ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2555 บริดจ์  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
บริดจ์
ทีมหญิง
 รอบที่ 4  สาย A ราชบุรี  vs สระบุรี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
09:00
บริดจ์
ทีมหญิง
 รอบที่ 4  สาย A ภูเก็ต  vs ขอนแก่น
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
09:00
บริดจ์
ทีมหญิง
 รอบที่ 4  สาย A สงขลา  vs ชุมพร
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
09:00
บริดจ์
ทีมหญิง
 รอบที่ 4  สาย B สมุทรสาคร  vs ปทุมธานี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
09:00
บริดจ์
ทีมหญิง
 รอบที่ 4  สาย B พิษณุโลก  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
09:00
บริดจ์
ทีมหญิง
 รอบที่ 4  สาย B สมุทรปราการ  vs เชียงใหม่
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7
09:00
บริดจ์
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
 รอบที่ 4  สาย A สงขลา  vs เชียงใหม่ 10
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
8
09:00
บริดจ์
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
 รอบที่ 4  สาย A สมุทรปราการ  vs สระบุรี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
9
09:00
บริดจ์
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
 รอบที่ 4  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs ภูเก็ต
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10
09:00
บริดจ์
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
 รอบที่ 4  สาย B สมุทรสาคร  vs ขอนแก่น
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
09:00
บริดจ์
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
 รอบที่ 4  สาย B ชุมพร  vs ปทุมธานี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
12
09:00
บริดจ์
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
 รอบที่ 4  สาย B นนทบุรี  vs นครปฐม
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
13
11:00
บริดจ์
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
 รอบที่ 5  สาย A สระบุรี  vs เชียงใหม่
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
14
11:00
บริดจ์
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
 รอบที่ 5  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs สงขลา
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
15
11:00
บริดจ์
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
 รอบที่ 5  สาย A ภูเก็ต  vs สมุทรปราการ
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
16
11:00
บริดจ์
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
 รอบที่ 5  สาย B ปทุมธานี  vs ขอนแก่น
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
17
11:00
บริดจ์
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
 รอบที่ 5  สาย B นนทบุรี  vs สมุทรสาคร
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
18
11:00
บริดจ์
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
 รอบที่ 5  สาย B นครปฐม  vs ชุมพร
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
19
11:00
บริดจ์
ทีมหญิง
 รอบที่ 5  สาย A ขอนแก่น  vs สระบุรี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
20
11:00
บริดจ์
ทีมหญิง
 รอบที่ 5  สาย A สงขลา  vs ราชบุรี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
21
11:00
บริดจ์
ทีมหญิง
 รอบที่ 5  สาย A ชุมพร  vs ภูเก็ต
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
22
11:00
บริดจ์
ทีมหญิง
 รอบที่ 5  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs ปทุมธานี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
23
11:00
บริดจ์
ทีมหญิง
 รอบที่ 5  สาย B สมุทรปราการ  vs สมุทรสาคร
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
24
11:00
บริดจ์
ทีมหญิง
 รอบที่ 5  สาย B เชียงใหม่  vs พิษณุโลก
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
25
13:45
บริดจ์
ทีมหญิง
 รอบรองชนะเลิศ - ราชบุรี  vs สมุทรสาคร
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
26
13:45
บริดจ์
ทีมหญิง
 รอบรองชนะเลิศ - ปทุมธานี  vs สระบุรี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
27
13:45
บริดจ์
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
 รอบรองชนะเลิศ - กรุงเทพมหานคร  vs ปทุมธานี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
28
13:45
บริดจ์
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
 รอบรองชนะเลิศ - ชุมพร  vs สระบุรี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จำนวนรายการทั้งหมด 28 รายการ