักสีลัต
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
8
09:00
ปันจักสีลัต
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
9
09:00
ปันจักสีลัต
F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
10
09:00
ปันจักสีลัต
G น้ำหนักเกิน 75 กก. และไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
11
09:00
ปันจักสีลัต
H น้ำหนักเกิน 80 กก. และไม่เกิน 85 กก. บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
จำนวนรายการทั้งหมด 11 รายการ