ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 บริดจ์ - คู่ผสม  รอบคัดเลือก คู่ที่ 1  สาย A สมุทรสาคร  vs ราชบุรี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 10:00 บริดจ์ - คู่ผสม  รอบคัดเลือก คู่ที่ 2  สาย A พิษณุโลก  vs นครราชสีมา
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 10:00 บริดจ์ - คู่ผสม  รอบคัดเลือก คู่ที่ 3  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs สมุทรปราการ
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4 10:00 บริดจ์ - คู่ผสม  รอบคัดเลือก คู่ที่ 4  สาย A เชียงใหม่  vs ขอนแก่น
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5 10:00 บริดจ์ - คู่ผสม  รอบคัดเลือก คู่ที่ 5  สาย A เชียงใหม่  vs ชุมพร
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6 10:00 บริดจ์ - คู่ผสม  รอบคัดเลือก คู่ที่ 6  สาย A นครราชสีมา  vs สงขลา
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7 10:00 บริดจ์ - คู่ผสม  รอบคัดเลือก คู่ที่ 7  สาย A ภูเก็ต  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
8 10:00 บริดจ์ - คู่ผสม  รอบคัดเลือก คู่ที่ 8  สาย A ปทุมธานี  vs นนทบุรี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
9 10:00 บริดจ์ - คู่ผสม  รอบคัดเลือก คู่ที่ 9  สาย A สระบุรี  vs สระบุรี 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10 10:00 บริดจ์ - คู่ผสม  รอบคัดเลือก คู่ที่ 10  สาย A สมุทรสาคร  vs พิษณุโลก
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
11 10:00 บริดจ์ - คู่ผสม  รอบคัดเลือก คู่ที่ 1  สาย B ภูเก็ต  vs ขอนแก่น
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
12 10:00 บริดจ์ - คู่ผสม  รอบคัดเลือก คู่ที่ 2  สาย B สมุทรปราการ  vs นครราชสีมา
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
13 10:00 บริดจ์ - คู่ผสม  รอบคัดเลือก คู่ที่ 3  สาย B สระบุรี  vs ราชบุรี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
14 10:00 บริดจ์ - คู่ผสม  รอบคัดเลือก คู่ที่ 4  สาย B สมุทรปราการ  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
15 10:00 บริดจ์ - คู่ผสม  รอบคัดเลือก คู่ที่ 5  สาย B ราชบุรี 2  vs ชุมพร
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
16 10:00 บริดจ์ - คู่ผสม  รอบคัดเลือก คู่ที่ 6  สาย B ชุมพร  vs เชียงใหม่
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
17 10:00 บริดจ์ - คู่ผสม  รอบคัดเลือก คู่ที่ 7  สาย B สมุทรสาคร  vs ปทุมธานี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
18 10:00 บริดจ์ - คู่ผสม  รอบคัดเลือก คู่ที่ 8  สาย B นนทบุรี 2  vs ภูเก็ต
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
19 10:00 บริดจ์ - คู่ผสม  รอบคัดเลือก คู่ที่ 9  สาย B สงขลา 2  vs นนทบุรี 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
20 10:00 บริดจ์ - คู่ผสม  รอบคัดเลือก คู่ที่ 10  สาย B สงขลา 3  vs พิษณุโลก 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
21 10:00 บริดจ์ - คู่ผสม  รอบคัดเลือก คู่ที่ 11  สาย B ขอนแก่น 2  vs ปทุมธานี 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
22 14:30 บริดจ์ - คู่ผสม  รอบชิงชนะเลิศ .None สระบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จำนวนรายการทั้งหมด 22 รายการ
 
ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบที่ 1 .None  สาย A นนทบุรี  vs ปทุมธานี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 09:00 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบที่ 1 .None  สาย A เชียงใหม่  vs สมุทรปราการ
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 09:00 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบที่ 1 .None  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs สงขลา
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4 09:00 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบที่ 1 .None  สาย B ชุมพร  vs สระบุรี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5 09:00 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบที่ 1 .None  สาย B ราชบุรี  vs ขอนแก่น
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6 09:00 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบที่ 1 .None  สาย B ภูเก็ต  vs สมุทรสาคร
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7 11:00 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบที่ 2 .None  สาย A เชียงใหม่  vs ปทุมธานี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
8 11:00 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบที่ 2 .None  สาย A นนทบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
9 11:00 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบที่ 2 .None  สาย A สงขลา  vs สมุทรปราการ
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10 11:00 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบที่ 2 .None  สาย B ราชบุรี  vs สระบุรี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
11 11:00 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบที่ 2 .None  สาย B ชุมพร  vs ภูเก็ต
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
12 11:00 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบที่ 2 .None  สาย B สมุทรสาคร  vs ขอนแก่น
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
13 13:45 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบที่ 3 .None  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs ปทุมธานี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
14 13:45 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบที่ 3 .None  สาย A เชียงใหม่  vs สงขลา
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
15 13:45 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบที่ 3 .None  สาย A นนทบุรี  vs สมุทรปราการ
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
16 13:45 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบที่ 3 .None  สาย B ภูเก็ต  vs สระบุรี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
17 13:45 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบที่ 3 .None  สาย B ราชบุรี  vs สมุทรสาคร
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
18 13:45 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบที่ 3 .None  สาย B ชุมพร  vs ขอนแก่น
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
19 15:45 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบที่ 4 .None  สาย A สงขลา  vs ปทุมธานี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
20 15:45 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบที่ 4 .None  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs สมุทรปราการ
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
21 15:45 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบที่ 4 .None  สาย A นนทบุรี  vs เชียงใหม่
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
22 15:45 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบที่ 4 .None  สาย B สมุทรสาคร  vs สระบุรี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
23 15:45 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบที่ 4 .None  สาย B ภูเก็ต  vs ขอนแก่น
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
24 15:45 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบที่ 4 .None  สาย B ชุมพร  vs ราชบุรี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จำนวนรายการทั้งหมด 24 รายการ
 
ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบที่ 5 .None  สาย A สมุทรปราการ  vs ปทุมธานี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 09:00 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบที่ 5 .None  สาย A นนทบุรี  vs สงขลา
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 09:00 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบที่ 5 .None  สาย A เชียงใหม่  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4 09:00 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบที่ 5 .None  สาย B ขอนแก่น  vs สระบุรี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5 09:00 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบที่ 5 .None  สาย B ชุมพร  vs สมุทรสาคร
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6 09:00 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบที่ 5 .None  สาย B ราชบุรี  vs ภูเก็ต
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7 11:00 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบรองชนะเลิศ .None ปทุมธานี  vs สระบุรี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
8 11:00 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบรองชนะเลิศ .None ชุมพร  vs เชียงใหม่
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ
 
ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบชิงชนะเลิศ .None ชุมพร  vs ปทุมธานี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 11:15 บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบที่ 1 .None  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 11:15 บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบที่ 1 .None  สาย A ภูเก็ต  vs สระบุรี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4 11:15 บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบที่ 1 .None  สาย A สมุทรปราการ  vs สงขลา
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5 11:15 บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบที่ 1 .None  สาย B นนทบุรี  vs ขอนแก่น
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6 11:15 บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบที่ 1 .None  สาย B นครปฐม  vs ปทุมธานี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7 11:15 บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบที่ 1 .None  สาย B ชุมพร  vs สมุทรสาคร
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
8 11:15 บริดจ์ - ทีมหญิง  รอบที่ 1 .None  สาย A สงขลา  vs สระบุรี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
9 11:15 บริดจ์ - ทีมหญิง  รอบที่ 1 .None  สาย A ชุมพร  vs ขอนแก่น
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10 11:15 บริดจ์ - ทีมหญิง  รอบที่ 1 .None  สาย A ภูเก็ต  vs ราชบุรี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
11 11:15 บริดจ์ - ทีมหญิง  รอบที่ 1 .None  สาย B สมุทรปราการ  vs ปทุมธานี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
12 11:15 บริดจ์ - ทีมหญิง  รอบที่ 1 .None  สาย B เชียงใหม่  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
13 11:15 บริดจ์ - ทีมหญิง  รอบที่ 1 .None  สาย B พิษณุโลก  vs สมุทรสาคร
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
14 14:00 บริดจ์ - ทีมหญิง  รอบที่ 2 .None  สาย A ชุมพร  vs สระบุรี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
15 14:00 บริดจ์ - ทีมหญิง  รอบที่ 2 .None  สาย A สงขลา  vs ภูเก็ต
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
16 14:00 บริดจ์ - ทีมหญิง  รอบที่ 2 .None  สาย A ราชบุรี  vs ขอนแก่น
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
17 14:00 บริดจ์ - ทีมหญิง  รอบที่ 2 .None  สาย B เชียงใหม่  vs ปทุมธานี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
18 14:00 บริดจ์ - ทีมหญิง  รอบที่ 2 .None  สาย B สมุทรปราการ  vs พิษณุโลก
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
19 14:00 บริดจ์ - ทีมหญิง  รอบที่ 2 .None  สาย B สมุทรสาคร  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
20 14:00 บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบที่ 2 .None  สาย A ภูเก็ต  vs เชียงใหม่
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
21 14:00 บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบที่ 2 .None  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs สมุทรปราการ
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
22 14:00 บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบที่ 2 .None  สาย A สงขลา  vs สระบุรี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
23 14:00 บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบที่ 2 .None  สาย B นครปฐม  vs ขอนแก่น
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
24 14:00 บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบที่ 2 .None  สาย B นนทบุรี  vs ชุมพร
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
25 14:00 บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบที่ 2 .None  สาย B สมุทรสาคร  vs ปทุมธานี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
26 16:00 บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบที่ 3 .None  สาย A สมุทรปราการ  vs เชียงใหม่
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
27 16:00 บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบที่ 3 .None  สาย A ภูเก็ต  vs สงขลา
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
28 16:00 บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบที่ 3 .None  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs สระบุรี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
29 16:00 บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบที่ 3 .None  สาย B ชุมพร  vs ขอนแก่น
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
30 16:00 บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบที่ 3 .None  สาย B นครปฐม  vs สมุทรสาคร
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
31 16:00 บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบที่ 3 .None  สาย B นนทบุรี  vs ปทุมธานี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
32 16:00 บริดจ์ - ทีมหญิง  รอบที่ 3 .None  สาย A ภูเก็ต  vs สระบุรี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
33 16:00 บริดจ์ - ทีมหญิง  รอบที่ 3 .None  สาย A ชุมพร  vs ราชบุรี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
34 16:00 บริดจ์ - ทีมหญิง  รอบที่ 3 .None  สาย A สงขลา  vs ขอนแก่น
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
35 16:00 บริดจ์ - ทีมหญิง  รอบที่ 3 .None  สาย B พิษณุโลก  vs ปทุมธานี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
36 16:00 บริดจ์ - ทีมหญิง  รอบที่ 3 .None  สาย B เชียงใหม่  vs สมุทรสาคร
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
37 16:00 บริดจ์ - ทีมหญิง  รอบที่ 3 .None  สาย B สมุทรปราการ  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จำนวนรายการทั้งหมด 37 รายการ
 
ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 บริดจ์ - ทีมหญิง  รอบที่ 4 .None  สาย A ราชบุรี  vs สระบุรี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 09:00 บริดจ์ - ทีมหญิง  รอบที่ 4 .None  สาย A ภูเก็ต  vs ขอนแก่น
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 09:00 บริดจ์ - ทีมหญิง  รอบที่ 4 .None  สาย A สงขลา  vs ชุมพร
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4 09:00 บริดจ์ - ทีมหญิง  รอบที่ 4 .None  สาย B สมุทรสาคร  vs ปทุมธานี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5 09:00 บริดจ์ - ทีมหญิง  รอบที่ 4 .None  สาย B พิษณุโลก  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6 09:00 บริดจ์ - ทีมหญิง  รอบที่ 4 .None  สาย B สมุทรปราการ  vs เชียงใหม่
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7 09:00 บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบที่ 4 .None  สาย A สงขลา  vs เชียงใหม่ 10
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
8 09:00 บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบที่ 4 .None  สาย A สมุทรปราการ  vs สระบุรี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
9 09:00 บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบที่ 4 .None  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs ภูเก็ต
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10 09:00 บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบที่ 4 .None  สาย B สมุทรสาคร  vs ขอนแก่น
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
11 09:00 บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบที่ 4 .None  สาย B ชุมพร  vs ปทุมธานี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
12 09:00 บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบที่ 4 .None  สาย B นนทบุรี  vs นครปฐม
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
13 11:00 บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบที่ 5 .None  สาย A สระบุรี  vs เชียงใหม่
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
14 11:00 บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบที่ 5 .None  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs สงขลา
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
15 11:00 บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบที่ 5 .None  สาย A ภูเก็ต  vs สมุทรปราการ
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
16 11:00 บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบที่ 5 .None  สาย B ปทุมธานี  vs ขอนแก่น
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
17 11:00 บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบที่ 5 .None  สาย B นนทบุรี  vs สมุทรสาคร
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
18 11:00 บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบที่ 5 .None  สาย B นครปฐม  vs ชุมพร
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
19 11:00 บริดจ์ - ทีมหญิง  รอบที่ 5 .None  สาย A ขอนแก่น  vs สระบุรี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
20 11:00 บริดจ์ - ทีมหญิง  รอบที่ 5 .None  สาย A สงขลา  vs ราชบุรี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
21 11:00 บริดจ์ - ทีมหญิง  รอบที่ 5 .None  สาย A ชุมพร  vs ภูเก็ต
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
22 11:00 บริดจ์ - ทีมหญิง  รอบที่ 5 .None  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs ปทุมธานี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
23 11:00 บริดจ์ - ทีมหญิง  รอบที่ 5 .None  สาย B สมุทรปราการ  vs สมุทรสาคร
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
24 11:00 บริดจ์ - ทีมหญิง  รอบที่ 5 .None  สาย B เชียงใหม่  vs พิษณุโลก
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
25 13:45 บริดจ์ - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ .None ราชบุรี  vs สมุทรสาคร
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
26 13:45 บริดจ์ - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ .None ปทุมธานี  vs สระบุรี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
27 13:45 บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบรองชนะเลิศ .None กรุงเทพมหานคร  vs ปทุมธานี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
28 13:45 บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบรองชนะเลิศ .None ชุมพร  vs สระบุรี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จำนวนรายการทั้งหมด 28 รายการ
 
ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 บริดจ์ - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None ปทุมธานี  vs ราชบุรี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 09:00 บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบชิงชนะเลิศ .None ปทุมธานี  vs ชุมพร
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 14:30 บริดจ์ - คู่หญิง  รอบคัดเลือก คู่ที่ 1  สาย A เชียงใหม่  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4 14:30 บริดจ์ - คู่หญิง  รอบคัดเลือก คู่ที่ 2  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs สมุทรปราการ
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5 14:30 บริดจ์ - คู่หญิง  รอบคัดเลือก คู่ที่ 3  สาย A สมุทรสาคร  vs ภูเก็ต
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6 14:30 บริดจ์ - คู่หญิง  รอบคัดเลือก คู่ที่ 4  สาย A พิษณุโลก  vs ขอนแก่น
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7 14:30 บริดจ์ - คู่หญิง  รอบคัดเลือก คู่ที่ 5  สาย A ชุมพร  vs สงขลา
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
8 14:30 บริดจ์ - คู่หญิง  รอบคัดเลือก คู่ที่ 6  สาย A ขอนแก่น  vs ราชบุรี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
9 14:30 บริดจ์ - คู่หญิง  รอบคัดเลือก คู่ที่ 7  สาย A ปทุมธานี  vs สมุทรสาคร
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10 14:30 บริดจ์ - คู่หญิง  รอบคัดเลือก คู่ที่ 8  สาย A ราชบุรี  vs ชุมพร
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
11 14:30 บริดจ์ - คู่หญิง  รอบคัดเลือก คู่ที่ 1  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs ชุมพร
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
12 14:30 บริดจ์ - คู่หญิง  รอบคัดเลือก คู่ที่ 2  สาย B เชียงใหม่  vs ภูเก็ต
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
13 14:30 บริดจ์ - คู่หญิง  รอบคัดเลือก คู่ที่ 3  สาย B ปทุมธานี  vs สมุทรปราการ
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
14 14:30 บริดจ์ - คู่หญิง  รอบคัดเลือก คู่ที่ 4  สาย B ภูเก็ต  vs สมุทรสาคร
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
15 14:30 บริดจ์ - คู่หญิง  รอบคัดเลือก คู่ที่ 5  สาย B สระบุรี  vs ราชบุรี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
16 14:30 บริดจ์ - คู่หญิง  รอบคัดเลือก คู่ที่ 6  สาย B ขอนแก่น  vs นครราชสีมา
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
17 14:30 บริดจ์ - คู่หญิง  รอบคัดเลือก คู่ที่ 7  สาย B เชียงใหม่  vs พิษณุโลก
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
18 14:30 บริดจ์ - คู่หญิง  รอบคัดเลือก คู่ที่ 8  สาย B นนทบุรี  vs พิษณุโลก
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
19 14:30 บริดจ์ - คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 1  สาย A เชียงใหม่  vs นครราชสีมา
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
20 14:30 บริดจ์ - คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 2  สาย A สงขลา  vs ระยอง
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
21 14:30 บริดจ์ - คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 3  สาย A เชียงใหม่  vs สมุทรสาคร
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
22 14:30 บริดจ์ - คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 4  สาย A ภูเก็ต  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
23 14:30 บริดจ์ - คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 5  สาย A ขอนแก่น  vs พิษณุโลก
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
24 14:30 บริดจ์ - คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 6  สาย A สระบุรี  vs ชุมพร
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
25 14:30 บริดจ์ - คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 7  สาย A ภูเก็ต  vs นนทบุรี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
26 14:30 บริดจ์ - คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 8  สาย A สมุทรปราการ  vs สมุทรสาคร
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
27 14:30 บริดจ์ - คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 9  สาย A นครปฐม  vs ปทุมธานี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
28 14:30 บริดจ์ - คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 1  สาย B สระบุรี  vs ขอนแก่น
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
29 14:30 บริดจ์ - คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 2  สาย B สงขลา  vs เชียงใหม่
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
30 14:30 บริดจ์ - คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 3  สาย B ปทุมธานี  vs สมุทรปราการ
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
31 14:30 บริดจ์ - คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 4  สาย B พิษณุโลก  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
32 14:30 บริดจ์ - คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 5  สาย B สมุทรสาคร  vs นครราชสีมา
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
33 14:30 บริดจ์ - คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 6  สาย B ปทุมธานี  vs ขอนแก่น
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
34 14:30 บริดจ์ - คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 7  สาย B นนทบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
35 14:30 บริดจ์ - คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 8  สาย B สงขลา  vs ราชบุรี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
36 14:30 บริดจ์ - คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 9  สาย B ชุมพร  vs ภูเก็ต
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จำนวนรายการทั้งหมด 36 รายการ
 
ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 บริดจ์ - คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบสะสมคะแนน (ชิงชนะเลิศ) คู่ที่ 1 กรุงเทพมหานคร  vs สมุทรปราการ
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 10:00 บริดจ์ - คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบสะสมคะแนน (ชิงชนะเลิศ) คู่ที่ 2 สระบุรี  vs ชุมพร
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 10:00 บริดจ์ - คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบสะสมคะแนน (ชิงชนะเลิศ) คู่ที่ 3 ขอนแก่น  vs ขอนแก่น 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4 10:00 บริดจ์ - คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบสะสมคะแนน (ชิงชนะเลิศ) คู่ที่ 4 ภูเก็ต  vs ปทุมธานี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5 10:00 บริดจ์ - คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบสะสมคะแนน (ชิงชนะเลิศ) คู่ที่ 5 ขอนแก่น  vs ปทุมธานี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6 10:00 บริดจ์ - คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบสะสมคะแนน (ชิงชนะเลิศ) คู่ที่ 6 สมุทรสาคร  vs ปทุมธานี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7 10:00 บริดจ์ - คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบสะสมคะแนน (ชิงชนะเลิศ) คู่ที่ 7 กรุงเทพมหานคร  vs สมุทรสาคร
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
8 10:00 บริดจ์ - คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบสะสมคะแนน (ชิงชนะเลิศ) คู่ที่ 8 นครปฐม  vs ราชบุรี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
9 10:00 บริดจ์ - คู่หญิง  รอบสะสมคะแนน (ชิงชนะเลิศ) คู่ที่ 1 ราชบุรี  vs ปทุมธานี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10 10:00 บริดจ์ - คู่หญิง  รอบสะสมคะแนน (ชิงชนะเลิศ) คู่ที่ 2 ขอนแก่น  vs ปทุมธานี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
11 10:00 บริดจ์ - คู่หญิง  รอบสะสมคะแนน (ชิงชนะเลิศ) คู่ที่ 3 สระบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
12 10:00 บริดจ์ - คู่หญิง  รอบสะสมคะแนน (ชิงชนะเลิศ) คู่ที่ 4 ราชบุรี  vs ขอนแก่น
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
13 10:00 บริดจ์ - คู่หญิง  รอบสะสมคะแนน (ชิงชนะเลิศ) คู่ที่ 5 กรุงเทพมหานคร  vs สมุทรสาคร
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
14 10:00 บริดจ์ - คู่หญิง  รอบสะสมคะแนน (ชิงชนะเลิศ) คู่ที่ 6 กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
15 10:00 บริดจ์ - คู่หญิง  รอบสะสมคะแนน (ชิงชนะเลิศ) คู่ที่ 7 สมุทรสาคร  vs ขอนแก่น
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
16 10:00 บริดจ์ - คู่หญิง  รอบสะสมคะแนน (ชิงชนะเลิศ) คู่ที่ 8 ชุมพร  vs สมุทรปราการ
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
17 10:00 บริดจ์ - คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบชิงชนะเลิศ .None ราชบุรี  vs ปทุมธานี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
18 10:00 บริดจ์ - คู่หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None ขอนแก่น  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จำนวนรายการทั้งหมด 18 รายการ