ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2555 คริกเก็ต ( สาธิต )  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:30
คริกเก็ต ( สาธิต )
ทีมชาย
 พบกันหมด ครั้งที่ 1  คู่ที่ 1 -
สนามเชียงใหม่กอล์ฟคลับ
2
09:30
คริกเก็ต ( สาธิต )
ทีมหญิง
 พบกันหมด ครั้งที่ 1  คู่ที่ 9 -
สนามยิมคาน่า
3
13:00
คริกเก็ต ( สาธิต )
ทีมชาย
 พบกันหมด ครั้งที่ 1  คู่ที่ 10 -
สนามยิมคาน่า
4
13:00
คริกเก็ต ( สาธิต )
ทีมหญิง
 พบกันหมด ครั้งที่ 1  คู่ที่ 3 -
สนามเชียงใหม่กอล์ฟคลับ
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ