ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2555 ยิมนาสติก  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
10:00
ยิมนาสติก
ยิมนาสติกแอโรบิก- บุคคลชาย
 รอบคัดเลือก -
โรงเรียนสารภีพิทยาคม
2
11:00
ยิมนาสติก
ยิมนาสติกแอโรบิก- บุคคลหญิง
 รอบคัดเลือก -
โรงเรียนสารภีพิทยาคม
3
13:30
ยิมนาสติก
ยิมนาสติก แอโรบิก คู่ผสม
 รอบคัดเลือก -
โรงเรียนสารภีพิทยาคม
4
14:30
ยิมนาสติก
ยิมนาสติก แอโรบิก ทีม 3 คน
 รอบคัดเลือก -
โรงเรียนสารภีพิทยาคม
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ