ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลหญิง  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
2 10:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลหญิง  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
3 10:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลหญิง  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
4 10:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลหญิง  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
5 10:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลหญิง  รอบสอง .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
6 10:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลหญิง  รอบสอง .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
7 10:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลหญิง  รอบสอง .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
8 10:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลหญิง  รอบสอง .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
9 10:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลชาย  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
10 10:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
11 10:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
12 10:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลหญิง  รอบชิงที่ 3 .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
13 10:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลหญิง  รอบชิงที่ 3 .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
14 10:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลหญิง  รอบ RE .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
15 10:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลหญิง  รอบ RE .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
16 11:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลชาย  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
17 11:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลชาย  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
18 11:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลชาย  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
19 11:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลชาย  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
20 11:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลชาย  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
21 11:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลชาย  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
22 11:30 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลชาย  รอบสอง .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
23 11:30 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลชาย  รอบสอง .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
24 11:30 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลชาย  รอบสอง .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
25 11:30 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลชาย  รอบสอง .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
26 11:30 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
27 11:30 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
28 12:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลชาย  รอบ RE .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
29 12:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3 .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
30 12:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลชาย  รอบ RE .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
31 12:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3 .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
32 13:00 คาราเต้โด - ท่ารำทีม - หญิง  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
33 13:30 คาราเต้โด - ท่ารำทีม - หญิง  รอบสอง .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
34 13:30 คาราเต้โด - ท่ารำทีม - หญิง  รอบสอง .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
35 13:30 คาราเต้โด - ท่ารำทีม - หญิง  รอบสอง .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
36 13:30 คาราเต้โด - ท่ารำทีม - หญิง  รอบสอง .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
37 14:00 คาราเต้โด - ท่ารำทีม - หญิง  รอบรองชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
38 14:00 คาราเต้โด - ท่ารำทีม - หญิง  รอบรองชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
39 14:30 คาราเต้โด - ท่ารำทีม - หญิง  รอบ RE .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
40 14:30 คาราเต้โด - ท่ารำทีม - หญิง  รอบชิงที่ 3 .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
41 14:30 คาราเต้โด - ท่ารำทีม - หญิง  รอบชิงที่ 3 .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
42 15:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
43 15:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
44 15:00 คาราเต้โด - ท่ารำทีม - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
45 15:00 คาราเต้โด - ท่ารำทีม - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
46 15:00 คาราเต้โด - ท่ารำทีม - ชาย  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
47 15:30 คาราเต้โด - ท่ารำทีม - ชาย  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
48 15:30 คาราเต้โด - ท่ารำทีม - ชาย  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
49 15:30 คาราเต้โด - ท่ารำทีม - ชาย  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
50 15:30 คาราเต้โด - ท่ารำทีม - ชาย  รอบชิงที่ 3 .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
51 15:30 คาราเต้โด - ท่ารำทีม - ชาย  รอบชิงที่ 3 .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
52 16:00 คาราเต้โด - ท่ารำทีม - ชาย  รอบรองชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
53 16:00 คาราเต้โด - ท่ารำทีม - ชาย  รอบรองชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
จำนวนรายการทั้งหมด 53 รายการ
 
ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
2 10:00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
3 10:00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
4 10:00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
5 10:00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
6 10:00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
7 10:00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
8 10:00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
9 10:00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
10 10:00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย  รอบสอง .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
11 10:00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย  รอบสอง .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
12 10:00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3 .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
13 10:00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3 .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
14 10:00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
15 10:00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
16 10:00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
17 10:00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
18 10:00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
19 10:30 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
20 10:30 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
21 10:30 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
22 10:30 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
23 10:30 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
24 10:30 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงที่ 3 .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
25 11:00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย  รอบสอง .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
26 11:00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย  รอบสอง .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
27 11:00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย  รอบสอง .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
28 11:00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย  รอบสอง .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
29 11:00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงที่ 3 .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
30 11:30 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
31 11:30 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
32 11:30 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย  รอบ RE .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
33 11:30 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3 .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
34 11:30 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3 .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
35 11:30 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
36 11:30 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
37 11:30 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
38 11:30 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
39 11:30 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
40 11:30 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
41 12:00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
42 12:00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
43 12:00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
44 12:00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
45 12:00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
46 12:00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
47 12:00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงที่ 3 .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
48 12:00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง  รอบ RE .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
49 12:00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงที่ 3 .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
50 13:00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
51 13:00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
52 13:00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
53 13:00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
54 13:00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
55 13:00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
56 13:00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
57 13:30 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย  รอบสอง .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
58 13:30 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย  รอบสอง .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
59 13:30 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย  รอบสอง .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
60 13:30 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย  รอบสอง .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
61 14:00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
62 14:00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
63 14:00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย  รอบ RE .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
64 14:00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
65 14:00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
66 14:00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
67 14:00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
68 14:00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
69 14:00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
70 14:30 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงที่ 3 .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
71 14:30 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงที่ 3 .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
72 14:30 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3 .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
73 14:30 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3 .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
74 15:00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
75 15:00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
จำนวนรายการทั้งหมด 75 รายการ
 
ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
2 10:00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
3 10:00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
4 10:00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
5 10:00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
6 10:00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
7 10:00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
8 10:15 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กก. บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
9 10:20 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย  รอบสอง .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
10 10:20 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย  รอบสอง .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
11 10:25 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กก. บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
12 10:30 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงที่ 3 .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
13 10:30 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย  รอบสอง .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
14 10:35 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย  รอบสอง .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
15 10:35 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
16 10:40 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
17 10:40 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย  รอบ RE .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
18 10:40 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3 .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
19 10:45 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
20 10:45 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
21 10:55 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
22 11.05 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
23 11.05 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
24 11:15 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 68 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
25 11:15 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3 .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
26 11:20 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 68 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงที่ 3 .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
27 11:20 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 68 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
28 11:25 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 68 กก. บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
29 11:30 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 68 กก. บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
30 11:30 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
31 11:30 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
32 11:35 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 68 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงที่ 3 .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
33 11:45 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3 .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
34 11:45 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 68 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
35 11:55 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
36 13:00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. บุคคลชาย  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
37 13:00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. บุคคลชาย  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
38 13:00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 84 กก. บุคคลชาย  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
39 13:10 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 84 กก. บุคคลชาย  รอบสอง .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
40 13:15 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 84 กก. บุคคลชาย  รอบสอง .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
41 13:15 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 84 กก. บุคคลชาย  รอบสอง .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
42 13:25 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 84 กก. บุคคลชาย  รอบสอง .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
43 13:25 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. บุคคลชาย  รอบสอง .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
44 13:25 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. บุคคลชาย  รอบสอง .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
45 13:30 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. บุคคลชาย  รอบสอง .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
46 13:30 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
47 13:30 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. บุคคลชาย  รอบสอง .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
48 13:30 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 84 กก. บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
49 13:35 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 84 กก. บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
50 13:40 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 84 กก. บุคคลชาย  รอบ RE .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
51 13:40 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
52 13:50 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3 .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
53 13:50 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 84 กก. บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3 .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
54 13:55 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3 .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
55 13:55 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 84 กก. บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3 .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
56 14:00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
57 14:10 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 84 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
จำนวนรายการทั้งหมด 57 รายการ
 
ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
2 10:30 คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)  รอบสอง .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
3 10:30 คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)  รอบสอง .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
4 10:30 คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)  รอบสอง .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
5 10:30 คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)  รอบรองชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
6 10:30 คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)  รอบรองชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
7 10:30 คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)  รอบชิงชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
8 11:00 คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)  รอบชิงที่ 3 .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
9 11:00 คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)  รอบสอง .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
10 11:30 คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)  รอบ RE .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
11 13:15 คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)  รอบชิงที่ 3 .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
จำนวนรายการทั้งหมด 11 รายการ
 
ประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:30 คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
2 09:30 คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
3 09:30 คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)  รอบสอง .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
4 09:30 คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)  รอบสอง .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
5 09:30 คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)  รอบสอง .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
6 09:30 คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)  รอบสอง .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
7 10:30 คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)  รอบรองชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
8 10:30 คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)  รอบรองชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
9 10:30 คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)  รอบชิงที่ 3 .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
10 10:30 คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)  รอบชิงที่ 3 .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
11 11:00 คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)  รอบชิงชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
จำนวนรายการทั้งหมด 11 รายการ