ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2555 คาราเต้โด  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
10:00
คาราเต้โด
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)
 รอบแรก -
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
2
10:30
คาราเต้โด
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)
 รอบสอง -
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
3
10:30
คาราเต้โด
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)
 รอบสอง -
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
4
10:30
คาราเต้โด
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)
 รอบสอง -
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
5
10:30
คาราเต้โด
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)
 รอบรองชนะเลิศ -
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
6
10:30
คาราเต้โด
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)
 รอบรองชนะเลิศ -
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
7
10:30
คาราเต้โด
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)
 รอบชิงชนะเลิศ -
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
8
11:00
คาราเต้โด
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)
 รอบชิงที่ 3 -
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
9
11:00
คาราเต้โด
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)
 รอบสอง -
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
10
11:30
คาราเต้โด
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)
 รอบ RE -
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
11
13:15
คาราเต้โด
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)
 รอบชิงที่ 3 -
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
จำนวนรายการทั้งหมด 11 รายการ