ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2555 สนุกเกอร์  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
11:00
สนุกเกอร์
6 แดง ประเภทเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 1 - สระบุรี  vs ตรัง
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
2
11:00
สนุกเกอร์
6 แดง ประเภทเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 2 - อุบลราชธานี  vs นครพนม
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
3
11:00
สนุกเกอร์
6 แดง ประเภทเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 3 - เชียงใหม่  vs สงขลา
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
4
11:00
สนุกเกอร์
6 แดง ประเภทเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 4 - นครนายก  vs สมุทรสาคร
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
5
13.00
สนุกเกอร์
6 แดง ประเภทเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 5 - นครพนม 2  vs จันทบุรี
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
6
13.00
สนุกเกอร์
6 แดง ประเภทเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 6 - อ่างทอง  vs เชียงใหม่ 2
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
7
13.00
สนุกเกอร์
6 แดง ประเภทเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 7 - กำแพงเพชร  vs ตรัง 2
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
8
13.00
สนุกเกอร์
6 แดง ประเภทเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 8 - สระบุรี 2  vs เชียงราย
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
9
15:30
สนุกเกอร์
6 แดง ประเภทเดี่ยว
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 9 - ตรัง  vs นครพนม
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
10
15:30
สนุกเกอร์
6 แดง ประเภทเดี่ยว
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 10 - สงขลา  vs นครนายก
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
11
15:30
สนุกเกอร์
6 แดง ประเภทเดี่ยว
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 11 - นครพนม 2  vs เชียงใหม่ 2
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
12
15:30
สนุกเกอร์
6 แดง ประเภทเดี่ยว
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 12 - ตรัง 2  vs สระบุรี 2
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
จำนวนรายการทั้งหมด 12 รายการ