ประจำวันที่ 09 ธันวาคม 2555 เทเบิลเทนนิส  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย 1 สุพรรณบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
09:00
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย 1 พิจิตร  vs ราชบุรี
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
09:00
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย 2 นครราชสีมา  vs ระนอง
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
09:00
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย 2 สุโขทัย  vs เชียงใหม่
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
10:30
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สาย 2 นครปฐม  vs พิจิตร
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
10:30
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 6  สาย 2 นนทบุรี  vs ชุมพร
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
13:00
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 7  สาย 1 สุพรรณบุรี  vs นนทบุรี
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
13:00
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 8  สาย 1 กรุงเทพมหานคร  vs ราชบุรี
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9
13:00
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 9  สาย 2 นครราชสีมา  vs สมุทรปราการ
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
13:00
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 10  สาย 2 ระนอง  vs เชียงใหม่
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11
14:30
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 11  สาย 2 นครปฐม  vs นครราชสีมา
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12
14:30
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 12  สาย 2 พิจิตร  vs ชุมพร
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวนรายการทั้งหมด 12 รายการ