ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2555 บริดจ์  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
10:00
บริดจ์
คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
 รอบสะสมคะแนน (ชิงชนะเลิศ)  คู่ที่ 1 - กรุงเทพมหานคร  vs สมุทรปราการ
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
10:00
บริดจ์
คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
 รอบสะสมคะแนน (ชิงชนะเลิศ)  คู่ที่ 2 - สระบุรี  vs ชุมพร
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
10:00
บริดจ์
คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
 รอบสะสมคะแนน (ชิงชนะเลิศ)  คู่ที่ 3 - ขอนแก่น  vs ขอนแก่น 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
10:00
บริดจ์
คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
 รอบสะสมคะแนน (ชิงชนะเลิศ)  คู่ที่ 4 - ภูเก็ต  vs ปทุมธานี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
10:00
บริดจ์
คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
 รอบสะสมคะแนน (ชิงชนะเลิศ)  คู่ที่ 5 - ขอนแก่น  vs ปทุมธานี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
10:00
บริดจ์
คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
 รอบสะสมคะแนน (ชิงชนะเลิศ)  คู่ที่ 6 - สมุทรสาคร  vs ปทุมธานี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7
10:00
บริดจ์
คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
 รอบสะสมคะแนน (ชิงชนะเลิศ)  คู่ที่ 7 - กรุงเทพมหานคร  vs สมุทรสาคร
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
8
10:00
บริดจ์
คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
 รอบสะสมคะแนน (ชิงชนะเลิศ)  คู่ที่ 8 - นครปฐม  vs ราชบุรี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
9
10:00
บริดจ์
คู่หญิง
 รอบสะสมคะแนน (ชิงชนะเลิศ)  คู่ที่ 1 - ราชบุรี  vs ปทุมธานี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10
10:00
บริดจ์
คู่หญิง
 รอบสะสมคะแนน (ชิงชนะเลิศ)  คู่ที่ 2 - ขอนแก่น  vs ปทุมธานี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
10:00
บริดจ์
คู่หญิง
 รอบสะสมคะแนน (ชิงชนะเลิศ)  คู่ที่ 3 - สระบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
12
10:00
บริดจ์
คู่หญิง
 รอบสะสมคะแนน (ชิงชนะเลิศ)  คู่ที่ 4 - ราชบุรี  vs ขอนแก่น
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
13
10:00
บริดจ์
คู่หญิง
 รอบสะสมคะแนน (ชิงชนะเลิศ)  คู่ที่ 5 - กรุงเทพมหานคร  vs สมุทรสาคร
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
14
10:00
บริดจ์
คู่หญิง
 รอบสะสมคะแนน (ชิงชนะเลิศ)  คู่ที่ 6 - กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
15
10:00
บริดจ์
คู่หญิง
 รอบสะสมคะแนน (ชิงชนะเลิศ)  คู่ที่ 7 - สมุทรสาคร  vs ขอนแก่น
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
16
10:00
บริดจ์
คู่หญิง
 รอบสะสมคะแนน (ชิงชนะเลิศ)  คู่ที่ 8 - ชุมพร  vs สมุทรปราการ
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
17
10:00
บริดจ์
คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
 รอบชิงชนะเลิศ - ราชบุรี  vs ปทุมธานี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
18
10:00
บริดจ์
คู่หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ - ขอนแก่น  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จำนวนรายการทั้งหมด 18 รายการ