กรุงเทพมหานคร
100
97
109
306
ชลบุรี
65
39
54
158
สุพรรณบุรี
52
38
40
130
เชียงใหม่
33
46
47
126
นครราชสีมา
21
22
26
69
นนทบุรี
20
21
26
67
ขอนแก่น
17
16
24
57
อุบลราชธานี
16
10
20
46
ชุมพร
13
14
7
34
สมุทรปราการ
12
18
21
51