ประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2555 มวยไทยสมัครเล่น  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 22 - สุโขทัย  vs เชียงราย
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
2
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 23 - ศรีสะเกษ  vs ชัยนาท
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
3
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 24 - นครพนม  vs พระนครศรีอยุธยา
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
4
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 25 - นครราชสีมา  vs สระแก้ว
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
5
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 26 - ประจวบคีรีขันธ์  vs ชุมพร
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
6
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 27 - ระนอง  vs ระยอง
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
7
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 28 - สุพรรณบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
8
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 29 - สุโขทัย  vs เชียงราย
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
9
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 30 - สระแก้ว  vs ตรัง
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
10
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 31 - ปทุมธานี  vs บุรีรัมย์
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
11
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 32 - ยะลา  vs ศรีสะเกษ
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
12
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 33 - ประจวบคีรีขันธ์  vs เลย
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
13
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 34 - ราชบุรี  vs ชลบุรี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
14
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 35 - ชุมพร  vs อุบลราชธานี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
15
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 36 - พะเยา  vs กรุงเทพมหานคร
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
16
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 37 - เพชรบูรณ์  vs กำแพงเพชร
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
17
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 38 - พัทลุง  vs สุราษฎร์ธานี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 39 - อ่างทอง  vs ราชบุรี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
19
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 40 - หนองบัวลำภู  vs สระบุรี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
20
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
ไลท์มิดเดิลเวท นน. เกิน 67 กก.ไม่เกิน 71 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 41 - บุรีรัมย์  vs ศรีสะเกษ
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
21
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 15 - ฉะเชิงเทรา  vs สิงห์บุรี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
22
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 16 - นครศรีธรรมราช  vs พะเยา
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
23
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 17 - ชัยภูมิ  vs หนองคาย
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
24
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 18 - พังงา  vs เชียงราย
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
25
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 19 - สระบุรี  vs ระนอง
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
26
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 20 - สระแก้ว  vs กรุงเทพมหานคร
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
27
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 21 - สุราษฎร์ธานี  vs ชลบุรี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
28
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 22 - เชียงใหม่  vs บุรีรัมย์
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
29
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 23 - พังงา  vs พระนครศรีอยุธยา
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
30
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 24 - ลำพูน  vs บุรีรัมย์
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
31
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 25 - ฉะเชิงเทรา  vs ศรีสะเกษ
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
32
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 26 - พะเยา  vs เพชรบูรณ์
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
33
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 27 - สุราษฎร์ธานี  vs ขอนแก่น
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
34
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 28 - กรุงเทพมหานคร  vs ราชบุรี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
35
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 29 - อุตรดิตถ์  vs ประจวบคีรีขันธ์
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
จำนวนรายการทั้งหมด 35 รายการ