ประจำวันที่ 09 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)  รอบแรก คู่ที่ 1
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 09:30 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)  รอบแรก คู่ที่ 2
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 10:00 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)  รอบแรก คู่ที่ 3
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4 10:30 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)  รอบแรก คู่ที่ 4
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5 11:00 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาไทย)  รอบแรก คู่ที่ 5
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6 11:40 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาไทย)  รอบแรก คู่ที่ 6
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7 12:20 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาไทย)  รอบแรก คู่ที่ 7
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
8 13:00 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาไทย)  รอบแรก คู่ที่ 8
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ
 
ประจำวันที่ 10 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)  รอบแรก คู่ที่ 9
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 09:30 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)  รอบแรก คู่ที่ 10
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 10:00 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)  รอบแรก คู่ที่ 11
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4 10:30 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)  รอบแรก คู่ที่ 12
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5 11:00 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาไทย)  รอบแรก คู่ที่ 13
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6 11:40 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาไทย)  รอบแรก คู่ที่ 14
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7 12:20 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาไทย)  รอบแรก คู่ที่ 15
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
8 13:00 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาไทย)  รอบแรก คู่ที่ 16
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ
 
ประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)  รอบแรก คู่ที่ 17
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 09:30 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)  รอบแรก คู่ที่ 18
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 10:00 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)  รอบแรก คู่ที่ 19
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4 10:30 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)  รอบแรก คู่ที่ 20
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5 11:00 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาไทย)  รอบแรก คู่ที่ 21
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6 11:40 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาไทย)  รอบแรก คู่ที่ 22
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7 12:20 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาไทย)  รอบแรก คู่ที่ 23
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
8 13:00 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาไทย)  รอบแรก คู่ที่ 24
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ
 
ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)  รอบแรก คู่ที่ 25
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 09:30 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)  รอบแรก คู่ที่ 26
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 10:10 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาไทย)  รอบแรก คู่ที่ 27
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4 10:50 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาไทย)  รอบแรก คู่ที่ 28
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 29
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 09:30 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 30
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 10:10 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาไทย)  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 31
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4 10:50 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาไทย)  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 32
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5 11:30 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 33
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6 12:00 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาไทย)  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 34
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จำนวนรายการทั้งหมด 6 รายการ