ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2555 บริดจ์  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
บริดจ์
ทีมผสม
 รอบที่ 5  สาย A สมุทรปราการ  vs ปทุมธานี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
09:00
บริดจ์
ทีมผสม
 รอบที่ 5  สาย A นนทบุรี  vs สงขลา
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
09:00
บริดจ์
ทีมผสม
 รอบที่ 5  สาย A เชียงใหม่  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
09:00
บริดจ์
ทีมผสม
 รอบที่ 5  สาย B ขอนแก่น  vs สระบุรี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
09:00
บริดจ์
ทีมผสม
 รอบที่ 5  สาย B ชุมพร  vs สมุทรสาคร
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
09:00
บริดจ์
ทีมผสม
 รอบที่ 5  สาย B ราชบุรี  vs ภูเก็ต
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7
11:00
บริดจ์
ทีมผสม
 รอบรองชนะเลิศ - ปทุมธานี  vs สระบุรี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
8
11:00
บริดจ์
ทีมผสม
 รอบรองชนะเลิศ - ชุมพร  vs เชียงใหม่
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ