ประจำวันที่ 08 ธันวาคม 2555 รักบี้ฟุตบอล  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
รักบี้ฟุตบอล
ประเภท 15 คน - ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs ร้อยเอ็ด
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
2
09:00
รักบี้ฟุตบอล
ประเภท 15 คน - ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 7  สาย A เชียงใหม่  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
3
11:00
รักบี้ฟุตบอล
ประเภท 15 คน - ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 8  สาย A ยะลา  vs นครนายก
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
4
11:00
รักบี้ฟุตบอล
ประเภท 15 คน - ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 6  สาย B สุราษฎร์ธานี  vs นครปฐม
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ