ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2555 วอลเลย์บอลชายหาด  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
13:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 45  สาย X กาฬสินธุ์  vs ชลบุรี
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
2
13:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 45  สาย X สมุทรสาคร  vs แม่ฮ่องสอน
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
3
13:40
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 46  สาย X เลย  vs เพชรบุรี
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
4
13:40
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 46  สาย X ร้อยเอ็ด  vs เพชรบูรณ์
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
5
14:20
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 47  สาย X ชัยนาท  vs จันทบุรี
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
6
14:20
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 47  สาย X สุราษฎร์ธานี  vs กรุงเทพมหานคร 2
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
7
15:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 48  สาย Y เพชรบุรี 2  vs นครราชสีมา
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
8
15:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 48  สาย Y นนทบุรี  vs สงขลา 2
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
9
15:40
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 49  สาย Y แม่ฮ่องสอน  vs จันทบุรี 2
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
10
15:40
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 49  สาย Y พิษณุโลก  vs กาฬสินธุ์
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
11
16:20
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 50  สาย Y ขอนแก่น  vs สุโขทัย
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
12
16:20
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 50  สาย Y สงขลา  vs อุดรธานี
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
จำนวนรายการทั้งหมด 12 รายการ