ประจำวันที่ 07 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 ฟุตซอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A กำแพงเพชร  vs มหาสารคาม
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
2 11:30 ฟุตซอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย A ขอนแก่น  vs เชียงใหม่
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
3 13:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A ศรีสะเกษ  vs เพชรบูรณ์
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
4 15:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย A สมุทรสาคร  vs เชียงใหม่
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 08 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ฟุตซอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs พัทลุง
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
2 10:30 ฟุตซอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย B สุพรรณบุรี  vs นนทบุรี
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
3 12:00 ฟุตซอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย A มหาสารคาม  vs ขอนแก่น
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
4 14:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย B นครปฐม  vs นครราชสีมา
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
5 16:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย B ภูเก็ต  vs ราชบุรี
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
6 18:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย A เพชรบูรณ์  vs สมุทรสาคร
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
จำนวนรายการทั้งหมด 6 รายการ
 
ประจำวันที่ 09 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ฟุตซอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย A อุทัยธานี  vs กำแพงเพชร
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
2 11:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย A ชลบุรี  vs ศรีสะเกษ
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
จำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ
 
ประจำวันที่ 10 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 ฟุตซอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย B พัทลุง  vs สุพรรณบุรี
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
2 11:30 ฟุตซอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย B ชลบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
3 13:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย B นครราชสีมา  vs ภูเก็ต
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
4 15:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย B นนทบุรี  vs นครปฐม
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 ฟุตซอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย A เชียงใหม่  vs อุทัยธานี
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
2 11:30 ฟุตซอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย A กำแพงเพชร  vs ขอนแก่น
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
3 13:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย A เชียงใหม่  vs ชลบุรี
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
4 15:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย A ศรีสะเกษ  vs สมุทรสาคร
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 ฟุตซอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย B นนทบุรี  vs ชลบุรี
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
2 11:30 ฟุตซอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs สุพรรณบุรี
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
3 13:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย B ราชบุรี  vs นนทบุรี
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
4 15:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย B นครปฐม  vs ภูเก็ต
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 ฟุตซอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย A เชียงใหม่  vs กำแพงเพชร
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
2 11:30 ฟุตซอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย A อุทัยธานี  vs มหาสารคาม
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
3 13:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย A เชียงใหม่  vs ศรีสะเกษ
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
4 15:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย A ชลบุรี  vs เพชรบูรณ์
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 ฟุตซอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย B นนทบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
2 11:30 ฟุตซอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย B ชลบุรี  vs พัทลุง
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
3 13:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย B ราชบุรี  vs นครปฐม
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
4 15:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย B นนทบุรี  vs นครราชสีมา
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 ฟุตซอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย A ขอนแก่น  vs อุทัยธานี
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
2 11:30 ฟุตซอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 18  สาย A มหาสารคาม  vs เชียงใหม่
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
3 13:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย A สมุทรสาคร  vs ชลบุรี
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
4 15:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 18  สาย A เพชรบูรณ์  vs เชียงใหม่
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 ฟุตซอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 19  สาย B สุพรรณบุรี  vs ชลบุรี
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
2 11:30 ฟุตซอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 20  สาย B พัทลุง  vs นนทบุรี
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
3 13:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 19  สาย B ภูเก็ต  vs นนทบุรี
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
4 15:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 20  สาย B นครราชสีมา  vs ราชบุรี
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 ฟุตซอล - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 21 ขอนแก่น  vs สุพรรณบุรี
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
2 11:30 ฟุตซอล - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 22 กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
3 14:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 23 ศรีสะเกษ  vs นครปฐม
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
4 16:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 24 นนทบุรี  vs สมุทรสาคร
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 12:00 ฟุตซอล - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None สุพรรณบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
2 14:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None ศรีสะเกษ  vs สมุทรสาคร
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
จำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ