ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2555 เรือพาย  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
11:00
เรือพาย
คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร
 รอบรองชนะเลิศ  Heat 1 -
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
2
11:00
เรือพาย
คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร
 รอบรองชนะเลิศ  Heat 2 -
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
3
11:05
เรือพาย
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ  Heat 1 -
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
4
11:05
เรือพาย
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ  Heat 2 -
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
5
11:10
เรือพาย
แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 500 เมตร
 รอบรองชนะเลิศ  Heat 1 -
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
6
11:10
เรือพาย
แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 500 เมตร
 รอบรองชนะเลิศ  Heat 2 -
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
7
11:15
เรือพาย
กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่
 รอบรองชนะเลิศ  Heat 1 -
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
8
11:15
เรือพาย
กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่
 รอบรองชนะเลิศ  Heat 2 -
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
9
11:20
เรือพาย
เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร
 รอบรองชนะเลิศ  Heat 1 -
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
10
11:20
เรือพาย
เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร
 รอบรองชนะเลิศ  Heat 2 -
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
11
11:25
เรือพาย
เรือยาวคชสีห์ หญิง 12 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
 รอบรองชนะเลิศ  Heat 1 -
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
12
11:25
เรือพาย
เรือยาวคชสีห์ หญิง 12 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
 รอบรองชนะเลิศ  Heat 2 -
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
13
12:00
เรือพาย
คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร
 รอบรองชนะเลิศ  Heat 1 -
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
14
12:00
เรือพาย
คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร
 รอบรองชนะเลิศ  Heat 2 -
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
15
12:05
เรือพาย
คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร
 รอบรองชนะเลิศ  Heat 1 -
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
16
12:05
เรือพาย
คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร
 รอบรองชนะเลิศ  Heat 2 -
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
17
12:10
เรือพาย
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  Heat 1 -
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
18
12:10
เรือพาย
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  Heat 2 -
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
19
12:15
เรือพาย
แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 500 เมตร
 รอบรองชนะเลิศ  Heat 1 -
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
20
12:15
เรือพาย
แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 500 เมตร
 รอบรองชนะเลิศ  Heat 2 -
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
21
12:20
เรือพาย
กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่
 รอบรองชนะเลิศ  Heat 1 -
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
22
12:20
เรือพาย
กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่
 รอบรองชนะเลิศ  Heat 2 -
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
23
12:25
เรือพาย
เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร
 รอบรองชนะเลิศ  Heat 1 -
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
24
12:25
เรือพาย
เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร
 รอบรองชนะเลิศ  Heat 2 -
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
25
12:30
เรือพาย
เรือยาวคชสีห์ ชาย 12 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
 รอบรองชนะเลิศ  Heat 1 -
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
26
12:30
เรือพาย
เรือยาวคชสีห์ ชาย 12 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
 รอบรองชนะเลิศ  Heat 2 -
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
27
14:05
เรือพาย
คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร
 รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1 -
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
28
14:10
เรือพาย
คยัค หญิง 2 คน (k2) 500 เมตร
 รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1 -
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
29
14:15
เรือพาย
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1 -
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
30
14:20
เรือพาย
แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 500 เมตร
 รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1 -
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
31
14:25
เรือพาย
กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่
 รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1 -
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
32
14:30
เรือพาย
เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร
 รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1 -
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
33
14:35
เรือพาย
เรือยาวคชสีห์ หญิง 12 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
 รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1 -
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
34
14:40
เรือพาย
คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร
 รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1 -
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
35
14:45
เรือพาย
คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร
 รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1 -
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
36
14:50
เรือพาย
กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่
 รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1 -
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
37
14:55
เรือพาย
แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 500 เมตร
 รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1 -
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
38
15:00
เรือพาย
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1 -
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
39
15:05
เรือพาย
เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร
 รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1 -
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
40
15:10
เรือพาย
เรือยาวคชสีห์ ชาย 12 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
 รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1 -
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
จำนวนรายการทั้งหมด 40 รายการ