ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2555 ซอฟท์เทนนิส  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
ซอฟท์เทนนิส
บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1 - กรุงเทพมหานคร  vs กรุงเทพมหานคร 2
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
2
09:00
ซอฟท์เทนนิส
บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 2 - กรุงเทพมหานคร  vs กรุงเทพมหานคร 2
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
3
10:15
ซอฟท์เทนนิส
ชายคู่
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 3 - กรุงเทพมหานคร  vs กรุงเทพมหานคร 2
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
4
10:15
ซอฟท์เทนนิส
หญิงคู่
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 4 - กรุงเทพมหานคร  vs กรุงเทพมหานคร 2
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
5
12:00
ซอฟท์เทนนิส
คู่ผสม
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 5 - กรุงเทพมหานคร  vs กรุงเทพมหานคร 2
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
จำนวนรายการทั้งหมด 5 รายการ