ประจำวันที่ 09 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 กีฬาทางอากาศ - เครื่องบินเล็กบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประภท F3D  ครั้งที่1 .None
กองพลทหารราบที่ 7
2 10:00 กีฬาทางอากาศ - เครื่องบินเล็กบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประภท F5D  ครั้งที่1 .None
กองพลทหารราบที่ 7
3 11:00 กีฬาทางอากาศ - เฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุบินผาดแผลงประเภท F3C  ครั้งที่1 .None
กองพลทหารราบที่ 7
4 13:00 กีฬาทางอากาศ - เฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุบินผาดแผลงประเภท F3N  ครั้งที่1 .None
กองพลทหารราบที่ 7
5 13:00 กีฬาทางอากาศ - เครื่องบินเล็กบินผาดแผลงบังคับวิทยุ ประเภท F3A  ครั้งที่1 .None
กองพลทหารราบที่ 7
จำนวนรายการทั้งหมด 5 รายการ
 
ประจำวันที่ 10 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 07:00 กีฬาทางอากาศ - เครื่องบินเล็กบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประภท F5D  ครั้งที่2 .None
กองพลทหารราบที่ 7
2 07:00 กีฬาทางอากาศ - Accuracy ชาย ลงเป้าหมายแม่นยำ  รอบคัดเลือก .None
โครงการหลวงหนองหอย ดอยม่อนแจ่ม
3 07:00 กีฬาทางอากาศ - Accuracy หญิง ลงเป้าหมายแม่นยำ  รอบคัดเลือก .None
โครงการหลวงหนองหอย ดอยม่อนแจ่ม
4 09:00 กีฬาทางอากาศ - เฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุบินผาดแผลงประเภท F3N  ครั้งที่2 .None
กองพลทหารราบที่ 7
5 10:00 กีฬาทางอากาศ - เครื่องบินเล็กบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประภท F3D  ครั้งที่2 .None
กองพลทหารราบที่ 7
6 11.00 กีฬาทางอากาศ - เฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุบินผาดแผลงประเภท F3N  ครั้งที่3 .None
กองพลทหารราบที่ 7
7 15.00 กีฬาทางอากาศ - เครื่องบินเล็กบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประภท F3D  ครั้งที่3 .None
กองพลทหารราบที่ 7
8 15.00 กีฬาทางอากาศ - เครื่องบินเล็กบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประภท F5D  ครั้งที่3 .None
กองพลทหารราบที่ 7
9 16:00 กีฬาทางอากาศ - เครื่องบินเล็กบินผาดแผลงบังคับวิทยุ ประเภท F3A  ครั้งที่2 .None
กองพลทหารราบที่ 7
10 7:00 กีฬาทางอากาศ - เฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุบินผาดแผลงประเภท F3C  ครั้งที่2 .None
กองพลทหารราบที่ 7
จำนวนรายการทั้งหมด 10 รายการ
 
ประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 07:00 กีฬาทางอากาศ - เครื่องบินเล็กบินผาดแผลงบังคับวิทยุ ประเภท F3A  รอบชิงชนะเลิศ .None
กองพลทหารราบที่ 7
2 07:00 กีฬาทางอากาศ - เครื่องบินเล็กบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประภท F3D  รอบชิงชนะเลิศ .None
กองพลทหารราบที่ 7
3 07:00 กีฬาทางอากาศ - เครื่องบินเล็กบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประภท F5D  รอบชิงชนะเลิศ .None
กองพลทหารราบที่ 7
4 07:00 กีฬาทางอากาศ - เฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุบินผาดแผลงประเภท F3C  รอบชิงชนะเลิศ .None
กองพลทหารราบที่ 7
5 07:00 กีฬาทางอากาศ - เฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุบินผาดแผลงประเภท F3N  รอบชิงชนะเลิศ .None
กองพลทหารราบที่ 7
6 07:00 กีฬาทางอากาศ - Accuracy ชาย ลงเป้าหมายแม่นยำ  รอบชิงชนะเลิศ .None
โครงการหลวงหนองหอย ดอยม่อนแจ่ม
7 07:00 กีฬาทางอากาศ - Accuracy หญิง ลงเป้าหมายแม่นยำ  รอบชิงชนะเลิศ .None
โครงการหลวงหนองหอย ดอยม่อนแจ่ม
8 07:00 กีฬาทางอากาศ - ร่มร่อน คะแนนรวมทีมสูงสุด  รอบชิงชนะเลิศ .None
โครงการหลวงหนองหอย ดอยม่อนแจ่ม
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ
 
ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 15:00 กีฬาทางอากาศ - ร่มบิน บุคคลชาย Paraball  รอบชิงชนะเลิศ .None
กองพลทหารราบที่ 7
2 15:00 กีฬาทางอากาศ - ร่มบิน บุคคลหญิง Paraball  รอบชิงชนะเลิศ .None
กองพลทหารราบที่ 7
จำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ
 
ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 กีฬาทางอากาศ - ร่มบิน บุคคลชาย Bowling landing  รอบชิงชนะเลิศ .None
กองพลทหารราบที่ 7
2 09:00 กีฬาทางอากาศ - ร่มบิน บุคคลหญิง Bowling landing  รอบชิงชนะเลิศ .None
กองพลทหารราบที่ 7
จำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ
 
ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 07:00 กีฬาทางอากาศ - ร่มบิน บุคคลชาย Pure Economy  รอบชิงชนะเลิศ .None
กองพลทหารราบที่ 7
2 07:00 กีฬาทางอากาศ - ร่มบิน บุคคลหญิง Pure Economy  รอบชิงชนะเลิศ .None
กองพลทหารราบที่ 7
จำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ
 
ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 กีฬาทางอากาศ - ร่มบิน บุคคลชาย Sport Landing  รอบชิงชนะเลิศ .None
กองพลทหารราบที่ 7
2 09:00 กีฬาทางอากาศ - ร่มบิน บุคคลหญิง Sport Landing  รอบชิงชนะเลิศ .None
กองพลทหารราบที่ 7
3 09:00 กีฬาทางอากาศ - ร่มบิน บุคคลชาย Slanom  รอบชิงชนะเลิศ .None
กองพลทหารราบที่ 7
4 09:00 กีฬาทางอากาศ - ร่มบิน บุคคลหญิง Slanom  รอบชิงชนะเลิศ .None
กองพลทหารราบที่ 7
5 10:00 กีฬาทางอากาศ - ร่มบิน บุคคลชาย Economy and Distance  รอบชิงชนะเลิศ .None
กองพลทหารราบที่ 7
6 10:00 กีฬาทางอากาศ - ร่มบิน บุคคลหญิง Economy and Distance  รอบชิงชนะเลิศ .None
กองพลทหารราบที่ 7
7 10:30 กีฬาทางอากาศ - ร่มบิน คะแนนรวมสูงสุดชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
กองพลทหารราบที่ 7
8 10:30 กีฬาทางอากาศ - ร่มบิน คะแนนรวมสูงสุดหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
กองพลทหารราบที่ 7
9 14:00 กีฬาทางอากาศ - ร่มบิน คะแนนรวมสูงสุดประเภททีม  รอบชิงชนะเลิศ .None
กองพลทหารราบที่ 7
จำนวนรายการทั้งหมด 9 รายการ
 
ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 07:00 กีฬาทางอากาศ - โดดร่ม ประเภทความแม่นยำ บุคคลชาย  รอบคัดเลือก .None
กองพลทหารราบที่ 7
2 07:00 กีฬาทางอากาศ - โดดร่ม ประเภทความแม่นยำ บุคคลหญิง  รอบคัดเลือก .None
กองพลทหารราบที่ 7
จำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ
 
ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 07:00 กีฬาทางอากาศ - โดดร่ม ประเภทความแม่นยำ บุคคลชาย  รอบคัดเลือก .None
กองพลทหารราบที่ 7
2 07:00 กีฬาทางอากาศ - โดดร่ม ประเภทความแม่นยำ บุคคลหญิง  รอบคัดเลือก .None
กองพลทหารราบที่ 7
จำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ
 
ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 07:00 กีฬาทางอากาศ - โดดร่ม ประเภทความแม่นยำ บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
กองพลทหารราบที่ 7
2 07:00 กีฬาทางอากาศ - โดดร่ม ประเภทความแม่นยำ บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
กองพลทหารราบที่ 7
3 07:00 กีฬาทางอากาศ - โดดร่ม ประเภทรวมคะแนน  รอบชิงชนะเลิศ .None
กองพลทหารราบที่ 7
จำนวนรายการทั้งหมด 3 รายการ