ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2555 ยกน้ำหนัก  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
10:00
ยกน้ำหนัก
น้ำหนักรวม - รุ่น 105 กก. - ชาย เกิน 94 กก. ไม่เกิน 105 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
2
10:00
ยกน้ำหนัก
สแนทช์ - รุ่น 105 กก. - ชาย เกิน 94 กก. ไม่เกิน 105 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
3
10:00
ยกน้ำหนัก
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 105 กก. - ชาย เกิน 94 กก. ไม่เกิน 105 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
4
13:00
ยกน้ำหนัก
น้ำหนักรวม - รุ่น เกิน 75 กก. - หญิง เกิน 75 กก. ขึ้นไป
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
5
13:00
ยกน้ำหนัก
สแนทช์ - รุ่น เกิน 75 กก. - หญิง เกิน 75 กก. ขึ้นไป
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
6
13:00
ยกน้ำหนัก
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น เกิน 75 กก. - หญิง เกิน 75 กก. ขึ้นไป
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
7
15:00
ยกน้ำหนัก
น้ำหนักรวม - รุ่น เกิน 105 กก. - ชาย เกิน 105 กก. ขึ้นไป
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
8
15:00
ยกน้ำหนัก
สแนทช์ - รุ่น เกิน 105 กก. - ชาย เกิน 105 กก. ขึ้นไป
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
9
15:00
ยกน้ำหนัก
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น เกิน 105 กก. - ชาย เกิน 105 กก. ขึ้นไป
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
จำนวนรายการทั้งหมด 9 รายการ