ประจำวันที่ 07 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย ก เชียงใหม่  vs จันทบุรี
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
2 08:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย ก กรุงเทพมหานคร 2  vs พังงา
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
3 09:10 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย ก แม่ฮ่องสอน  vs กาฬสินธุ์
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
4 09:10 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย ก ชลบุรี  vs เพชรบูรณ์
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
5 09:50 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย ข เพชรบุรี  vs จันทบุรี 2
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
6 09:50 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย ข กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
7 10:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย ข สุโขทัย  vs เพชรบุรี
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
8 10:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย ข สุโขทัย  vs สงขลา 2
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
9 11:10 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 5  สาย X ร้อยเอ็ด  vs ชัยนาท
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
10 11:10 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 5  สาย X เลย  vs สุราษฎร์ธานี2
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
11 14:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 6  สาย Y พิษณุโลก  vs ขอนแก่น
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
12 14:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 6  สาย Y แม่ฮ่องสอน  vs สงขลา
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
13 14:40 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย ก อ่างทอง  vs เชียงใหม่
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
14 14:40 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย ก ฉะเชิงเทรา  vs กรุงเทพมหานคร 2
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
15 15:20 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย ก พังงา  vs แม่ฮ่องสอน
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
16 15:20 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย ก จันทบุรี  vs ชลบุรี
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
17 16:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย ข จันทบุรี 2  vs สุโขทัย
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
18 16:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย ข เชียงใหม่  vs สุโขทัย
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
จำนวนรายการทั้งหมด 18 รายการ
 
ประจำวันที่ 08 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย ข สุโขทัย  vs อุดรธานี
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
2 08:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย ข สุโขทัย  vs นครราชสีมา
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
3 09:10 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย ข เพชรบุรี  vs เชียงใหม่
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
4 09:10 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย ข สงขลา 2  vs จันทบุรี 2
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
5 09:50 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย ก ชลบุรี  vs อ่างทอง
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
6 09:50 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย ก แม่ฮ่องสอน  vs ฉะเชิงเทรา
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
7 10:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย ก กาฬสินธุ์  vs พังงา
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
8 10:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย ก เพชรบูรณ์  vs จันทบุรี
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
9 11:10 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 14  สาย X ชัยนาท  vs กาฬสินธุ์
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
10 11:10 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 14  สาย X สุราษฎร์ธานี2  vs สมุทรสาคร
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
11 14:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 15  สาย Y ขอนแก่น  vs เพชรบุรี 2
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
12 14:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 15  สาย Y สงขลา  vs นนทบุรี
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
13 14:40 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย ข อุดรธานี  vs สงขลา 2
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
14 14:40 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย ข นครราชสีมา  vs เพชรบุรี
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
15 15:20 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย ข กรุงเทพมหานคร  vs สุโขทัย
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
16 15:20 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย ข เพชรบุรี  vs สุโขทัย
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
17 16:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 18  สาย ก เชียงใหม่  vs ชลบุรี
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
18 16:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 18  สาย ก กรุงเทพมหานคร 2  vs แม่ฮ่องสอน
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
จำนวนรายการทั้งหมด 18 รายการ
 
ประจำวันที่ 09 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 19  สาย ข อุดรธานี  vs เพชรบุรี
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
2 08:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 19  สาย ข นครราชสีมา  vs กรุงเทพมหานคร
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
3 09:10 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 20  สาย ก กาฬสินธุ์  vs กรุงเทพมหานคร 2
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
4 09:10 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 20  สาย ก เพชรบูรณ์  vs เชียงใหม่
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
5 09:50 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 21  สาย ก จันทบุรี  vs อ่างทอง
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
6 09:50 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 21  สาย ก พังงา  vs ฉะเชิงเทรา
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
7 10:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 22  สาย X สมุทรสาคร  vs เลย
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
8 10:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 22  สาย X กาฬสินธุ์  vs ร้อยเอ็ด
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
9 14:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 23  สาย Y นนทบุรี  vs แม่ฮ่องสอน
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
10 14:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 23  สาย Y เพชรบุรี 2  vs พิษณุโลก
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
11 14:40 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 24  สาย ข เพชรบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
12 14:40 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 24  สาย ข สงขลา 2  vs เพชรบุรี
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
13 15:20 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 25  สาย ข จันทบุรี 2  vs อุดรธานี
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
14 15:20 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 25  สาย ข เชียงใหม่  vs นครราชสีมา
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
15 16:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 26  สาย ก กาฬสินธุ์  vs ฉะเชิงเทรา
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
16 16:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 26  สาย ก เพชรบูรณ์  vs อ่างทอง
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
จำนวนรายการทั้งหมด 16 รายการ
 
ประจำวันที่ 10 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 14:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 27  สาย X เพชรบูรณ์  vs ชลบุรี
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
2 14:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 27  สาย X เพชรบุรี  vs แม่ฮ่องสอน
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
3 14:40 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 28  สาย X สมุทรสาคร  vs กรุงเทพมหานคร 2
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
4 14:40 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 28  สาย X กาฬสินธุ์  vs จันทบุรี
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
5 15:20 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 29  สาย Y จันทบุรี 2  vs สงขลา 2
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
6 15:20 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 29  สาย Y กาฬสินธุ์  vs นครราชสีมา
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
7 16:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 30  สาย Y เพชรบุรี 2  vs สุโขทัย
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
8 16:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 30  สาย Y นนทบุรี  vs อุดรธานี
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ
 
ประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 14:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 31  สาย Y แม่ฮ่องสอน  vs สงขลา 2
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
2 14:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 31  สาย Y พิษณุโลก  vs นครราชสีมา
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
3 14:40 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 32  สาย Y สุโขทัย  vs กาฬสินธุ์
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
4 14:40 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 32  สาย Y อุดรธานี  vs จันทบุรี 2
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
5 15:20 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 33  สาย X ร้อยเอ็ด  vs ชลบุรี
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
6 15:20 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 33  สาย X เลย  vs แม่ฮ่องสอน
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
7 16:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 34  สาย X กรุงเทพมหานคร 2  vs เพชรบุรี
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
8 16:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 34  สาย X จันทบุรี  vs เพชรบูรณ์
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ
 
ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 14:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 35  สาย X จันทบุรี  vs ชลบุรี
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
2 14:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 35  สาย X กรุงเทพมหานคร 2  vs แม่ฮ่องสอน
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
3 14:40 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 36  สาย X สุราษฎร์ธานี  vs เพชรบุรี
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
4 14:40 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 36  สาย X ชัยนาท  vs เพชรบูรณ์
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
5 15:20 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 37  สาย Y อุดรธานี  vs สงขลา 2
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
6 15:20 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 37  สาย Y สุโขทัย  vs นครราชสีมา
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
7 16:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 38  สาย Y ขอนแก่น  vs กาฬสินธุ์
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
8 16:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 38  สาย Y สงขลา  vs จันทบุรี 2
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ
 
ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 39  สาย Y สงขลา  vs สงขลา 2
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
2 13:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 39  สาย Y ขอนแก่น  vs นครราชสีมา
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
3 13:40 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 40  สาย Y พิษณุโลก  vs สุโขทัย
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
4 13:40 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 40  สาย Y แม่ฮ่องสอน  vs อุดรธานี
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
5 14:20 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 41  สาย Y นนทบุรี  vs จันทบุรี 2
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
6 14:20 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 41  สาย Y เพชรบุรี 2  vs กาฬสินธุ์
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
7 15:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 42  สาย X สุราษฎร์ธานี  vs แม่ฮ่องสอน
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
8 15:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 42  สาย X ชัยนาท  vs ชลบุรี
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
9 15:40 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 43  สาย X ร้อยเอ็ด  vs จันทบุรี
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
10 15:40 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 43  สาย X เลย  vs กรุงเทพมหานคร 2
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
11 16:20 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 44  สาย X สมุทรสาคร  vs เพชรบุรี
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
12 16:20 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 44  สาย X กาฬสินธุ์  vs เพชรบูรณ์
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
จำนวนรายการทั้งหมด 12 รายการ
 
ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 45  สาย X กาฬสินธุ์  vs ชลบุรี
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
2 13:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 45  สาย X สมุทรสาคร  vs แม่ฮ่องสอน
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
3 13:40 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 46  สาย X เลย  vs เพชรบุรี
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
4 13:40 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 46  สาย X ร้อยเอ็ด  vs เพชรบูรณ์
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
5 14:20 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 47  สาย X ชัยนาท  vs จันทบุรี
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
6 14:20 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 47  สาย X สุราษฎร์ธานี  vs กรุงเทพมหานคร 2
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
7 15:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 48  สาย Y เพชรบุรี 2  vs นครราชสีมา
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
8 15:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 48  สาย Y นนทบุรี  vs สงขลา 2
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
9 15:40 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 49  สาย Y แม่ฮ่องสอน  vs จันทบุรี 2
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
10 15:40 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 49  สาย Y พิษณุโลก  vs กาฬสินธุ์
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
11 16:20 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 50  สาย Y ขอนแก่น  vs สุโขทัย
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
12 16:20 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 50  สาย Y สงขลา  vs อุดรธานี
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
จำนวนรายการทั้งหมด 12 รายการ
 
ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 14:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสาม คู่ที่ 51 กาฬสินธุ์  vs นนทบุรี
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
2 14:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบสาม คู่ที่ 51 กรุงเทพมหานคร 2  vs พิษณุโลก
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
3 14:40 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบสาม คู่ที่ 52 นครราชสีมา  vs เลย
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
4 14:40 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสาม คู่ที่ 52 จันทบุรี 2  vs ร้อยเอ็ด
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
5 15:20 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสาม คู่ที่ 53 อุดรธานี  vs จันทบุรี
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
6 15:20 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบสาม คู่ที่ 53 สุโขทัย  vs สมุทรสาคร
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
7 16:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบสาม คู่ที่ 54 แม่ฮ่องสอน  vs กาฬสินธุ์
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
8 16:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสาม คู่ที่ 54 ชัยนาท  vs สงขลา 2
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ
 
ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 14:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 55 กาฬสินธุ์  vs ร้อยเอ็ด
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
2 14:40 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 56 อุดรธานี  vs สงขลา 2
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
3 15.50 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 55 กรุงเทพมหานคร 2  vs เลย
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
4 16:20 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 56 สุโขทัย  vs แม่ฮ่องสอน
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 57 กาฬสินธุ์  vs สงขลา 2
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
2 11:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 57 เลย  vs สุโขทัย
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
จำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ