ประจำวันที่ 08 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 11:00 บิลเลียด - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 1 กรุงเทพมหานคร  vs พิษณุโลก
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
2 11:00 บิลเลียด - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 2 สระบุรี  vs สงขลา
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
3 11:00 บิลเลียด - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 3 ศรีสะเกษ  vs กระบี่
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
4 14:00 บิลเลียด - ชายคู่  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 4 เชียงใหม่  vs กรุงเทพมหานคร
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
5 14:00 บิลเลียด - ชายคู่  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 5 สงขลา  vs นครพนม
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
6 14:00 บิลเลียด - ชายคู่  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 6 จันทบุรี  vs กำแพงเพชร
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
7 14:00 บิลเลียด - ชายคู่  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 7 สุพรรณบุรี  vs กระบี่
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
จำนวนรายการทั้งหมด 7 รายการ
 
ประจำวันที่ 09 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 11:00 บิลเลียด - ชายคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 8 กรุงเทพมหานคร  vs นครพนม
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
2 11:00 บิลเลียด - ชายคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 9 จันทบุรี  vs กระบี่
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
3 14:00 บิลเลียด - ชายคู่  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 10 กรุงเทพมหานคร  vs จันทบุรี
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
จำนวนรายการทั้งหมด 3 รายการ
 
ประจำวันที่ 10 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 11:00 บิลเลียด - บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 1 นครพนม  vs ชลบุรี
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
2 11:00 บิลเลียด - บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 2 กรุงเทพมหานคร  vs สระบุรี
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
3 11:00 บิลเลียด - บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 3 เชียงใหม่  vs มหาสารคาม
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
4 11:00 บิลเลียด - บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 4 สุพรรณบุรี  vs สงขลา
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
5 13:00 บิลเลียด - บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 5 กรุงเทพมหานคร 2  vs พิษณุโลก
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
6 13:00 บิลเลียด - บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 6 ศรีสะเกษ  vs อ่างทอง
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
7 13:00 บิลเลียด - บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 7 สุโขทัย  vs ตรัง
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
8 13:00 บิลเลียด - บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 8 กระบี่  vs เชียงใหม่ 2
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
9 15:30 บิลเลียด - บุคคลชาย  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 9 นครพนม  vs กรุงเทพมหานคร
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
10 15:30 บิลเลียด - บุคคลชาย  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 10 เชียงใหม่  vs สงขลา
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
11 15:30 บิลเลียด - บุคคลชาย  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 11 พิษณุโลก  vs ศรีสะเกษ
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
12 15:30 บิลเลียด - บุคคลชาย  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 12 สุโขทัย  vs กระบี่
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
จำนวนรายการทั้งหมด 12 รายการ
 
ประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 11:00 บิลเลียด - บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 13 นครพนม  vs สงขลา
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
2 11:00 บิลเลียด - บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 14 ศรีสะเกษ  vs สุโขทัย
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
3 14:00 บิลเลียด - บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 15 สงขลา  vs ศรีสะเกษ
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
จำนวนรายการทั้งหมด 3 รายการ