ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2555 มวยไทยสมัครเล่น  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
พินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 42 - ตรัง  vs กระบี่
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
2
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
พินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 43 - ศรีสะเกษ  vs กรุงเทพมหานคร
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
3
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
พินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 44 - สกลนคร  vs ฉะเชิงเทรา
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
4
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
พินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 45 - สุพรรณบุรี  vs พิจิตร
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
5
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 46 - ชลบุรี  vs พังงา
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
6
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 47 - กรุงเทพมหานคร  vs อ่างทอง
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
7
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 48 - เพชรบูรณ์  vs พิษณุโลก
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
8
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 49 - กระบี่  vs ลำพูน
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
9
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 50 - นครศรีธรรมราช  vs ปทุมธานี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
10
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 51 - สตูล  vs เลย
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
11
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 52 - ศรีสะเกษ  vs อุบลราชธานี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
12
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 53 - เชียงใหม่  vs ชัยนาท
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
13
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 54 - สมุทรสาคร  vs ขอนแก่น
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
14
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 55 - พังงา  vs ร้อยเอ็ด
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
15
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 56 - สระแก้ว  vs แพร่
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
16
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 57 - จันทบุรี  vs ศรีสะเกษ
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
17
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 58 - สตูล  vs แม่ฮ่องสอน
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 59 - พระนครศรีอยุธยา  vs กรุงเทพมหานคร
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
19
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 60 - กำแพงเพชร  vs พัทลุง
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
20
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 61 - ราชบุรี  vs หนองบัวลำภู
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
21
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
เวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 62 - แพร่  vs ปราจีนบุรี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
22
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
เวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 63 - อุตรดิตถ์  vs ราชบุรี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
23
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
เวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 64 - สระแก้ว  vs ประจวบคีรีขันธ์
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
24
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
เวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 65 - สุราษฎร์ธานี  vs สุรินทร์
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
25
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
พินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 30 - บุรีรัมย์  vs พะเยา
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
26
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
พินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 31 - ขอนแก่น  vs หนองบัวลำภู
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
27
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
พินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 32 - ฉะเชิงเทรา  vs นครศรีธรรมราช
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
28
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
พินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 33 - ชลบุรี  vs แพร่
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
29
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 34 - เชียงใหม่  vs บุรีรัมย์
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
30
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 35 - นครนายก  vs นครศรีธรรมราช
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
31
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 36 - นครปฐม  vs หนองบัวลำภู
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
32
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 37 - นครพนม  vs สระแก้ว
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
33
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 38 - ระยอง  vs เชียงใหม่
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
34
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 39 - สระแก้ว  vs บุรีรัมย์
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
35
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 40 - ประจวบคีรีขันธ์  vs ศรีสะเกษ
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
36
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 41 - แพร่  vs สมุทรปราการ
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
37
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 42 - เชียงใหม่  vs อุตรดิตถ์
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
จำนวนรายการทั้งหมด 37 รายการ