ประจำวันที่ 09 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 1000 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
2 08:30 เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 1000 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
3 08:30 เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 1000 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 3
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
4 08:40 เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 1000 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
5 08:40 เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 1000 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
6 08:50 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลชาย  รอบคัดเลือก Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
7 08:50 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลชาย  รอบคัดเลือก Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
8 08:50 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลชาย  รอบคัดเลือก Heat 3
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
9 09:00 เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 1000 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
10 09:00 เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 1000 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
11 09:00 เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 1000 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 3
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
12 09:10 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร หญิงคู่  รอบคัดเลือก Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
13 09:10 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร หญิงคู่  รอบคัดเลือก Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
14 09:10 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร หญิงคู่  รอบคัดเลือก Heat 3
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
15 09:20 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมชาย  รอบคัดเลือก Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
16 09:20 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมชาย  รอบคัดเลือก Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
17 09:20 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมชาย  รอบคัดเลือก Heat 3
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
18 09:30 เรือพาย - เรือยาวคชสีห์ 12 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมหญิง  รอบคัดเลือก Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
19 09:30 เรือพาย - เรือยาวคชสีห์ 12 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมหญิง  รอบคัดเลือก Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
20 09:30 เรือพาย - เรือยาวคชสีห์ 12 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมหญิง  รอบคัดเลือก Heat 3
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
21 11:50 เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 1000 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
22 11:50 เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 1000 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
23 11:50 เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 1000 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 3
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
24 12:00 เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 1000 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
25 12:00 เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 1000 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
26 12:00 เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 1000 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 3
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
27 12:10 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลหญิง  รอบคัดเลือก Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
28 12:10 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลหญิง  รอบคัดเลือก Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
29 12:10 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลหญิง  รอบคัดเลือก Heat 3
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
30 12:20 เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 1000 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
31 12:20 เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 1000 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
32 12:20 เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 1000 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 3
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
33 12:30 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร ชายคู่  รอบคัดเลือก Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
34 12:30 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร ชายคู่  รอบคัดเลือก Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
35 12:30 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร ชายคู่  รอบคัดเลือก Heat 3
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
36 12:40 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมหญิง  รอบคัดเลือก Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
37 12:40 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมหญิง  รอบคัดเลือก Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
38 12:40 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมหญิง  รอบคัดเลือก Heat 3
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
39 12:50 เรือพาย - เรือยาวคชสีห์ 12 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมชาย  รอบคัดเลือก Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
40 12:50 เรือพาย - เรือยาวคชสีห์ 12 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมชาย  รอบคัดเลือก Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
41 12:50 เรือพาย - เรือยาวคชสีห์ 12 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมชาย  รอบคัดเลือก Heat 3
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
42 13:58 เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 1000 เมตร  รอบ RE Heat 4
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
43 15:30 เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 1000 เมตร  รอบ RE Heat 4
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
44 15:40 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลชาย  รอบ RE Heat 4
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
45 15:50 เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 1000 เมตร  รอบ RE Heat 4
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
46 16:00 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร หญิงคู่  รอบ RE Heat 4
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
47 16:10 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมชาย  รอบ RE Heat 4
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
48 16:20 เรือพาย - เรือยาวคชสีห์ 12 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมหญิง  รอบ RE Heat 4
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
49 16:20 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลหญิง  รอบ RE Heat 4
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
50 16:30 เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 1000 เมตร  รอบ RE Heat 4
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
51 16:40 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร ชายคู่  รอบ RE Heat 4
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
52 16:50 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมหญิง  รอบ RE Heat 4
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
53 17:00 เรือพาย - เรือยาวคชสีห์ 12 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมชาย  รอบ RE Heat 4
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
จำนวนรายการทั้งหมด 53 รายการ
 
ประจำวันที่ 10 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 1000 เมตร  รอบรองชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
2 08:30 เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 1000 เมตร  รอบรองชนะเลิศ Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
3 08:40 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
4 08:40 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
5 08:50 เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 1000 เมตร  รอบรองชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
6 08:50 เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 1000 เมตร  รอบรองชนะเลิศ Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
7 09:00 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร หญิงคู่  รอบรองชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
8 09:00 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร หญิงคู่  รอบรองชนะเลิศ Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
9 09:10 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
10 09:10 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
11 09:20 เรือพาย - เรือยาวคชสีห์ 12 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
12 09:20 เรือพาย - เรือยาวคชสีห์ 12 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
13 10:30 เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 1000 เมตร  รอบรองชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
14 10:30 เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 1000 เมตร  รอบรองชนะเลิศ Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
15 10:40 เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 1000 เมตร  รอบรองชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
16 10:40 เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 1000 เมตร  รอบรองชนะเลิศ Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
17 10:50 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
18 10:50 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
19 11:00 เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 1000 เมตร  รอบรองชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
20 11:00 เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 1000 เมตร  รอบรองชนะเลิศ Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
21 11:10 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร ชายคู่  รอบรองชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
22 11:10 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร ชายคู่  รอบรองชนะเลิศ Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
23 11:20 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
24 11:20 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
25 11:30 เรือพาย - เรือยาวคชสีห์ 12 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
26 11:30 เรือพาย - เรือยาวคชสีห์ 12 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
27 13:40 เรือพาย - คยัค 1000 เมตร บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
28 13:50 เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 1000 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
29 14:00 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
30 14:10 เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 1000 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
31 14:20 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร หญิงคู่  รอบชิงชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
32 14:30 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
33 14:40 เรือพาย - เรือยาวคชสีห์ 12 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
34 14:50 เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 1000 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
35 15:00 เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 1000 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
36 15:20 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร ชายคู่  รอบชิงชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
37 15:20 เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 1000 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
38 15:30 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
39 15:40 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
40 15:50 เรือพาย - เรือยาวคชสีห์ 12 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
จำนวนรายการทั้งหมด 40 รายการ
 
ประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:30 เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
2 09:30 เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
3 09:30 เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 3
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
4 09:35 เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 500 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
5 09:35 เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 500 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
6 09:40 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย  รอบคัดเลือก Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
7 09:40 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย  รอบคัดเลือก Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
8 09:40 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย  รอบคัดเลือก Heat 3
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
9 09:45 เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 500 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
10 09:45 เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 500 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
11 09:45 เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 500 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 3
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
12 09:50 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่  รอบคัดเลือก Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
13 09:50 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่  รอบคัดเลือก Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
14 09:50 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่  รอบคัดเลือก Heat 3
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
15 09:55 เรือพาย - เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
16 09:55 เรือพาย - เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
17 09:55 เรือพาย - เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 3
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
18 10:00 เรือพาย - เรือยาวคชสีห์ หญิง 12 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
19 10:00 เรือพาย - เรือยาวคชสีห์ หญิง 12 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
20 10:00 เรือพาย - เรือยาวคชสีห์ หญิง 12 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 3
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
21 11:10 เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
22 11:10 เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
23 11:10 เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 3
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
24 11:15 เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
25 11:15 เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
26 11:15 เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 3
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
27 11:20 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง  รอบคัดเลือก Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
28 11:20 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง  รอบคัดเลือก Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
29 11:20 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง  รอบคัดเลือก Heat 3
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
30 11:25 เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 500 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
31 11:25 เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 500 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
32 11:25 เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 500 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 3
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
33 11:30 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่  รอบคัดเลือก Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
34 11:30 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่  รอบคัดเลือก Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
35 11:30 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่  รอบคัดเลือก Heat 3
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
36 11:35 เรือพาย - เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
37 11:35 เรือพาย - เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
38 11:35 เรือพาย - เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 3
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
39 11:40 เรือพาย - เรือยาวคชสีห์ ชาย 12 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
40 11:40 เรือพาย - เรือยาวคชสีห์ ชาย 12 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
41 11:40 เรือพาย - เรือยาวคชสีห์ ชาย 12 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 3
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
42 13:20 เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร  รอบ RE Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
43 13:25 เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 500 เมตร  รอบ RE Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
44 13:30 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย  รอบ RE Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
45 13:35 เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 500 เมตร  รอบ RE Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
46 13:40 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่  รอบ RE Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
47 13:45 เรือพาย - เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร  รอบ RE Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
48 13:50 เรือพาย - เรือยาวคชสีห์ หญิง 12 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร  รอบ RE Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
49 13:55 เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร  รอบ RE Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
50 14:05 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง  รอบ RE Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
51 14:10 เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 500 เมตร  รอบ RE Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
52 14:15 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่  รอบ RE Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
53 14:20 เรือพาย - เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร  รอบ RE Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
54 14:25 เรือพาย - เรือยาวคชสีห์ ชาย 12 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร  รอบ RE Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
55 14:30 เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร  รอบ RE Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
จำนวนรายการทั้งหมด 55 รายการ
 
ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 11:00 เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร  รอบรองชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
2 11:00 เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร  รอบรองชนะเลิศ Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
3 11:05 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
4 11:05 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
5 11:10 เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 500 เมตร  รอบรองชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
6 11:10 เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 500 เมตร  รอบรองชนะเลิศ Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
7 11:15 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่  รอบรองชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
8 11:15 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่  รอบรองชนะเลิศ Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
9 11:20 เรือพาย - เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร  รอบรองชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
10 11:20 เรือพาย - เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร  รอบรองชนะเลิศ Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
11 11:25 เรือพาย - เรือยาวคชสีห์ หญิง 12 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร  รอบรองชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
12 11:25 เรือพาย - เรือยาวคชสีห์ หญิง 12 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร  รอบรองชนะเลิศ Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
13 12:00 เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร  รอบรองชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
14 12:00 เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร  รอบรองชนะเลิศ Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
15 12:05 เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร  รอบรองชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
16 12:05 เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร  รอบรองชนะเลิศ Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
17 12:10 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
18 12:10 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
19 12:15 เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 500 เมตร  รอบรองชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
20 12:15 เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 500 เมตร  รอบรองชนะเลิศ Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
21 12:20 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่  รอบรองชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
22 12:20 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่  รอบรองชนะเลิศ Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
23 12:25 เรือพาย - เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร  รอบรองชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
24 12:25 เรือพาย - เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร  รอบรองชนะเลิศ Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
25 12:30 เรือพาย - เรือยาวคชสีห์ ชาย 12 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร  รอบรองชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
26 12:30 เรือพาย - เรือยาวคชสีห์ ชาย 12 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร  รอบรองชนะเลิศ Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
27 14:05 เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
28 14:10 เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 500 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
29 14:15 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
30 14:20 เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 500 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
31 14:25 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่  รอบชิงชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
32 14:30 เรือพาย - เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
33 14:35 เรือพาย - เรือยาวคชสีห์ หญิง 12 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
34 14:40 เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
35 14:45 เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
36 14:50 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่  รอบชิงชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
37 14:55 เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 500 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
38 15:00 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
39 15:05 เรือพาย - เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
40 15:10 เรือพาย - เรือยาวคชสีห์ ชาย 12 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
จำนวนรายการทั้งหมด 40 รายการ
 
ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 200 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
2 08:30 เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 200 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
3 08:30 เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 200 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 3
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
4 08:40 เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 200 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
5 08:40 เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 200 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
6 08:50 เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 200 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
7 08:50 เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 200 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
8 08:50 เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 200 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 3
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
9 09:00 เรือพาย - เรือพาย ชาย 5 ฝีพาย 200 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
10 09:00 เรือพาย - เรือพาย ชาย 5 ฝีพาย 200 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
11 09:00 เรือพาย - เรือพาย ชาย 5 ฝีพาย 200 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 3
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
12 09:10 เรือพาย - เรือยาวคชสีห์ 12 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร หญิง  รอบคัดเลือก Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
13 09:10 เรือพาย - เรือยาวคชสีห์ 12 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร หญิง  รอบคัดเลือก Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
14 09:10 เรือพาย - เรือยาวคชสีห์ 12 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร หญิง  รอบคัดเลือก Heat 3
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
15 10:50 เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 200 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
16 10:50 เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 200 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
17 10:50 เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 200 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 3
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
18 11:00 เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 200 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
19 11:00 เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 200 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
20 11:00 เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 200 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 3
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
21 11:10 เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 200 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
22 11:10 เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 200 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
23 11:10 เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 200 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 3
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
24 11:20 เรือพาย - เรือพาย หญิง 5 ฝีพาย 200 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
25 11:20 เรือพาย - เรือพาย หญิง 5 ฝีพาย 200 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
26 11:20 เรือพาย - เรือพาย หญิง 5 ฝีพาย 200 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 3
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
27 11:30 เรือพาย - เรือยาวคชสีห์ 12 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร ชาย  รอบคัดเลือก Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
28 11:30 เรือพาย - เรือยาวคชสีห์ 12 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร ชาย  รอบคัดเลือก Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
29 11:30 เรือพาย - เรือยาวคชสีห์ 12 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร ชาย  รอบคัดเลือก Heat 3
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
30 12:25 เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 200 เมตร  รอบ RE Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
31 12:30 เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 200 เมตร  รอบ RE Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
32 12:35 เรือพาย - เรือพาย ชาย 5 ฝีพาย 200 เมตร  รอบ RE Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
33 12:40 เรือพาย - เรือยาวคชสีห์ 12 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร หญิง  รอบ RE Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
34 12:45 เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 200 เมตร  รอบ RE Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
35 12:50 เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 200 เมตร  รอบ RE Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
36 12:55 เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 200 เมตร  รอบ RE Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
37 12;20 เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 200 เมตร  รอบ RE Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
38 13:00 เรือพาย - เรือพาย หญิง 5 ฝีพาย 200 เมตร  รอบ RE Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
39 13:05 เรือพาย - เรือยาวคชสีห์ 12 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร ชาย  รอบ RE Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
จำนวนรายการทั้งหมด 39 รายการ
 
ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 200 เมตร  รอบรองชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
2 08:30 เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 200 เมตร  รอบรองชนะเลิศ Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
3 08:35 เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 200 เมตร  รอบรองชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
4 08:35 เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 200 เมตร  รอบรองชนะเลิศ Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
5 08:40 เรือพาย - เรือพาย ชาย 5 ฝีพาย 200 เมตร  รอบรองชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
6 08:40 เรือพาย - เรือพาย ชาย 5 ฝีพาย 200 เมตร  รอบรองชนะเลิศ Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
7 08:45 เรือพาย - เรือยาวคชสีห์ 12 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร หญิง  รอบรองชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
8 08:45 เรือพาย - เรือยาวคชสีห์ 12 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร หญิง  รอบรองชนะเลิศ Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
9 09:10 เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 200 เมตร  รอบรองชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
10 09:10 เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 200 เมตร  รอบรองชนะเลิศ Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
11 09:15 เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 200 เมตร  รอบรองชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
12 09:15 เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 200 เมตร  รอบรองชนะเลิศ Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
13 09:20 เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 200 เมตร  รอบรองชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
14 09:20 เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 200 เมตร  รอบรองชนะเลิศ Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
15 09:25 เรือพาย - เรือพาย หญิง 5 ฝีพาย 200 เมตร  รอบรองชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
16 09:25 เรือพาย - เรือพาย หญิง 5 ฝีพาย 200 เมตร  รอบรองชนะเลิศ Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
17 09:30 เรือพาย - เรือยาวคชสีห์ 12 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร ชาย  รอบรองชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
18 09:30 เรือพาย - เรือยาวคชสีห์ 12 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร ชาย  รอบรองชนะเลิศ Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
19 10:55 เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 200 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
20 11:00 เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 200 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
21 11:05 เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 200 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
22 11:10 เรือพาย - เรือพาย ชาย 5 ฝีพาย 200 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
23 11:15 เรือพาย - เรือยาวคชสีห์ 12 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร หญิง  รอบชิงชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
24 11:20 เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 200 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
25 11:25 เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 200 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
26 11:30 เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 200 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
27 11:35 เรือพาย - เรือพาย หญิง 5 ฝีพาย 200 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
28 11:40 เรือพาย - เรือยาวคชสีห์ 12 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร ชาย  รอบชิงชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
จำนวนรายการทั้งหมด 28 รายการ