ประจำวันที่ 10 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 หมากล้อม - คู่ชาย  กระดานที่ 1 คู่ที่ 1  สาย A ชุมพร  vs น่าน
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2 09:00 หมากล้อม - คู่ชาย  กระดานที่ 1 คู่ที่ 2  สาย A นครปฐม  vs พิษณุโลก
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
3 09:00 หมากล้อม - คู่ชาย  กระดานที่ 1 คู่ที่ 3  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs สุพรรณบุรี
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
4 09:00 หมากล้อม - คู่ชาย  กระดานที่ 1 คู่ที่ 4  สาย B นครราชสีมา  vs ภูเก็ต
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
5 09:00 หมากล้อม - คู่ชาย  กระดานที่ 1 คู่ที่ 5  สาย B เชียงใหม่  vs มหาสารคาม
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
6 09:00 หมากล้อม - คู่หญิง  กระดานที่ 1 คู่ที่ 6  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs เชียงราย
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
7 09:00 หมากล้อม - คู่หญิง  กระดานที่ 1 คู่ที่ 7  สาย A นครปฐม  vs มหาสารคาม
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
8 09:00 หมากล้อม - คู่หญิง  กระดานที่ 1 คู่ที่ 8  สาย B สุพรรณบุรี  vs จันทบุรี
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
9 09:00 หมากล้อม - คู่หญิง  กระดานที่ 1 คู่ที่ 9  สาย B เชียงใหม่  vs น่าน
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
10 09:00 หมากล้อม - คู่หญิง  กระดานที่ 1 คู่ที่ 10  สาย B สุราษฎร์ธานี  vs นครราชสีมา
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
11 09:00 หมากล้อม - คู่ผสม  กระดานที่ 1 คู่ที่ 11  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs สระบุรี
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
12 09:00 หมากล้อม - คู่ผสม  กระดานที่ 1 คู่ที่ 12  สาย A ชลบุรี  vs พะเยา
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
13 09:00 หมากล้อม - คู่ผสม  กระดานที่ 1 คู่ที่ 13  สาย B ภูเก็ต  vs เชียงใหม่
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
14 09:00 หมากล้อม - คู่ผสม  กระดานที่ 1 คู่ที่ 14  สาย B สุโขทัย  vs กาฬสินธุ์
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
15 09:00 หมากล้อม - คู่ผสม  กระดานที่ 1 คู่ที่ 15  สาย B ชุมพร  vs นครปฐม
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
16 13:00 หมากล้อม - คู่ผสม  กระดานที่ 2 คู่ที่ 26  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs มหาสารคาม
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
17 13:00 หมากล้อม - คู่ผสม  กระดานที่ 2 คู่ที่ 27  สาย A สระบุรี  vs ชลบุรี
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
18 13:00 หมากล้อม - คู่ผสม  กระดานที่ 2 คู่ที่ 28  สาย B นครปฐม  vs กาฬสินธุ์
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
19 13:00 หมากล้อม - คู่ผสม  กระดานที่ 2 คู่ที่ 29  สาย B เชียงใหม่  vs ชุมพร
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
20 13:00 หมากล้อม - คู่ผสม  กระดานที่ 2 คู่ที่ 30  สาย B ภูเก็ต  vs สุโขทัย
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
21 13:00 หมากล้อม - คู่หญิง  กระดานที่ 2 คู่ที่ 21  สาย A มหาสารคาม  vs กรุงเทพมหานคร
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
22 13:00 หมากล้อม - คู่หญิง  กระดานที่ 2 คู่ที่ 22  สาย A นครปฐม  vs ภูเก็ต
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
23 13:00 หมากล้อม - คู่หญิง  กระดานที่ 2 คู่ที่ 23  สาย B จันทบุรี  vs นครราชสีมา
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
24 13:00 หมากล้อม - คู่หญิง  กระดานที่ 2 คู่ที่ 24  สาย B น่าน  vs สุพรรณบุรี
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
25 13:00 หมากล้อม - คู่หญิง  กระดานที่ 2 คู่ที่ 25  สาย B เชียงใหม่  vs สุราษฎร์ธานี
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
26 13:00 หมากล้อม - คู่ชาย  กระดานที่ 2 คู่ที่ 16  สาย A พิษณุโลก  vs กรุงเทพมหานคร
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
27 13:00 หมากล้อม - คู่ชาย  กระดานที่ 2 คู่ที่ 17  สาย A นครปฐม  vs ชุมพร
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
28 13:00 หมากล้อม - คู่ชาย  กระดานที่ 2 คู่ที่ 18  สาย A น่าน  vs สุพรรณบุรี
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
29 13:00 หมากล้อม - คู่ชาย  กระดานที่ 2 คู่ที่ 19  สาย B นครราชสีมา  vs นนทบุรี
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
30 13:00 หมากล้อม - คู่ชาย  กระดานที่ 2 คู่ที่ 20  สาย B ภูเก็ต  vs มหาสารคาม
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
31 16:00 หมากล้อม - คู่ชาย  กระดานที่ 3 คู่ที่ 31  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs ชุมพร
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
32 16:00 หมากล้อม - คู่ชาย  กระดานที่ 3 คู่ที่ 32  สาย A สุพรรณบุรี  vs นครปฐม
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
33 16:00 หมากล้อม - คู่ชาย  กระดานที่ 3 คู่ที่ 33  สาย A พิษณุโลก  vs น่าน
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
34 16:00 หมากล้อม - คู่ชาย  กระดานที่ 3 คู่ที่ 34  สาย B มหาสารคาม  vs นครราชสีมา
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
35 16:00 หมากล้อม - คู่ชาย  กระดานที่ 3 คู่ที่ 35  สาย B เชียงใหม่  vs นนทบุรี
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
36 16:00 หมากล้อม - คู่หญิง  กระดานที่ 3 คู่ที่ 36  สาย A ภูเก็ต  vs กรุงเทพมหานคร
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
37 16:00 หมากล้อม - คู่หญิง  กระดานที่ 3 คู่ที่ 37  สาย A เชียงราย  vs มหาสารคาม
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
38 16:00 หมากล้อม - คู่หญิง  กระดานที่ 3 คู่ที่ 38  สาย B นครราชสีมา  vs น่าน
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
39 16:00 หมากล้อม - คู่หญิง  กระดานที่ 3 คู่ที่ 39  สาย B สุพรรณบุรี  vs เชียงใหม่
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
40 16:00 หมากล้อม - คู่หญิง  กระดานที่ 3 คู่ที่ 40  สาย B สุราษฎร์ธานี  vs จันทบุรี
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
41 16:00 หมากล้อม - คู่ผสม  กระดานที่ 3 คู่ที่ 41  สาย A พะเยา  vs มหาสารคาม
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
42 16:00 หมากล้อม - คู่ผสม  กระดานที่ 3 คู่ที่ 42  สาย A ชลบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
43 16:00 หมากล้อม - คู่ผสม  กระดานที่ 3 คู่ที่ 43  สาย B กาฬสินธุ์  vs เชียงใหม่
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
44 16:00 หมากล้อม - คู่ผสม  กระดานที่ 3 คู่ที่ 44  สาย B ชุมพร  vs ภูเก็ต
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
45 16:00 หมากล้อม - คู่ผสม  กระดานที่ 3 คู่ที่ 45  สาย B นครปฐม  vs สุโขทัย
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
จำนวนรายการทั้งหมด 45 รายการ
 
ประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 หมากล้อม - คู่ชาย  กระดานที่ 4 คู่ที่ 1  สาย A ชุมพร  vs สุพรรณบุรี
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2 09:00 หมากล้อม - คู่ชาย  กระดานที่ 4 คู่ที่ 2  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs นครปฐม
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
3 09:00 หมากล้อม - คู่ชาย  กระดานที่ 4 คู่ที่ 3  สาย B นนทบุรี  vs ภูเก็ต
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
4 09:00 หมากล้อม - คู่ชาย  กระดานที่ 4 คู่ที่ 4  สาย B นครราชสีมา  vs เชียงใหม่
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
5 09:00 หมากล้อม - คู่หญิง  กระดานที่ 4 คู่ที่ 5  สาย A มหาสารคาม  vs ภูเก็ต
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
6 09:00 หมากล้อม - คู่หญิง  กระดานที่ 4 คู่ที่ 6  สาย A เชียงราย  vs นครปฐม
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
7 09:00 หมากล้อม - คู่หญิง  กระดานที่ 4 คู่ที่ 7  สาย B นครราชสีมา  vs สุพรรณบุรี
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
8 09:00 หมากล้อม - คู่หญิง  กระดานที่ 4 คู่ที่ 8  สาย B จันทบุรี  vs เชียงใหม่
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
9 09:00 หมากล้อม - คู่หญิง  กระดานที่ 4 คู่ที่ 9  สาย B น่าน  vs สุราษฎร์ธานี
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
10 09:00 หมากล้อม - คู่ผสม  กระดานที่ 4 คู่ที่ 10  สาย A มหาสารคาม  vs ชลบุรี
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
11 09:00 หมากล้อม - คู่ผสม  กระดานที่ 4 คู่ที่ 11  สาย A พะเยา  vs สระบุรี
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
12 09:00 หมากล้อม - คู่ผสม  กระดานที่ 4 คู่ที่ 12  สาย B กาฬสินธุ์  vs ภูเก็ต
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
13 09:00 หมากล้อม - คู่ผสม  กระดานที่ 4 คู่ที่ 13  สาย B เชียงใหม่  vs นครปฐม
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
14 09:00 หมากล้อม - คู่ผสม  กระดานที่ 4 คู่ที่ 14  สาย B สุโขทัย  vs ชุมพร
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
15 13:00 หมากล้อม - คู่ผสม  กระดานที่ 5 คู่ที่ 24  สาย A มหาสารคาม  vs สระบุรี
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
16 13:00 หมากล้อม - คู่ผสม  กระดานที่ 5 คู่ที่ 25  สาย A พะเยา  vs กรุงเทพมหานคร
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
17 13:00 หมากล้อม - คู่ผสม  กระดานที่ 5 คู่ที่ 26  สาย B ชุมพร  vs กาฬสินธุ์
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
18 13:00 หมากล้อม - คู่ผสม  กระดานที่ 5 คู่ที่ 27  สาย B เชียงใหม่  vs สุโขทัย
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
19 13:00 หมากล้อม - คู่ผสม  กระดานที่ 5 คู่ที่ 28  สาย B นครปฐม  vs ภูเก็ต
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
20 13:00 หมากล้อม - คู่หญิง  กระดานที่ 5 คู่ที่ 19  สาย A นครปฐม  vs กรุงเทพมหานคร
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
21 13:00 หมากล้อม - คู่หญิง  กระดานที่ 5 คู่ที่ 20  สาย A เชียงราย  vs ภูเก็ต
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
22 13:00 หมากล้อม - คู่หญิง  กระดานที่ 5 คู่ที่ 21  สาย B สุราษฎร์ธานี  vs สุพรรณบุรี
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
23 13:00 หมากล้อม - คู่หญิง  กระดานที่ 5 คู่ที่ 22  สาย B เชียงใหม่  vs นครราชสีมา
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
24 13:00 หมากล้อม - คู่หญิง  กระดานที่ 5 คู่ที่ 23  สาย B จันทบุรี  vs น่าน
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
25 13:00 หมากล้อม - คู่ชาย  กระดานที่ 5 คู่ที่ 15  สาย A น่าน  vs กรุงเทพมหานคร
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
26 13:00 หมากล้อม - คู่ชาย  กระดานที่ 5 คู่ที่ 16  สาย A สุพรรณบุรี  vs พิษณุโลก
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
27 13:00 หมากล้อม - คู่ชาย  กระดานที่ 5 คู่ที่ 17  สาย B มหาสารคาม  vs นนทบุรี
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
28 13:00 หมากล้อม - คู่ชาย  กระดานที่ 5 คู่ที่ 18  สาย B ภูเก็ต  vs เชียงใหม่
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
29 16:00 หมากล้อม - คู่ชาย  กระดานที่ 6 คู่ที่ 29  สาย A ชุมพร  vs พิษณุโลก
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
30 16:00 หมากล้อม - คู่ชาย  กระดานที่ 6 คู่ที่ 30  สาย A น่าน  vs นครปฐม
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
31 16:00 หมากล้อม - คู่ชาย  กระดานเพลย์ออฟ คู่ที่ 31  สาย B ภูเก็ต  vs นครราชสีมา
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
32 16:00 หมากล้อม - คู่หญิง  กระดานเพลย์ออฟ คู่ที่ 32  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs มหาสารคาม
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
33 16:30 หมากล้อม - คู่หญิง  กระดานเพลย์ออฟ คู่ที่ 34  สาย A มหาสารคาม  vs ภูเก็ต
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
34 16:30 หมากล้อม - คู่ชาย  กระดานเพลย์ออฟ คู่ที่ 33  สาย B นครราชสีมา  vs เชียงใหม่
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
35 17:00 หมากล้อม - คู่ชาย  กระดานเพลย์ออฟ คู่ที่ 35  สาย B เชียงใหม่  vs ภูเก็ต
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
36 17:00 หมากล้อม - คู่หญิง  กระดานเพลย์ออฟ คู่ที่ 36  สาย A ภูเก็ต  vs กรุงเทพมหานคร
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
จำนวนรายการทั้งหมด 36 รายการ
 
ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 หมากล้อม - คู่ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 ชุมพร  vs ภูเก็ต
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2 09:00 หมากล้อม - คู่ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 กรุงเทพมหานคร  vs มหาสารคาม
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
3 09:00 หมากล้อม - คู่หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 3 มหาสารคาม  vs นครราชสีมา
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
4 09:00 หมากล้อม - คู่หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 4 ภูเก็ต  vs สุพรรณบุรี
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
5 09:00 หมากล้อม - คู่ผสม  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 5 มหาสารคาม  vs เชียงใหม่
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
6 09:00 หมากล้อม - คู่ผสม  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 6 ชลบุรี  vs กาฬสินธุ์
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
7 13:00 หมากล้อม - คู่ชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 7 ชุมพร  vs มหาสารคาม
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
8 13:00 หมากล้อม - คู่หญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 8 มหาสารคาม  vs สุพรรณบุรี
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
9 13:00 หมากล้อม - คู่ผสม  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 9 มหาสารคาม  vs กาฬสินธุ์
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
จำนวนรายการทั้งหมด 9 รายการ
 
ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 หมากล้อม - บุคคลชาย  กระดานที่ 1 คู่ที่ 1  สาย A นครราชสีมา  vs ชุมพร
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2 09:00 หมากล้อม - บุคคลชาย  กระดานที่ 1 คู่ที่ 2  สาย A พะเยา  vs กรุงเทพมหานคร
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
3 09:00 หมากล้อม - บุคคลชาย  กระดานที่ 1 คู่ที่ 3  สาย B นครปฐม  vs เชียงใหม่
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
4 09:00 หมากล้อม - บุคคลชาย  กระดานที่ 1 คู่ที่ 4  สาย B ระยอง  vs สุพรรณบุรี
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
5 09:00 หมากล้อม - บุคคลชาย  กระดานที่ 1 คู่ที่ 5  สาย B ภูเก็ต  vs กำแพงเพชร
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
6 09:00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  กระดานที่ 1 คู่ที่ 6  สาย A สุพรรณบุรี  vs เชียงราย
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
7 09:00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  กระดานที่ 1 คู่ที่ 7  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs ชลบุรี
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
8 09:00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  กระดานที่ 1 คู่ที่ 8  สาย A ชุมพร  vs เชียงใหม่
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
9 09:00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  กระดานที่ 1 คู่ที่ 9  สาย B ภูเก็ต  vs กาฬสินธุ์
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
10 09:00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  กระดานที่ 1 คู่ที่ 10  สาย B น่าน  vs มหาสารคาม
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
11 09:00 หมากล้อม - ทีมผสม  กระดานที่ 1 คู่ที่ 11  สาย A มหาสารคาม  vs เชียงใหม่
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
12 09:00 หมากล้อม - ทีมผสม  กระดานที่ 1 คู่ที่ 12  สาย A ชุมพร  vs พิจิตร
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
13 09:00 หมากล้อม - ทีมผสม  กระดานที่ 1 คู่ที่ 13  สาย B ภูเก็ต  vs นครราชสีมา
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
14 09:00 หมากล้อม - ทีมผสม  กระดานที่ 1 คู่ที่ 14  สาย B ชลบุรี  vs นครปฐม
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
15 13:00 หมากล้อม - ทีมผสม  กระดานที่ 2 คู่ที่ 25  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
16 13:00 หมากล้อม - ทีมผสม  กระดานที่ 2 คู่ที่ 26  สาย A มหาสารคาม  vs ชุมพร
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
17 13:00 หมากล้อม - ทีมผสม  กระดานที่ 2 คู่ที่ 27  สาย B นครราชสีมา  vs สุพรรณบุรี
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
18 13:00 หมากล้อม - ทีมผสม  กระดานที่ 2 คู่ที่ 28  สาย B ชลบุรี  vs ภูเก็ต
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
19 13:00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  กระดานที่ 2 คู่ที่ 20  สาย A ชลบุรี  vs เชียงใหม่
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
20 13:00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  กระดานที่ 2 คู่ที่ 21  สาย A เชียงราย  vs ชุมพร
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
21 13:00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  กระดานที่ 2 คู่ที่ 22  สาย A สุพรรณบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
22 13:00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  กระดานที่ 2 คู่ที่ 23  สาย B นครปฐม  vs กาฬสินธุ์
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
23 13:00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  กระดานที่ 2 คู่ที่ 24  สาย B น่าน  vs ภูเก็ต
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
24 13:00 หมากล้อม - บุคคลชาย  กระดานที่ 2 คู่ที่ 15  สาย A ชุมพร  vs มหาสารคาม
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
25 13:00 หมากล้อม - บุคคลชาย  กระดานที่ 2 คู่ที่ 16  สาย A นครราชสีมา  vs พะเยา
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
26 13:00 หมากล้อม - บุคคลชาย  กระดานที่ 2 คู่ที่ 17  สาย B นครปฐม  vs กำแพงเพชร
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
27 13:00 หมากล้อม - บุคคลชาย  กระดานที่ 2 คู่ที่ 18  สาย B เชียงใหม่  vs สุพรรณบุรี
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
28 13:00 หมากล้อม - บุคคลชาย  กระดานที่ 2 คู่ที่ 19  สาย B ภูเก็ต  vs ระยอง
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
29 16:30 หมากล้อม - บุคคลชาย  กระดานที่ 3 คู่ที่ 29  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
30 16:30 หมากล้อม - บุคคลชาย  กระดานที่ 3 คู่ที่ 30  สาย A มหาสารคาม  vs พะเยา
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
31 16:30 หมากล้อม - บุคคลชาย  กระดานที่ 3 คู่ที่ 31  สาย B ภูเก็ต  vs นครปฐม
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
32 16:30 หมากล้อม - บุคคลชาย  กระดานที่ 3 คู่ที่ 32  สาย B สุพรรณบุรี  vs กำแพงเพชร
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
33 16:30 หมากล้อม - บุคคลชาย  กระดานที่ 3 คู่ที่ 33  สาย B เชียงใหม่  vs ระยอง
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
34 16:30 หมากล้อม - บุคคลหญิง  กระดานที่ 3 คู่ที่ 34  สาย A ชลบุรี  vs สุพรรณบุรี
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
35 16:30 หมากล้อม - บุคคลหญิง  กระดานที่ 3 คู่ที่ 35  สาย A ชุมพร  vs กรุงเทพมหานคร
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
36 16:30 หมากล้อม - บุคคลหญิง  กระดานที่ 3 คู่ที่ 36  สาย A เชียงราย  vs เชียงใหม่
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
37 16:30 หมากล้อม - บุคคลหญิง  กระดานที่ 3 คู่ที่ 37  สาย B นครปฐม  vs น่าน
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
38 16:30 หมากล้อม - บุคคลหญิง  กระดานที่ 3 คู่ที่ 38  สาย B ภูเก็ต  vs มหาสารคาม
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
39 16:30 หมากล้อม - ทีมผสม  กระดานที่ 3 คู่ที่ 39  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs ชุมพร
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
40 16:30 หมากล้อม - ทีมผสม  กระดานที่ 3 คู่ที่ 40  สาย A พิจิตร  vs มหาสารคาม
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
41 16:30 หมากล้อม - ทีมผสม  กระดานที่ 3 คู่ที่ 41  สาย B นครปฐม  vs ภูเก็ต
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
42 16:30 หมากล้อม - ทีมผสม  กระดานที่ 3 คู่ที่ 42  สาย B สุพรรณบุรี  vs ชลบุรี
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
จำนวนรายการทั้งหมด 42 รายการ
 
ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  กระดานที่ 4 คู่ที่ 48  สาย A ชลบุรี  vs เชียงราย
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2 09:00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  กระดานที่ 4 คู่ที่ 49  สาย A ชุมพร  vs สุพรรณบุรี
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
3 09:00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  กระดานที่ 4 คู่ที่ 50  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
4 09:00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  กระดานที่ 4 คู่ที่ 51  สาย B นครปฐม  vs ภูเก็ต
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
5 09:00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  กระดานที่ 4 คู่ที่ 52  สาย B กาฬสินธุ์  vs มหาสารคาม
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
6 09:00 หมากล้อม - บุคคลชาย  กระดานที่ 4 คู่ที่ 43  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs ชุมพร
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
7 09:00 หมากล้อม - บุคคลชาย  กระดานที่ 4 คู่ที่ 44  สาย A มหาสารคาม  vs นครราชสีมา
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
8 09:00 หมากล้อม - บุคคลชาย  กระดานที่ 4 คู่ที่ 45  สาย B ภูเก็ต  vs เชียงใหม่
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
9 09:00 หมากล้อม - บุคคลชาย  กระดานที่ 4 คู่ที่ 46  สาย B นครปฐม  vs สุพรรณบุรี
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
10 09:00 หมากล้อม - บุคคลชาย  กระดานที่ 4 คู่ที่ 47  สาย B ระยอง  vs กำแพงเพชร
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
11 09:00 หมากล้อม - ทีมผสม  กระดานที่ 4 คู่ที่ 53  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs มหาสารคาม
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
12 09:00 หมากล้อม - ทีมผสม  กระดานที่ 4 คู่ที่ 54  สาย A เชียงใหม่  vs พิจิตร
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
13 09:00 หมากล้อม - ทีมผสม  กระดานที่ 4 คู่ที่ 55  สาย B นครปฐม  vs นครราชสีมา
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
14 09:00 หมากล้อม - ทีมผสม  กระดานที่ 4 คู่ที่ 56  สาย B สุพรรณบุรี  vs ภูเก็ต
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
15 13:00 หมากล้อม - ทีมผสม  กระดานที่ 5 คู่ที่ 67  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs พิจิตร
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
16 13:00 หมากล้อม - ทีมผสม  กระดานที่ 5 คู่ที่ 68  สาย A ชุมพร  vs เชียงใหม่
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
17 13:00 หมากล้อม - ทีมผสม  กระดานที่ 5 คู่ที่ 69  สาย B นครปฐม  vs สุพรรณบุรี
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
18 13:00 หมากล้อม - ทีมผสม  กระดานที่ 5 คู่ที่ 70  สาย B นครราชสีมา  vs ชลบุรี
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
19 13:00 หมากล้อม - บุคคลชาย  กระดานที่ 5 คู่ที่ 57  สาย A มหาสารคาม  vs กรุงเทพมหานคร
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
20 13:00 หมากล้อม - บุคคลชาย  กระดานที่ 5 คู่ที่ 58  สาย A ชุมพร  vs พะเยา
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
21 13:00 หมากล้อม - บุคคลชาย  กระดานที่ 5 คู่ที่ 59  สาย B ภูเก็ต  vs สุพรรณบุรี
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
22 13:00 หมากล้อม - บุคคลชาย  กระดานที่ 5 คู่ที่ 60  สาย B กำแพงเพชร  vs เชียงใหม่
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
23 13:00 หมากล้อม - บุคคลชาย  กระดานที่ 5 คู่ที่ 61  สาย B นครปฐม  vs ระยอง
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
24 13:00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  กระดานที่ 5 คู่ที่ 62  สาย A ชุมพร  vs ชลบุรี
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
25 13:00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  กระดานที่ 5 คู่ที่ 63  สาย A เชียงใหม่  vs สุพรรณบุรี
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
26 13:00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  กระดานที่ 5 คู่ที่ 64  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs เชียงราย
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
27 13:00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  กระดานที่ 5 คู่ที่ 65  สาย B นครปฐม  vs มหาสารคาม
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
28 13:00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  กระดานที่ 5 คู่ที่ 66  สาย B น่าน  vs กาฬสินธุ์
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
29 16:00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  กระดานเพลย์ออฟ คู่ที่ 71  สาย A เชียงราย  vs สุพรรณบุรี
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
30 16:00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  กระดานเพลย์ออฟ คู่ที่ 72  สาย B น่าน  vs กาฬสินธุ์
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
31 16:30 หมากล้อม - บุคคลหญิง  กระดานเพลย์ออฟ คู่ที่ 73  สาย A เชียงราย  vs ชลบุรี
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
32 16:30 หมากล้อม - บุคคลหญิง  กระดานเพลย์ออฟ คู่ที่ 74  สาย B มหาสารคาม  vs น่าน
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
33 17:00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  กระดานเพลย์ออฟ คู่ที่ 75  สาย A สุพรรณบุรี  vs เชียงราย
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
34 17:00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  กระดานเพลย์ออฟ คู่ที่ 76  สาย B มหาสารคาม  vs กาฬสินธุ์
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
จำนวนรายการทั้งหมด 34 รายการ
 
ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 หมากล้อม - บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 77 กรุงเทพมหานคร  vs สุพรรณบุรี
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2 09:00 หมากล้อม - บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 78 มหาสารคาม  vs นครปฐม
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
3 09:00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 79 ชุมพร  vs กาฬสินธุ์
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
4 09:00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 80 ชลบุรี  vs ภูเก็ต
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
5 09:00 หมากล้อม - ทีมผสม  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 81 มหาสารคาม  vs ภูเก็ต
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
6 09:00 หมากล้อม - ทีมผสม  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 82 กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
7 13:00 หมากล้อม - บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 83 กรุงเทพมหานคร  vs นครปฐม
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
8 13:00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 84 ชุมพร  vs ชลบุรี
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
9 13:00 หมากล้อม - ทีมผสม  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 85 กรุงเทพมหานคร  vs มหาสารคาม
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
จำนวนรายการทั้งหมด 9 รายการ
 
ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 หมากล้อม - ทีมชาย  กระดานที่ 1 คู่ที่ 1  สาย A มหาสารคาม  vs ชลบุรี
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2 09:00 หมากล้อม - ทีมชาย  กระดานที่ 1 คู่ที่ 2  สาย A เชียงใหม่  vs กรุงเทพมหานคร
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
3 09:00 หมากล้อม - ทีมชาย  กระดานที่ 1 คู่ที่ 3  สาย B นครราชสีมา  vs ชุมพร
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
4 09:00 หมากล้อม - ทีมชาย  กระดานที่ 1 คู่ที่ 4  สาย B ภูเก็ต  vs สุโขทัย
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
5 09:00 หมากล้อม - ทีมหญิง  กระดานที่ 1 คู่ที่ 5  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs สุพรรณบุรี
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
6 09:00 หมากล้อม - ทีมหญิง  กระดานที่ 1 คู่ที่ 6  สาย A สุราษฎร์ธานี  vs ภูเก็ต
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
7 09:00 หมากล้อม - ทีมหญิง  กระดานที่ 1 คู่ที่ 7  สาย B มหาสารคาม  vs น่าน
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
8 09:00 หมากล้อม - ทีมหญิง  กระดานที่ 1 คู่ที่ 8  สาย B นครปฐม  vs นครราชสีมา
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
9 13:00 หมากล้อม - ทีมหญิง  กระดานที่ 2 คู่ที่ 13  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs สุราษฎร์ธานี
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
10 13:00 หมากล้อม - ทีมหญิง  กระดานที่ 2 คู่ที่ 14  สาย A สุพรรณบุรี  vs ระยอง
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
11 13:00 หมากล้อม - ทีมหญิง  กระดานที่ 2 คู่ที่ 15  สาย B มหาสารคาม  vs นครปฐม
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
12 13:00 หมากล้อม - ทีมหญิง  กระดานที่ 2 คู่ที่ 16  สาย B น่าน  vs พะเยา
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
13 13:00 หมากล้อม - ทีมชาย  กระดานที่ 2 คู่ที่ 9  สาย A มหาสารคาม  vs เชียงใหม่
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
14 13:00 หมากล้อม - ทีมชาย  กระดานที่ 2 คู่ที่ 10  สาย A ชลบุรี  vs กาญจนบุรี
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
15 13:00 หมากล้อม - ทีมชาย  กระดานที่ 2 คู่ที่ 11  สาย B นครราชสีมา  vs ภูเก็ต
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
16 13:00 หมากล้อม - ทีมชาย  กระดานที่ 2 คู่ที่ 12  สาย B ชุมพร  vs สุพรรณบุรี
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
17 16:00 หมากล้อม - ทีมชาย  กระดานที่ 3 คู่ที่ 17  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs มหาสารคาม
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
18 16:00 หมากล้อม - ทีมชาย  กระดานที่ 3 คู่ที่ 18  สาย A เชียงใหม่  vs กาญจนบุรี
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
19 16:00 หมากล้อม - ทีมชาย  กระดานที่ 3 คู่ที่ 19  สาย B สุโขทัย  vs นครราชสีมา
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
20 16:00 หมากล้อม - ทีมชาย  กระดานที่ 3 คู่ที่ 20  สาย B ภูเก็ต  vs สุพรรณบุรี
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
21 16:00 หมากล้อม - ทีมหญิง  กระดานที่ 3 คู่ที่ 21  สาย A ภูเก็ต  vs กรุงเทพมหานคร
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
22 16:00 หมากล้อม - ทีมหญิง  กระดานที่ 3 คู่ที่ 22  สาย A สุราษฎร์ธานี  vs ระยอง
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
23 16:00 หมากล้อม - ทีมหญิง  กระดานที่ 3 คู่ที่ 23  สาย B นครราชสีมา  vs มหาสารคาม
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
24 16:00 หมากล้อม - ทีมหญิง  กระดานที่ 3 คู่ที่ 24  สาย B นครปฐม  vs พะเยา
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
จำนวนรายการทั้งหมด 24 รายการ
 
ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 หมากล้อม - ทีมชาย  กระดานที่ 4 คู่ที่ 25  สาย A ชลบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2 09:00 หมากล้อม - ทีมชาย  กระดานที่ 4 คู่ที่ 26  สาย A กาญจนบุรี  vs มหาสารคาม
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
3 09:00 หมากล้อม - ทีมชาย  กระดานที่ 4 คู่ที่ 27  สาย B ชุมพร  vs สุโขทัย
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
4 09:00 หมากล้อม - ทีมชาย  กระดานที่ 4 คู่ที่ 28  สาย B สุพรรณบุรี  vs นครราชสีมา
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
5 09:00 หมากล้อม - ทีมหญิง  กระดานที่ 4 คู่ที่ 29  สาย A สุพรรณบุรี  vs ภูเก็ต
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
6 09:00 หมากล้อม - ทีมหญิง  กระดานที่ 4 คู่ที่ 30  สาย A ระยอง  vs กรุงเทพมหานคร
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
7 09:00 หมากล้อม - ทีมหญิง  กระดานที่ 4 คู่ที่ 31  สาย B น่าน  vs นครราชสีมา
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
8 09:00 หมากล้อม - ทีมหญิง  กระดานที่ 4 คู่ที่ 32  สาย B พะเยา  vs มหาสารคาม
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
9 13:00 หมากล้อม - ทีมหญิง  กระดานที่ 5 คู่ที่ 37  สาย A สุพรรณบุรี  vs สุราษฎร์ธานี
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
10 13:00 หมากล้อม - ทีมหญิง  กระดานที่ 5 คู่ที่ 38  สาย A ภูเก็ต  vs ระยอง
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
11 13:00 หมากล้อม - ทีมหญิง  กระดานที่ 5 คู่ที่ 39  สาย B น่าน  vs นครปฐม
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
12 13:00 หมากล้อม - ทีมหญิง  กระดานที่ 5 คู่ที่ 40  สาย B นครราชสีมา  vs พะเยา
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
13 13:00 หมากล้อม - ทีมชาย  กระดานที่ 5 คู่ที่ 33  สาย A ชลบุรี  vs เชียงใหม่
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
14 13:00 หมากล้อม - ทีมชาย  กระดานที่ 5 คู่ที่ 34  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs กาญจนบุรี
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
15 13:00 หมากล้อม - ทีมชาย  กระดานที่ 5 คู่ที่ 35  สาย B ชุมพร  vs ภูเก็ต
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
16 13:00 หมากล้อม - ทีมชาย  กระดานที่ 5 คู่ที่ 36  สาย B สุโขทัย  vs สุพรรณบุรี
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
จำนวนรายการทั้งหมด 16 รายการ
 
ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 หมากล้อม - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 มหาสารคาม  vs ภูเก็ต
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2 09:00 หมากล้อม - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 กรุงเทพมหานคร  vs ชุมพร
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
3 09:00 หมากล้อม - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 3 ภูเก็ต  vs นครราชสีมา
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
4 09:00 หมากล้อม - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 4 กรุงเทพมหานคร  vs มหาสารคาม
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
5 13:00 หมากล้อม - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 5 มหาสารคาม  vs กรุงเทพมหานคร
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
6 13:00 หมากล้อม - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 6 ภูเก็ต  vs มหาสารคาม
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
จำนวนรายการทั้งหมด 6 รายการ