ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2555 วอลเลย์บอลชายหาด  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
14:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 35  สาย X จันทบุรี  vs ชลบุรี
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
2
14:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 35  สาย X กรุงเทพมหานคร 2  vs แม่ฮ่องสอน
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
3
14:40
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 36  สาย X สุราษฎร์ธานี  vs เพชรบุรี
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
4
14:40
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 36  สาย X ชัยนาท  vs เพชรบูรณ์
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
5
15:20
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 37  สาย Y อุดรธานี  vs สงขลา 2
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
6
15:20
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 37  สาย Y สุโขทัย  vs นครราชสีมา
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
7
16:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 38  สาย Y ขอนแก่น  vs กาฬสินธุ์
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
8
16:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 38  สาย Y สงขลา  vs จันทบุรี 2
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ