ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2555 เทนนิส  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
เทนนิส
คู่ผสม
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1 - พิษณุโลก  vs เชียงใหม่
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
2
09:00
เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 2 - สกลนคร  vs พังงา
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
3
09:00
เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 3 - ภูเก็ต  vs นนทบุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
จำนวนรายการทั้งหมด 3 รายการ