ประจำวันที่ 10 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบแรก คู่ที่ 4 แพร่  vs สงขลา
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
2 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบแรก คู่ที่ 1 อุบลราชธานี  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
3 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 74 กก.  รอบแรก คู่ที่ 5 ศรีสะเกษ  vs อุบลราชธานี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
4 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 96 กก.  รอบแรก คู่ที่ 8 ตรัง  vs สมุทรสาคร
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
5 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 28 อุบลราชธานี  vs น่าน
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
6 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 16 สมุทรสาคร  vs อุบลราชธานี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
7 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 17 น่าน  vs สมุทรปราการ
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
8 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 18 กรุงเทพมหานคร  vs ศรีสะเกษ
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
9 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 19 กระบี่  vs แพร่
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
10 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 29 ศรีสะเกษ  vs แพร่
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
11 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบแรก คู่ที่ 2 สุพรรณบุรี  vs เชียงใหม่
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
12 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบแรก คู่ที่ 3 สมุทรสาคร  vs กระบี่
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
13 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 12 นครปฐม  vs มหาสารคาม
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
14 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 13 นครศรีธรรมราช  vs พิษณุโลก
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
15 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 14 ศรีสะเกษ  vs อุบลราชธานี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
16 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 15 สุพรรณบุรี  vs กระบี่
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
17 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 26 มหาสารคาม  vs นครศรีธรรมราช
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
18 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 27 อุบลราชธานี  vs สุพรรณบุรี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
19 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 74 กก.  รอบแรก คู่ที่ 6 ปทุมธานี  vs เชียงใหม่
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
20 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 74 กก.  รอบแรก คู่ที่ 7 น่าน  vs มหาสารคาม
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
21 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 74 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 20 สงขลา  vs สุพรรณบุรี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
22 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 74 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 21 สมุทรสาคร  vs ยะลา
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
23 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 74 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 22 นครศรีธรรมราช  vs ศรีสะเกษ
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
24 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 74 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 23 เชียงใหม่  vs น่าน
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
25 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 74 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 30 สุพรรณบุรี  vs สมุทรสาคร
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
26 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 74 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 31 ศรีสะเกษ  vs เชียงใหม่
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
27 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 96 กก.  รอบแรก คู่ที่ 9 นครศรีธรรมราช  vs พิษณุโลก
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
28 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 96 กก.  รอบแรก คู่ที่ 10 สุพรรณบุรี  vs ชุมพร
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
29 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 96 กก.  รอบแรก คู่ที่ 11 น่าน  vs อุบลราชธานี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
30 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 96 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 24 ตรัง  vs พิษณุโลก
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
31 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 96 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 25 ชุมพร  vs น่าน
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
32 13:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 96 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 44 ชุมพร  vs อุบลราชธานี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
33 13:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบ RE คู่ที่ 32 ศรีสะเกษ  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
34 13:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 74 กก.  รอบ RE คู่ที่ 33 ปทุมธานี  vs น่าน
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
35 13:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 35 กรุงเทพมหานคร  vs แพร่
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
36 13:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 34 สมุทรสาคร  vs น่าน
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
37 13:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 37 นครปฐม  vs นครศรีธรรมราช
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
38 13:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 38 ศรีสะเกษ  vs สุพรรณบุรี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
39 13:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 74 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 40 สงขลา  vs สมุทรสาคร
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
40 13:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 74 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 41 ศรีสะเกษ  vs น่าน
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
41 13:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 96 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 43 สมุทรสาคร  vs พิษณุโลก
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
42 15.00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 39 มหาสารคาม  vs อุบลราชธานี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
43 15:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 74 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 42 สุพรรณบุรี  vs เชียงใหม่
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
44 15:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 96 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 45 ตรัง  vs น่าน
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
45 15:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 36 อุบลราชธานี  vs ศรีสะเกษ
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
จำนวนรายการทั้งหมด 45 รายการ
 
ประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบแรก คู่ที่ 46 นนทบุรี  vs นครศรีธรรมราช
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
2 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบแรก คู่ที่ 47 น่าน  vs อุบลราชธานี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
3 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบแรก คู่ที่ 48 ขอนแก่น  vs สมุทรปราการ
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
4 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบแรก คู่ที่ 49 ศรีสะเกษ  vs สุพรรณบุรี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
5 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 96-120 กก.  รอบแรก คู่ที่ 50 เลย  vs กำแพงเพชร
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
6 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 96-120 กก.  รอบแรก คู่ที่ 51 ศรีสะเกษ  vs พิษณุโลก
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
7 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 48 กก.  รอบแรก คู่ที่ 52 เชียงใหม่  vs สงขลา
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
8 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 48 กก.  รอบแรก คู่ที่ 53 สระแก้ว  vs อุบลราชธานี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
9 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 48 กก.  รอบแรก คู่ที่ 54 ศรีสะเกษ  vs นครปฐม
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
10 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 48 กก.  รอบแรก คู่ที่ 55 ชลบุรี  vs ปทุมธานี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
11 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 66 กก.  รอบแรก คู่ที่ 56 ศรีสะเกษ  vs นครศรีธรรมราช
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
12 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 66 กก.  รอบแรก คู่ที่ 57 นนทบุรี  vs มหาสารคาม
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
13 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 66 กก.  รอบแรก คู่ที่ 58 ตรัง  vs อุดรธานี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
14 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 66 กก.  รอบแรก คู่ที่ 59 อ่างทอง  vs สมุทรสาคร
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
15 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 84 กก.  รอบแรก คู่ที่ 60 อุบลราชธานี  vs สุพรรณบุรี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
16 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 84 กก.  รอบแรก คู่ที่ 61 กรุงเทพมหานคร  vs ขอนแก่น
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
17 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 84 กก.  รอบแรก คู่ที่ 62 เชียงใหม่  vs สงขลา
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
18 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 40 - 44 กก.  รอบแรก คู่ที่ 63 แพร่  vs ขอนแก่น
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
19 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 40 - 44 กก.  รอบแรก คู่ที่ 64 สุพรรณบุรี  vs ชลบุรี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
20 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 40 - 44 กก.  รอบแรก คู่ที่ 65 เชียงใหม่  vs ศรีสะเกษ
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
21 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 40 - 44 กก.  รอบแรก คู่ที่ 66 สงขลา  vs กระบี่
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
22 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 40 - 44 กก.  รอบแรก คู่ที่ 67 สมุทรสาคร  vs อุบลราชธานี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
23 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 40 - 44 กก.  รอบแรก คู่ที่ 68 นครศรีธรรมราช  vs ปทุมธานี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
24 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 69 กรุงเทพมหานคร  vs สุโขทัย
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
25 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 70 พิษณุโลก  vs ชุมพร
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
26 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 71 นครศรีธรรมราช  vs อุบลราชธานี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
27 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 72 สมุทรปราการ  vs ศรีสะเกษ
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
28 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 96-120 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 73 มหาสารคาม  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
29 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 96-120 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 74 ตรัง  vs เพชรบูรณ์
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
30 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 96-120 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 75 สมุทรสาคร  vs นนทบุรี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
31 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 96-120 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 76 เลย  vs ศรีสะเกษ
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
32 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 48 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 77 นครสวรรค์  vs ยะลา
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
33 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 48 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 78 มหาสารคาม  vs แพร่
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
34 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 48 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 79 สงขลา  vs อุบลราชธานี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
35 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 48 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 80 ศรีสะเกษ  vs ปทุมธานี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
36 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 66 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 81 สุพรรณบุรี  vs แพร่
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
37 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 66 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 82 น่าน  vs ชุมพร
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
38 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 66 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 83 ศรีสะเกษ  vs นนทบุรี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
39 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 66 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 84 ตรัง  vs สมุทรสาคร
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
40 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 84 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 85 ปทุมธานี  vs สมุทรสาคร
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
41 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 84 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 86 นครศรีธรรมราช  vs ตรัง
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
42 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 84 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 87 อ่างทอง  vs อุบลราชธานี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
43 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 84 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 88 กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
44 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 40 - 44 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 89 พิษณุโลก  vs นครปฐม
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
45 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 40 - 44 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 90 แพร่  vs ชลบุรี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
46 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 40 - 44 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 91 ศรีสะเกษ  vs สงขลา
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
47 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 40 - 44 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 92 อุบลราชธานี  vs ปทุมธานี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
48 11:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 93 สุโขทัย  vs ชุมพร
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
49 11:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 94 อุบลราชธานี  vs ศรีสะเกษ
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
50 11:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 96-120 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 95 มหาสารคาม  vs ตรัง
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
51 11:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 96-120 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 96 นนทบุรี  vs ศรีสะเกษ
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
52 11:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 48 กก.  รอบรองชนะเลิศ ยะลา  vs มหาสารคาม
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
53 11:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 48 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 98 อุบลราชธานี  vs ศรีสะเกษ
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
54 11:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 66 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 99 สุพรรณบุรี  vs ชุมพร
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
55 11:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 66 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 100 นนทบุรี  vs ตรัง
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
56 11:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 84 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 101 ปทุมธานี  vs ตรัง
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
57 11:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 84 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 102 อุบลราชธานี  vs เชียงใหม่
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
58 11:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 40 - 44 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 103 นครปฐม  vs แพร่
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
59 11:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 40 - 44 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 104 ศรีสะเกษ  vs ปทุมธานี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
60 12:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบ RE คู่ที่ 105 นครศรีธรรมราช  vs น่าน
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
61 12:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 96-120 กก.  รอบ RE คู่ที่ 106 เลย  vs พิษณุโลก
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
62 12:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 48 กก.  รอบ RE คู่ที่ 107 นครปฐม  vs ปทุมธานี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
63 12:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 66 กก.  รอบ RE คู่ที่ 108 อุดรธานี  vs สมุทรสาคร
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
64 12:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 84 กก.  รอบ RE คู่ที่ 109 อ่างทอง  vs สุพรรณบุรี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
65 12:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 40 - 44 กก.  รอบ RE คู่ที่ 110 ขอนแก่น  vs ชลบุรี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
66 12:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 40 - 44 กก.  รอบ RE คู่ที่ 111 เชียงใหม่  vs สงขลา
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
67 15:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 112 สุโขทัย  vs พิษณุโลก
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
68 15:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 113 น่าน  vs ศรีสะเกษ
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
69 15:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 66 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 115 แพร่  vs ชุมพร
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
70 15:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 66 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 116 นนทบุรี  vs อุดรธานี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
71 15:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 84 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 118 ปทุมธานี  vs นครศรีธรรมราช
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
72 15:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 84 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 119 สุพรรณบุรี  vs เชียงใหม่
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
73 15:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 96-120 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 121 มหาสารคาม  vs เพชรบูรณ์
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
74 15:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 96-120 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 122 นนทบุรี  vs เลย
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
75 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 40 - 44 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 124 นครปฐม  vs ชลบุรี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
76 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 40 - 44 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 125 สงขลา  vs ปทุมธานี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
77 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 48 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 127 ยะลา  vs แพร่
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
78 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 48 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 128 อุบลราชธานี  vs นครปฐม
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
79 15:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 114 ชุมพร  vs อุบลราชธานี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
80 15:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 66 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 117 สุพรรณบุรี  vs ตรัง
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
81 15:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 84 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 120 ตรัง  vs อุบลราชธานี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
82 15:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 96-120 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 123 ตรัง  vs ศรีสะเกษ
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
83 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 40 - 44 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 126 แพร่  vs ศรีสะเกษ
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
84 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 48 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 129 มหาสารคาม  vs ศรีสะเกษ
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
จำนวนรายการทั้งหมด 84 รายการ
 
ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 51 กก.  รอบแรก คู่ที่ 130 ศรีสะเกษ  vs นครปฐม
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
2 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 51 กก.  รอบแรก คู่ที่ 131 สุพรรณบุรี  vs สงขลา
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
3 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 51 กก.  รอบแรก คู่ที่ 132 นครสวรรค์  vs สระแก้ว
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
4 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 55 กก.  รอบแรก คู่ที่ 133 แพร่  vs ชลบุรี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
5 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 55 กก.  รอบแรก คู่ที่ 134 กรุงเทพมหานคร  vs พิษณุโลก
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
6 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 55 กก.  รอบแรก คู่ที่ 135 กระบี่  vs มหาสารคาม
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
7 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 63 กก.  รอบแรก คู่ที่ 136 พิษณุโลก  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
8 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 59 กก.  รอบแรก คู่ที่ 137 ชลบุรี  vs อุบลราชธานี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
9 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 59 กก.  รอบแรก คู่ที่ 138 สุพรรณบุรี  vs กระบี่
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
10 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 67 กก.  รอบแรก คู่ที่ 139 สมุทรสาคร  vs ขอนแก่น
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
11 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 67 กก.  รอบแรก คู่ที่ 140 สุพรรณบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
12 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 67 - 72 กก.  รอบแรก คู่ที่ 141 สมุทรสาคร  vs ปทุมธานี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
13 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 67 - 72 กก.  รอบแรก คู่ที่ 142 สงขลา  vs แพร่
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
14 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 51 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 143 มหาสารคาม  vs สมุทรปราการ
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
15 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 51 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 144 ชลบุรี  vs ชุมพร
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
16 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 51 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 145 แพร่  vs ศรีสะเกษ
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
17 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 51 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 146 สุพรรณบุรี  vs สระแก้ว
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
18 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 55 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 147 นนทบุรี  vs อุบลราชธานี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
19 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 55 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 148 ศรีสะเกษ  vs สุพรรณบุรี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
20 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 55 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 149 สงขลา  vs แพร่
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
21 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 55 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 150 พิษณุโลก  vs มหาสารคาม
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
22 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 63 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 151 สมุทรปราการ  vs อุบลราชธานี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
23 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 63 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 152 สุพรรณบุรี  vs เพชรบูรณ์
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
24 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 63 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 153 นครศรีธรรมราช  vs ปทุมธานี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
25 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 63 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 154 กระบี่  vs พิษณุโลก
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
26 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 59 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 155 นครศรีธรรมราช  vs ศรีสะเกษ
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
27 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 59 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 156 แพร่  vs สมุทรปราการ
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
28 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 59 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 157 นนทบุรี  vs พิษณุโลก
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
29 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 59 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 158 อุบลราชธานี  vs สุพรรณบุรี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
30 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 67 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 159 ปทุมธานี  vs แพร่
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
31 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 67 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 160 เชียงใหม่  vs ตรัง
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
32 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 67 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 161 นครศรีธรรมราช  vs อุบลราชธานี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
33 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 67 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 162 ขอนแก่น  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
34 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 67 - 72 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 163 สุพรรณบุรี  vs อุบลราชธานี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
35 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 67 - 72 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 164 สมุทรปราการ  vs เชียงใหม่
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
36 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 67 - 72 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 165 ขอนแก่น  vs ตรัง
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
37 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 67 - 72 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 166 สมุทรสาคร  vs แพร่
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
38 11:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 51 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 167 มหาสารคาม  vs ชลบุรี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
39 11:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 51 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 168 ศรีสะเกษ  vs สุพรรณบุรี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
40 11:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 55 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 169 นนทบุรี  vs ศรีสะเกษ
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
41 11:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 55 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 170 แพร่  vs มหาสารคาม
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
42 11:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 63 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 171 อุบลราชธานี  vs สุพรรณบุรี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
43 11:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 63 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 172 นครศรีธรรมราช  vs กระบี่
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
44 11:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 59 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 173 ศรีสะเกษ  vs แพร่
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
45 11:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 59 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 174 นนทบุรี  vs อุบลราชธานี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
46 11:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 67 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 175 แพร่  vs ตรัง
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
47 11:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 67 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 176 อุบลราชธานี  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
48 11:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 67 - 72 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 177 อุบลราชธานี  vs สมุทรปราการ
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
49 11:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 67 - 72 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 178 ตรัง  vs สมุทรสาคร
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
50 11:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 51 กก.  รอบ RE คู่ที่ 179 สงขลา  vs สระแก้ว
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
51 11:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 55 กก.  รอบ RE คู่ที่ 180 พิษณุโลก  vs กระบี่
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
52 11:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 59 กก.  รอบ RE คู่ที่ 181 ชลบุรี  vs สุพรรณบุรี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
53 11:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 67 กก.  รอบ RE คู่ที่ 182 ขอนแก่น  vs สุพรรณบุรี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
54 11:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 67 - 72 กก.  รอบ RE คู่ที่ 183 ปทุมธานี  vs แพร่
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
55 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 51 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 184 สมุทรปราการ  vs ชลบุรี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
56 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 51 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 185 ศรีสะเกษ  vs สระแก้ว
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
57 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 55 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 187 นนทบุรี  vs สุพรรณบุรี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
58 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 55 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 188 แพร่  vs กระบี่
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
59 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 59 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 190 นครศรีธรรมราช  vs แพร่
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
60 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 59 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 191 นนทบุรี  vs ชลบุรี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
61 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 63 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 193 อุบลราชธานี  vs เพชรบูรณ์
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
62 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 63 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 194 ปทุมธานี  vs กระบี่
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
63 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 67 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 196 แพร่  vs เชียงใหม่
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
64 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 67 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 197 อุบลราชธานี  vs ขอนแก่น
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
65 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 67 - 72 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 199 สุพรรณบุรี  vs สมุทรปราการ
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
66 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 67 - 72 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 200 ตรัง  vs ปทุมธานี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
67 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 51 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 186 มหาสารคาม  vs สุพรรณบุรี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
68 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 55 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 189 ศรีสะเกษ  vs มหาสารคาม
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
69 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 59 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 192 ศรีสะเกษ  vs อุบลราชธานี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
70 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 63 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 195 สุพรรณบุรี  vs นครศรีธรรมราช
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
71 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 67 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 198 ตรัง  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
72 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 67 - 72 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 201 อุบลราชธานี  vs สมุทรสาคร
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
จำนวนรายการทั้งหมด 72 รายการ
 
ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบแรก คู่ที่ 202 น่าน  vs พิษณุโลก
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
2 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบแรก คู่ที่ 203 สงขลา  vs ศรีสะเกษ
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
3 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบแรก คู่ที่ 204 กระบี่  vs พิษณุโลก
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
4 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบแรก คู่ที่ 205 อุบลราชธานี  vs สมุทรปราการ
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
5 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 74 กก.  รอบแรก คู่ที่ 206 สมุทรปราการ  vs นนทบุรี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
6 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 74 กก.  รอบแรก คู่ที่ 207 กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
7 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 74 กก.  รอบแรก คู่ที่ 208 น่าน  vs ตรัง
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
8 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 74 กก.  รอบแรก คู่ที่ 209 อุบลราชธานี  vs เพชรบูรณ์
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
9 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 96 กก.  รอบแรก คู่ที่ 210 ตรัง  vs สงขลา
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
10 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 96 กก.  รอบแรก คู่ที่ 211 ปทุมธานี  vs เพชรบูรณ์
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
11 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 96 กก.  รอบแรก คู่ที่ 212 อุบลราชธานี  vs พิษณุโลก
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
12 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 213 นครศรีธรรมราช  vs สระแก้ว
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
13 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 214 นนทบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
14 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 215 สุพรรณบุรี  vs อุดรธานี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
15 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 216 น่าน  vs ศรีสะเกษ
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
16 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 217 สงขลา  vs สมุทรสาคร
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
17 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 218 สุพรรณบุรี  vs น่าน
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
18 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 219 ศรีสะเกษ  vs นครศรีธรรมราช
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
19 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 220 กระบี่  vs อุบลราชธานี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
20 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 74 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 221 ชุมพร  vs นครศรีธรรมราช
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
21 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 74 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 222 ศรีสะเกษ  vs ขอนแก่น
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
22 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 74 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 223 นนทบุรี  vs เชียงใหม่
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
23 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 74 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 224 น่าน  vs เพชรบูรณ์
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
24 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 96 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 225 กรุงเทพมหานคร  vs สงขลา
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
25 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 96 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 226 เพชรบูรณ์  vs พิษณุโลก
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
26 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 227 นครศรีธรรมราช  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
27 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 228 สุพรรณบุรี  vs ศรีสะเกษ
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
28 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 229 สมุทรสาคร  vs สุพรรณบุรี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
29 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 230 ศรีสะเกษ  vs อุบลราชธานี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
30 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 74 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 231 นครศรีธรรมราช  vs ศรีสะเกษ
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
31 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 74 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 232 เชียงใหม่  vs เพชรบูรณ์
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
32 10:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 74 กก.  รอบ RE คู่ที่ 233 น่าน  vs อุบลราชธานี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
33 10:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบ RE คู่ที่ 234 กระบี่  vs สมุทรปราการ
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
34 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 235 นครศรีธรรมราช  vs นนทบุรี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
35 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 236 อุดรธานี  vs ศรีสะเกษ
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
36 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 238 สมุทรสาคร  vs น่าน
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
37 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 239 ศรีสะเกษ  vs สมุทรปราการ
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
38 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 74 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 241 นครศรีธรรมราช  vs ขอนแก่น
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
39 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 74 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 242 เชียงใหม่  vs อุบลราชธานี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
40 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 96 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 244 กรุงเทพมหานคร  vs ตรัง
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
41 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 96 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 245 เพชรบูรณ์  vs อุบลราชธานี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
42 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 237 กรุงเทพมหานคร  vs สุพรรณบุรี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
43 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 240 สุพรรณบุรี  vs อุบลราชธานี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
44 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 74 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 243 ศรีสะเกษ  vs เพชรบูรณ์
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
45 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 96 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 246 สงขลา  vs พิษณุโลก
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
จำนวนรายการทั้งหมด 45 รายการ
 
ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบแรก คู่ที่ 247 สุพรรณบุรี  vs ศรีสะเกษ
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
2 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบแรก คู่ที่ 248 สมุทรสาคร  vs สงขลา
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
3 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบแรก คู่ที่ 249 สมุทรปราการ  vs อำนาจเจริญ
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
4 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 66 กก.  รอบแรก คู่ที่ 250 อุบลราชธานี  vs ชุมพร
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
5 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 66 กก.  รอบแรก คู่ที่ 251 นครศรีธรรมราช  vs เพชรบูรณ์
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
6 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 66 กก.  รอบแรก คู่ที่ 252 นนทบุรี  vs สุพรรณบุรี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
7 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 66 กก.  รอบแรก คู่ที่ 253 ศรีสะเกษ  vs มหาสารคาม
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
8 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 66 กก.  รอบแรก คู่ที่ 254 สระแก้ว  vs กำแพงเพชร
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
9 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 84 กก.  รอบแรก คู่ที่ 255 อุบลราชธานี  vs กระบี่
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
10 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 256 กรุงเทพมหานคร  vs น่าน
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
11 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 257 เชียงใหม่  vs อุบลราชธานี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
12 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 258 แพร่  vs สุพรรณบุรี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
13 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 259 สงขลา  vs อำนาจเจริญ
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
14 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 66 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 260 กรุงเทพมหานคร  vs ตรัง
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
15 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 66 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 261 แพร่  vs อุบลราชธานี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
16 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 66 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 262 นครศรีธรรมราช  vs นนทบุรี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
17 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 66 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 263 ศรีสะเกษ  vs กำแพงเพชร
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
18 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 84 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 264 ขอนแก่น  vs ปทุมธานี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
19 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 84 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 265 พิษณุโลก  vs เพชรบูรณ์
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
20 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 84 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 266 กรุงเทพมหานคร  vs สงขลา
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
21 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 84 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 267 ตรัง  vs อุบลราชธานี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
22 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 268 น่าน  vs เชียงใหม่
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
23 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 269 แพร่  vs สงขลา
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
24 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 66 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 270 กรุงเทพมหานคร  vs อุบลราชธานี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
25 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 66 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 271 นครศรีธรรมราช  vs ศรีสะเกษ
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
26 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 84 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 272 ปทุมธานี  vs เพชรบูรณ์
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
27 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 84 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 273 สงขลา  vs อุบลราชธานี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
28 10:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 84 กก.  รอบ RE คู่ที่ 274 ตรัง  vs กระบี่
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
29 10:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 66 กก.  รอบ RE คู่ที่ 275 แพร่  vs ชุมพร
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
30 10:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 66 กก.  รอบ RE คู่ที่ 276 เพชรบูรณ์  vs นนทบุรี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
31 13:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 277 น่าน  vs อุบลราชธานี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
32 13:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 278 สุพรรณบุรี  vs สงขลา
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
33 13:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 66 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 280 กรุงเทพมหานคร  vs ชุมพร
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
34 13:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 66 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 281 นนทบุรี  vs ศรีสะเกษ
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
35 13:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 84 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 283 ปทุมธานี  vs พิษณุโลก
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
36 13:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 84 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 284 สงขลา  vs ตรัง
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
37 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 279 เชียงใหม่  vs แพร่
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
38 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 66 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 282 อุบลราชธานี  vs นครศรีธรรมราช
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
39 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 84 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 285 เพชรบูรณ์  vs อุบลราชธานี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
จำนวนรายการทั้งหมด 39 รายการ