ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลาหนานฉวน บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารกิจการนักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2 09:00 วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลาฉางฉวน บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารกิจการนักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
3 09:00 วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลา ไท่จี๋เจี้ยน - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารกิจการนักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
4 09:00 วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลาพลองใต้(หนานกุ้น) บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารกิจการนักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
5 09:00 วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลาดาบ (เตาซู่) บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารกิจการนักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
6 19:30 วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลาราชสีห์ ประเภท Racing Speed ความเร็ว ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานเอนกประสงค์ ตลาดอนุสาร
7 19:30 วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลาราชสีห์ ประเภท Racing Speed ความเร็ว หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานเอนกประสงค์ ตลาดอนุสาร
จำนวนรายการทั้งหมด 7 รายการ
 
ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลาพลอง (กุ่นซู่) บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารกิจการนักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2 09:00 วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลาทวน (เชียงซู่) บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารกิจการนักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
3 09:00 วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลา ไท่จี๋เจี้ยน - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารกิจการนักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
4 09:00 วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลาดาบใต้(หนานเตา) บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารกิจการนักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
5 09:00 วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลากระบี่(เจี้ยนซู่) บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารกิจการนักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
6 19:30 วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลาราชสีห์ ประเภท Obstacles กีดขวาง หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานเอนกประสงค์ ตลาดอนุสาร
7 19:30 วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลาราชสีห์ ประเภท Obstacles กีดขวาง ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานเอนกประสงค์ ตลาดอนุสาร
จำนวนรายการทั้งหมด 7 รายการ
 
ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลาไท่จี๋ฉวน บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารกิจการนักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2 09:00 วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลาทวน (เชียงซู่) บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารกิจการนักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
3 09:00 วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลาพลอง(กุ่นซู่) บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารกิจการนักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
4 09:00 วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลาพลองใต้(หนานกุ้น) บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารกิจการนักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
5 09:00 วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลาหนานฉวน บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารกิจการนักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
6 19:30 วูซูยุทธลีลา - ประเภทหญิงภาคพื้น Traditional  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานเอนกประสงค์ ตลาดอนุสาร
จำนวนรายการทั้งหมด 6 รายการ
 
ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลาฉางฉวน บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารกิจการนักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2 09:00 วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลาดาบใต้(หนานเตา) บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารกิจการนักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
3 09:00 วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลาดาบ (เตาซู่) บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารกิจการนักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
4 09:00 วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลาไท่จี๋ฉวน บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารกิจการนักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
5 09:00 วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลากระบี่ (เจี้ยนซู่) บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารกิจการนักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
6 19:30 วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลาราชสีห์ ประเภท กระโดดเสา Jumping Poles ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานเอนกประสงค์ ตลาดอนุสาร
จำนวนรายการทั้งหมด 6 รายการ
 
ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลาชุดต่อสู้มือเปล่าทั่วไป หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารกิจการนักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2 09:00 วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลาชุดต่อสู้มือเปล่าทั่วไป ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารกิจการนักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
3 09:00 วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลา ต่อสู้อุปกรณ์ทั่วไป - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารกิจการนักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
4 09:00 วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลา ต่อสู้อุปกรณ์ทั่วไป - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารกิจการนักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ