ประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 18:00 กาบัดดี้ - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย B เชียงใหม่  vs พัทลุง
ข่วงประตูท่าแพ
2 18:00 กาบัดดี้ - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A สุพรรณบุรี  vs อุบลราชธานี
ข่วงประตูท่าแพ
3 19:00 กาบัดดี้ - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย B กระบี่  vs พังงา
ข่วงประตูท่าแพ
4 19:00 กาบัดดี้ - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย A สุพรรณบุรี  vs แพร่
ข่วงประตูท่าแพ
5 20:00 กาบัดดี้ - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย A กระบี่  vs กรุงเทพมหานคร
ข่วงประตูท่าแพ
6 20:00 กาบัดดี้ - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย A เชียงใหม่  vs กรุงเทพมหานคร
ข่วงประตูท่าแพ
7 21:00 กาบัดดี้ - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย B นนทบุรี  vs เชียงราย
ข่วงประตูท่าแพ
8 21:00 กาบัดดี้ - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย B อุบลราชธานี  vs พังงา
ข่วงประตูท่าแพ
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ
 
ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 18:00 กาบัดดี้ - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย A นครศรีธรรมราช  vs สุพรรณบุรี
ข่วงประตูท่าแพ
2 18:00 กาบัดดี้ - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย A นครศรีธรรมราช  vs กรุงเทพมหานคร
ข่วงประตูท่าแพ
3 19:00 กาบัดดี้ - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย B กาญจนบุรี  vs เชียงราย
ข่วงประตูท่าแพ
4 19:00 กาบัดดี้ - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย B กาญจนบุรี  vs พัทลุง
ข่วงประตูท่าแพ
5 20:00 กาบัดดี้ - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย A กระบี่  vs แพร่
ข่วงประตูท่าแพ
6 20:00 กาบัดดี้ - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย A สุพรรณบุรี  vs เชียงใหม่
ข่วงประตูท่าแพ
7 21:00 กาบัดดี้ - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย B กระบี่  vs นนทบุรี
ข่วงประตูท่าแพ
8 21:00 กาบัดดี้ - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย B อุบลราชธานี  vs เชียงใหม่
ข่วงประตูท่าแพ
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ
 
ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 18:00 กาบัดดี้ - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs แพร่
ข่วงประตูท่าแพ
2 18:00 กาบัดดี้ - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย A อุบลราชธานี  vs เชียงใหม่
ข่วงประตูท่าแพ
3 19:00 กาบัดดี้ - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย B พังงา  vs นนทบุรี
ข่วงประตูท่าแพ
4 19:00 กาบัดดี้ - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย B พังงา  vs เชียงใหม่
ข่วงประตูท่าแพ
5 20:00 กาบัดดี้ - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย A นครศรีธรรมราช  vs กระบี่
ข่วงประตูท่าแพ
6 20:00 กาบัดดี้ - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย A นครศรีธรรมราช  vs สุพรรณบุรี
ข่วงประตูท่าแพ
7 21:00 กาบัดดี้ - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย B กาญจนบุรี  vs กระบี่
ข่วงประตูท่าแพ
8 21:00 กาบัดดี้ - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย B กาญจนบุรี  vs อุบลราชธานี
ข่วงประตูท่าแพ
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ
 
ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 18:00 กาบัดดี้ - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย A สุพรรณบุรี  vs กระบี่
ข่วงประตูท่าแพ
2 18:00 กาบัดดี้ - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs สุพรรณบุรี
ข่วงประตูท่าแพ
3 19:00 กาบัดดี้ - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย B เชียงราย  vs กระบี่
ข่วงประตูท่าแพ
4 19:00 กาบัดดี้ - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย B พัทลุง  vs อุบลราชธานี
ข่วงประตูท่าแพ
5 20:00 กาบัดดี้ - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย A นครศรีธรรมราช  vs กรุงเทพมหานคร
ข่วงประตูท่าแพ
6 20:00 กาบัดดี้ - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย A อุบลราชธานี  vs นครศรีธรรมราช
ข่วงประตูท่าแพ
7 21:00 กาบัดดี้ - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย B พังงา  vs กาญจนบุรี
ข่วงประตูท่าแพ
8 21:00 กาบัดดี้ - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย B พังงา  vs กาญจนบุรี
ข่วงประตูท่าแพ
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ
 
ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 18:00 กาบัดดี้ - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย A แพร่  vs นครศรีธรรมราช
ข่วงประตูท่าแพ
2 18:00 กาบัดดี้ - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย A เชียงใหม่  vs นครศรีธรรมราช
ข่วงประตูท่าแพ
3 19:00 กาบัดดี้ - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 18  สาย B นนทบุรี  vs กาญจนบุรี
ข่วงประตูท่าแพ
4 19:00 กาบัดดี้ - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 18  สาย B เชียงใหม่  vs กาญจนบุรี
ข่วงประตูท่าแพ
5 20:00 กาบัดดี้ - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 19  สาย A สุพรรณบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
ข่วงประตูท่าแพ
6 20:00 กาบัดดี้ - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 19  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs อุบลราชธานี
ข่วงประตูท่าแพ
7 21:00 กาบัดดี้ - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 20  สาย B เชียงราย  vs พังงา
ข่วงประตูท่าแพ
8 21:00 กาบัดดี้ - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 20  สาย B พัทลุง  vs พังงา
ข่วงประตูท่าแพ
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ
 
ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 18:00 กาบัดดี้ - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 21 นครศรีธรรมราช  vs อุบลราชธานี
ข่วงประตูท่าแพ
2 18:00 กาบัดดี้ - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 21 นครศรีธรรมราช  vs นนทบุรี
ข่วงประตูท่าแพ
3 19:00 กาบัดดี้ - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 22 กระบี่  vs สุพรรณบุรี
ข่วงประตูท่าแพ
4 19:00 กาบัดดี้ - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 22 เชียงใหม่  vs กระบี่
ข่วงประตูท่าแพ
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 18:00 กาบัดดี้ - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 23 นครศรีธรรมราช  vs เชียงใหม่
ข่วงประตูท่าแพ
2 18:00 กาบัดดี้ - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 23 นครศรีธรรมราช  vs กระบี่
ข่วงประตูท่าแพ
จำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ