ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2555 ฟุตบอล  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
13:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 15  สาย ค ภูเก็ต  vs ชุมพร
สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
13:00
ฟุตบอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 19  สาย B ศรีสะเกษ  vs บุรีรัมย์
สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
15:00
ฟุตบอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 20  สาย B นครศรีธรรมราช  vs เชียงใหม่
สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
15:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 16  สาย ง นนทบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ