ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 11:00 ปันจักสีลัต - A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 1
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
2 11:20 ปันจักสีลัต - A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 2
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
3 11:40 ปันจักสีลัต - A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 3
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
4 12:00 ปันจักสีลัต - A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 4
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
5 12:00 ปันจักสีลัต - E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 18
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
6 12:20 ปันจักสีลัต - A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 5
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
7 12:40 ปันจักสีลัต - A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 6
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
8 13:00 ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 7
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
9 13:20 ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 8
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
10 13:40 ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 9
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
11 14:00 ปันจักสีลัต - C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 10
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
12 14:20 ปันจักสีลัต - C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 11
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
13 14:40 ปันจักสีลัต - C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 12
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
14 15:00 ปันจักสีลัต - D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 13
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
15 15:20 ปันจักสีลัต - E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 14
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
16 15:40 ปันจักสีลัต - G น้ำหนักเกิน 75 กก. และไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 15
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
17 16:00 ปันจักสีลัต - H น้ำหนักเกิน 80 กก. และไม่เกิน 85 กก. บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 16
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
18 17:00 ปันจักสีลัต - ศิลปะการร่ายรำ บุคคลหญิง  รอบคัดเลือก .None  สาย A
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
19 17:30 ปันจักสีลัต - ศิลปะการร่ายรำ บุคคลหญิง  รอบคัดเลือก .None  สาย B
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
จำนวนรายการทั้งหมด 19 รายการ
 
ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ปันจักสีลัต - A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 1
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
2 09:20 ปันจักสีลัต - A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 2
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
3 09:40 ปันจักสีลัต - A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 3
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
4 10:00 ปันจักสีลัต - A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 4
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
5 10:20 ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 5
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
6 10:40 ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 6
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
7 11:00 ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 7
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
8 11:20 ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 8
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
9 11:40 ปันจักสีลัต - C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 9
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
10 12:00 ปันจักสีลัต - C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 10
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
11 12:20 ปันจักสีลัต - C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 11
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
12 12:40 ปันจักสีลัต - C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 12
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
13 13:00 ปันจักสีลัต - C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 13
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
14 13:20 ปันจักสีลัต - C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 14
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
15 13:40 ปันจักสีลัต - C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 15
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
16 14:00 ปันจักสีลัต - F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 16
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
17 14:20 ปันจักสีลัต - F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 17
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
18 14:40 ปันจักสีลัต - F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 18
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
19 15:00 ปันจักสีลัต - ศิลปะการร่ายรำ บุคคลชาย  รอบคัดเลือก .None  สาย A
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
20 16:00 ปันจักสีลัต - ศิลปะการร่ายรำ บุคคลชาย  รอบคัดเลือก .None  สาย B
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
จำนวนรายการทั้งหมด 20 รายการ
 
ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ .None
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
2 09:20 ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ .None
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
3 09:40 ปันจักสีลัต - D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ .None
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
4 10:00 ปันจักสีลัต - D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ .None
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
5 10:20 ปันจักสีลัต - D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ .None
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
6 10:40 ปันจักสีลัต - D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ .None
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
7 11:00 ปันจักสีลัต - E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ .None
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
8 11:20 ปันจักสีลัต - E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ .None
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
9 11:40 ปันจักสีลัต - E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ .None
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
10 12:00 ปันจักสีลัต - E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ .None
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
11 13:00 ปันจักสีลัต - G น้ำหนักเกิน 75 กก. และไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ .None
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
12 13:20 ปันจักสีลัต - G น้ำหนักเกิน 75 กก. และไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ .None
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
13 13:40 ปันจักสีลัต - H น้ำหนักเกิน 80 กก. และไม่เกิน 85 กก. บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 13
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
14 14:00 ปันจักสีลัต - H น้ำหนักเกิน 80 กก. และไม่เกิน 85 กก. บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 14
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
15 14:30 ปันจักสีลัต - ศิลปะการร่ายรำ บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
16 15:00 ปันจักสีลัต - ศิลปะการร่ายรำ บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
จำนวนรายการทั้งหมด 16 รายการ
 
ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ปันจักสีลัต - A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
2 09:20 ปันจักสีลัต - A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
3 09:40 ปันจักสีลัต - A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 3
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
4 10:00 ปันจักสีลัต - A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 4
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
5 10:20 ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 5
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
6 10:40 ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 6
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
7 11:00 ปันจักสีลัต - C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 7
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
8 11:20 ปันจักสีลัต - C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 8
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
9 11:40 ปันจักสีลัต - C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 9
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
10 12:00 ปันจักสีลัต - C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 10
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
11 12:20 ปันจักสีลัต - D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 11
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
12 12:40 ปันจักสีลัต - D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 12
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
13 13:40 ปันจักสีลัต - E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 13
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
14 14:00 ปันจักสีลัต - E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 14
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
15 14:20 ปันจักสีลัต - F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 15
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
16 14:40 ปันจักสีลัต - F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 16
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
จำนวนรายการทั้งหมด 16 รายการ
 
ประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ปันจักสีลัต - A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
2 09:00 ปันจักสีลัต - A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
3 09:00 ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
4 09:00 ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
5 09:00 ปันจักสีลัต - C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
6 09:00 ปันจักสีลัต - C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
7 09:00 ปันจักสีลัต - D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
8 09:00 ปันจักสีลัต - E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
9 09:00 ปันจักสีลัต - F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
10 09:00 ปันจักสีลัต - G น้ำหนักเกิน 75 กก. และไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
11 09:00 ปันจักสีลัต - H น้ำหนักเกิน 80 กก. และไม่เกิน 85 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
จำนวนรายการทั้งหมด 11 รายการ