ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2555 ว่ายน้ำ  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
08:30
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 50 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 1 -
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
08:30
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 50 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 2 -
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
08:30
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 50 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 3 -
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
08:30
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 50 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 4 -
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
08:30
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 400 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 1 -
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
08:30
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 400 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 2 -
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7
08:30
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 400 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 3 -
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
8
08:30
ว่ายน้ำ
กบ 100 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 1 -
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
9
08:30
ว่ายน้ำ
กบ 100 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 2 -
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10
08:30
ว่ายน้ำ
กบ 100 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 3 -
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
08:30
ว่ายน้ำ
กรรเชียง 50 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 1 -
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
12
08:30
ว่ายน้ำ
กรรเชียง 50 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 2 -
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
13
08:30
ว่ายน้ำ
กรรเชียง 50 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 3 -
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
14
08:30
ว่ายน้ำ
กรรเชียง 200 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 1 -
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
15
08:30
ว่ายน้ำ
กรรเชียง 200 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 2 -
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
16
08:30
ว่ายน้ำ
กรรเชียง 200 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 3 -
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
17
08:30
ว่ายน้ำ
ผีเสื้อ 200 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 1 -
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
18
08:30
ว่ายน้ำ
ผีเสื้อ 200 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 2 -
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
19
08:30
ว่ายน้ำ
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก -
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
20
16:00
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 50 เมตร - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
21
16:00
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 400 เมตร - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
22
16:00
ว่ายน้ำ
กบ 100 เมตร - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
23
16:00
ว่ายน้ำ
กรรเชียง 50 เมตร - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
24
16:00
ว่ายน้ำ
กรรเชียง 200 เมตร - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
25
16:00
ว่ายน้ำ
ผีเสื้อ 200 เมตร - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
26
16:00
ว่ายน้ำ
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จำนวนรายการทั้งหมด 26 รายการ