ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2555 มวยสากลสมัครเล่น  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
14:00
มวยสากลสมัครเล่น
พินเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 89 - ลำปาง  vs นครสวรรค์
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
2
14:00
มวยสากลสมัครเล่น
พินเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 90 - ชลบุรี  vs ศรีสะเกษ
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
3
14:00
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 91 - อุบลราชธานี  vs นครสวรรค์
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
4
14:00
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 92 - นครปฐม  vs ชลบุรี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
5
14:00
มวยสากลสมัครเล่น
ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 93 - ศรีสะเกษ  vs แม่ฮ่องสอน
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
6
14:00
มวยสากลสมัครเล่น
ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 94 - พัทลุง  vs เพชรบูรณ์
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
7
14:00
มวยสากลสมัครเล่น
แบนตั้มเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 95 - ศรีสะเกษ  vs ชลบุรี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
8
14:00
มวยสากลสมัครเล่น
แบนตั้มเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 96 - ตาก  vs สุรินทร์
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
9
14:00
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 97 - กรุงเทพมหานคร  vs นครปฐม
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
10
14:00
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 98 - อ่างทอง  vs อุบลราชธานี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
11
14:00
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์เวลเตอร์เวท- ชาย น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 99 - ศรีสะเกษ  vs ประจวบคีรีขันธ์
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
12
14:00
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์เวลเตอร์เวท- ชาย น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 100 - ชลบุรี  vs ตรัง
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
13
14:00
มวยสากลสมัครเล่น
เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 101 - ปทุมธานี  vs ชลบุรี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
14
14:00
มวยสากลสมัครเล่น
เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 102 - อุบลราชธานี  vs ลพบุรี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
15
14:00
มวยสากลสมัครเล่น
มิดเดิลเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 103 - ศรีสะเกษ  vs ชลบุรี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
16
14:00
มวยสากลสมัครเล่น
มิดเดิลเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 104 - อุบลราชธานี  vs สุพรรณบุรี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
17
14:00
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 105 - พัทลุง  vs ชลบุรี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
18
14:00
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 106 - บึงกาฬ  vs ชัยภูมิ
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
19
14:00
มวยสากลสมัครเล่น
พินเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 93 - ชลบุรี  vs นครราชสีมา
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
20
14:00
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 94 - จันทบุรี  vs นครศรีธรรมราช
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
21
14:00
มวยสากลสมัครเล่น
ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 95 - นครราชสีมา  vs ขอนแก่น
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
22
14:00
มวยสากลสมัครเล่น
แบนตั้มเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 96 - ขอนแก่น  vs ประจวบคีรีขันธ์
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
23
14:00
มวยสากลสมัครเล่น
เฟเธอร์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 97 - นครสวรรค์  vs ร้อยเอ็ด
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
24
14:00
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 98 - ชัยนาท  vs ลำปาง
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
25
14:00
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์เวลเตอร์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 99 - พระนครศรีอยุธยา  vs นครศรีธรรมราช
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
26
14:00
มวยสากลสมัครเล่น
เวลเตอร์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 100 - นครศรีธรรมราช  vs จันทบุรี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
จำนวนรายการทั้งหมด 26 รายการ