ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2555 บริดจ์  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
บริดจ์
ทีมผสม
 รอบที่ 1  สาย A นนทบุรี  vs ปทุมธานี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
09:00
บริดจ์
ทีมผสม
 รอบที่ 1  สาย A เชียงใหม่  vs สมุทรปราการ
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
09:00
บริดจ์
ทีมผสม
 รอบที่ 1  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs สงขลา
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
09:00
บริดจ์
ทีมผสม
 รอบที่ 1  สาย B ชุมพร  vs สระบุรี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
09:00
บริดจ์
ทีมผสม
 รอบที่ 1  สาย B ราชบุรี  vs ขอนแก่น
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
09:00
บริดจ์
ทีมผสม
 รอบที่ 1  สาย B ภูเก็ต  vs สมุทรสาคร
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7
11:00
บริดจ์
ทีมผสม
 รอบที่ 2  สาย A เชียงใหม่  vs ปทุมธานี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
8
11:00
บริดจ์
ทีมผสม
 รอบที่ 2  สาย A นนทบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
9
11:00
บริดจ์
ทีมผสม
 รอบที่ 2  สาย A สงขลา  vs สมุทรปราการ
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10
11:00
บริดจ์
ทีมผสม
 รอบที่ 2  สาย B ราชบุรี  vs สระบุรี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
11:00
บริดจ์
ทีมผสม
 รอบที่ 2  สาย B ชุมพร  vs ภูเก็ต
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
12
11:00
บริดจ์
ทีมผสม
 รอบที่ 2  สาย B สมุทรสาคร  vs ขอนแก่น
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
13
13:45
บริดจ์
ทีมผสม
 รอบที่ 3  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs ปทุมธานี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
14
13:45
บริดจ์
ทีมผสม
 รอบที่ 3  สาย A เชียงใหม่  vs สงขลา
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
15
13:45
บริดจ์
ทีมผสม
 รอบที่ 3  สาย A นนทบุรี  vs สมุทรปราการ
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
16
13:45
บริดจ์
ทีมผสม
 รอบที่ 3  สาย B ภูเก็ต  vs สระบุรี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
17
13:45
บริดจ์
ทีมผสม
 รอบที่ 3  สาย B ราชบุรี  vs สมุทรสาคร
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
18
13:45
บริดจ์
ทีมผสม
 รอบที่ 3  สาย B ชุมพร  vs ขอนแก่น
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
19
15:45
บริดจ์
ทีมผสม
 รอบที่ 4  สาย A สงขลา  vs ปทุมธานี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
20
15:45
บริดจ์
ทีมผสม
 รอบที่ 4  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs สมุทรปราการ
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
21
15:45
บริดจ์
ทีมผสม
 รอบที่ 4  สาย A นนทบุรี  vs เชียงใหม่
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
22
15:45
บริดจ์
ทีมผสม
 รอบที่ 4  สาย B สมุทรสาคร  vs สระบุรี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
23
15:45
บริดจ์
ทีมผสม
 รอบที่ 4  สาย B ภูเก็ต  vs ขอนแก่น
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
24
15:45
บริดจ์
ทีมผสม
 รอบที่ 4  สาย B ชุมพร  vs ราชบุรี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จำนวนรายการทั้งหมด 24 รายการ