ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2555 หมากล้อม  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
หมากล้อม
ทีมชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1 - มหาสารคาม  vs ภูเก็ต
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2
09:00
หมากล้อม
ทีมชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2 - กรุงเทพมหานคร  vs ชุมพร
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
3
09:00
หมากล้อม
ทีมหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 3 - ภูเก็ต  vs นครราชสีมา
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
4
09:00
หมากล้อม
ทีมหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 4 - กรุงเทพมหานคร  vs มหาสารคาม
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
5
13:00
หมากล้อม
ทีมชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 5 - มหาสารคาม  vs กรุงเทพมหานคร
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
6
13:00
หมากล้อม
ทีมหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 6 - ภูเก็ต  vs มหาสารคาม
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
จำนวนรายการทั้งหมด 6 รายการ